">
aktualizováno: 15.06.2024 16:25:39 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

Rok 2015
                    
     
11.09.
56. Memoriál Františka Housky
 

Na letošní ročník memoriálu F. Housky bylo přihlášeno 20 psů a fen. Zúčastnilo se 19 a úspěšně dokončilo 15. Bylo potěšitelné, že se zúčastnili i další plemena hrubosrstých ohařů a to fena maďarského ohaře drátosrstého a dva zástupci německého drátosrstého ohaře.

Vítězové

1. český fousek pes Dyk z Oslavského údolí, vůdce Jaroslav Maša  492b, Ic. CACIT, CACT

2. český fousek fena Cita z Březové stráně, vůdce Josef Hlaváč,  486b, I.c. res CACIT, res CACT

3. český fousek pes Flik z Lovčických tarasů, vůdce Martin Kalabus, 484b, I.c.

Se stejným počtem bodů skončila na 4. místě fena českého fouska Cita z Blatin, vůdce Peter Petruš. Rozhodovalo to, zda je jedinec chovný či ne. ČB, 15.9.2015, SŽ.

     
28.08.
Země Živitelka, 42. ročník, České Budějovice, stánek ČMMJ
 

Návštěvníci mezinárodního agrosalonu Země živitelka na českobudějovickém výstavišti se mohou těšit, že uvidí letos největší přehlídku nejmodernějších zemědělských strojů v Česku. „Letos nebyla výstava Techagro v Brně. A to znamená, že u nás se prezentují ve větší míře i dovozci zemědělské techniky. Máme o jedenáct procent větší účast zahraničních vystavovatelů,“ uvedl ředitel společnosti Výstaviště České Budějovice Josef Friedrich.

Areál bude letos nabitý, své stánky tu dokončuje na 600 vystavovatelů, spoluvystavovatelů a obchodníků. Taktika vytlačit lidový jarmark z hlavních tras a zvýšit tím odbornost největšího mezinárodního agrosalonu v Česku funguje u nových vystavovatelů, kteří se budějovickým pořadatelům výstav a veletrhů hlásí. Atraktivní ukázky sokolníků, kynologie a lukostřelby, potřeby pro myslivce a rybáře, ale i ochutnávky zvěřinových specialit jsou připraveny v Pavilonu myslivosti R1. A myslivci si tu mohou po loňském výpadku zase doplnit i zásoby munice. „Letos se nám opět podařilo obnovit prodej zbraní a střeliva. Do budoucna chceme tuto expozici rozšířit o české zbrojovky,“ sdělil Friedrich. Hlavně městské děti si mohou na výstavišti třeba poprvé prohlédnout živé koně, ovce, krávy, ale i drobná zvířata. A možná se jim podaří navštívit pavilon H právě ve chvíli, kdy se ušáci utkají v soutěži Králičí hop. Novinkou je, že plná vstupenka platí do konce října i jako vstupenka do hlubockého Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství v zámku Ohrada. ČB, 28.10.2015, SŽ.

     
27.06. Národní myslivecké slavnosti  
 

Jedním z vrcholů sezony pro příznivce myslivosti jsou Národní myslivecké slavnosti. Na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou se tato tradiční slavnost uskutečnila 27.6. Akci pořádá Národní zemědělské muzeum Praha, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství, Českomoravská myslivecká jednota a město Hluboká nad Vltavou. „Návštěvníci mají možnost sledovat například Mistrovství České republiky ve vábení jelenů nebo ukázky klasických mysliveckých zvyků a tradic, se kterými se městský člověk jinak těžko seznámí,“ řekl ředitel Muzea myslivosti, lesnictví a rybářství - NZM Ohrada Mgr. Martin Slaba. Na programu jsou také ukázky sokolnictví, lovecké kynologie, loveckého troubení a demonstrace toho, jak myslivci v lesích vábí různé druhy zvěře. Pro návštěvníky jsou otevřeny i klasické expozice zámku Ohrada včetně nedávno zahájené soutěžní výstavy fotografií s loveckou a mysliveckou tematikou. Kromě toho je připraven také doprovodný program, například pro příznivce historické techniky expozice Muzea zemědělské techniky v Čáslavi, které je, stejně jako zámek Ohrada součástí Národního zemědělského muzea Praha. Zájemci mají k dispozici rovněž laserovou střelnici a možnost vyzkoušet si loveckou lukostřelbu. O tradiční zahájení se postarají Jihočeští trubači s mysliveckou hudbou a o hudební část programu, který potrvá do 17 hodin, se dále postará dudácká kapela. ČB, 28.7.2015, SŽ.

     
06.06.
1. Česko-Slovenská súťaž polovníckých trubačou, Malacky
 

Přijížděli jsme s rozpaky, odjížděli jsme nadšeni! Pro náš soubor letošní soutěž přinesla řadu úspěchů a velkou radost. Svoje želízka v ohni jsme měli téměř ve všech vyhlášených kategoriích.

Nyní již blíže k výsledkům:

- Kategorie SÓLISTÉ NA BORLICE in B (výsledky)

Výborné 5. místo obhájil Michal Winzig

- Kategorie SOUBORY in B (výsledky)

Krásné 7. místo jsme získali všichni – stále jdeme nahoru!

- Kategorie PRAKTICKÝ TRUBAČ in B (výsledky)

Na 1. místě se umístil benjamínek souboru Ing. Jan Ženčuch – velká gratulace!

- Kategorie SOUBORY in Es (výsledky)

Přijeli jsme obhajovat 3. místo z předcházejících let, obsadili jsme skvělé 2. místo – super!

Dále mi dovolte, abych pro velký úspěch, oficiálně oznámil založení dechovkové sekce souboru pod názvem „Jihočeské trubky“. Věřím, že se s námi již brzy setkáte ... Po mnoha letech přivítal zámecký park v Malackách opět lovecké trubače, tentokrát na 1. ročníku česko-slovenské soutěže mysliveckých trubačů, který se uskutečnil 5 - 6. června 2015. Na akci se setkalo přibližně 250 trubačů ze Slovenska, Česka a pozvání přijali i přátelé trubači z Polska. V pátek byla na programu Svatohubertská mše v katolickém kostele v Malackách. Troubením ji doprovázelo Lovecké trio Praha a zpěvem všichni zúčastnění trubači. Krásné prostředí kostela, sametový zvuk lesnic, zpěvy a samotný obřad mše byl pro zúčastněné nejen kulturním, ale určitě i hlubokým duchovním zážitkem. Soutěžní den se začal slavnostním nástupem před zámečkem, kde se setkali všichni účastníci soutěže a hosté. Přítomné přišel pozdravit hrabě Pálffy, který oficiálně otevřel soutěž a pověřil svého dvorního trubače, aby dohlížel na průběh soutěže. Svým proslovem pozdravili přítomné prezident SPK Ing. Tibor Lebocký, PhD., Primátor města Malacky JUDr., Ing. Juraj Říha, PhD., předseda KT ČR Radek Šroler, předseda KT SR Ing. Edmund Hatiar, za OPK Malacky Ing. Miroslav Kopiar, ředitel soutěže Ing. Peter Šimkovič a za porotu Matěj Vacek. Po slavnostním zahájení následovaly soutěžní vystoupení trubačů. V parku se byly dvě soutěžní místa, kde vystupovali trubači podle stanoveného rozpisu a kategorií. Jejich výkony hodnotila odborná porota. Během celého dne vládla v parku velmi dobrá, přátelská atmosféra. Mnoho návštěvníků zaujala například soutěžní kategorie praktický trubač, kde si mezi sebou změřili síly trubači z praxe. Jejich úkolem bylo zatroubit vylosované lovecké signály, správně odpovědět na otázku z myslivecké praxe, říct lovecký vtip a trefit se vzduchovkou do terče. Poprvé na Slovensku se představila i kategorie v ladění in Es. V odpoledních hodinách po ukončení soutěžních vystoupení přišlo na řadu velké finále, v němž o umístění na stupni vítězů bojovalo 10 nejlepších souborů z Česka a Slovenska v ladění in B. Na závěr soutěžního dne přišel na řadu koncert myslivecké hudby, který vedl a dirigoval Mgr. Petr Duda. V rámci koncertu se průběžně vyhlašovaly výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích. V samotném závěru, aby byla dodržena tradice, proběhl akt předání Putovního tesáku soutěže. Předseda OPK Malacky Ing. Miroslav Kopiar ho předal předsedovi Klubu trubačů ČR Radkovi Šrolerovi. Tímto byla soutěž oficiálně ukončena. Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu soutěže, věříme, že se Vám v Malackách líbilo a těšíme se na další spolupráci mezi kluby, kterou budeme prohlubovat i nadále. Lesu, lovu a myslivosti zdar! ČB, 13.6.2015, SŽ

    
16.05. Zlatá srnčí trofej 2015
 

Jedním z nejdůležitejších úkolů je výchova dětí a mládeže. Řada myslivců a přátel myslivosti se této činnosti dobrovolně věnuje v zájmových mysliveckých kroužcích a za to jim patří poděkování. Celoroční práce těchto kroužků je částečně vyhodnocena okresním kolem myslivecké soutěže – Zlatá srnčí trofej, jejíž vítězové postupují do celostátního kola spojeného s letním pobytovým táborem. Okresního kola se dříve pravidelně zúčastňovalo 20 – 25 dětí, v současnosti aktivně pracuje 8 mysliveckých kroužků a přátel myslivosti při mysliveckých sdruženích a školách, které posílají děti do okresního kola ZST. V poslední dvou letech je znát nárůst zájemců a v roce 2011 se soutěže zúčastnilo již 36 soutěžících. Přesto bych rád na vás z toho místa apeloval, abyste i vy sami nebo vaši členové v jednotlivých mysliveckých sdruženích rozšířily tyto řady dobrovolných pracovníku a věnovali tak vaše myslivecké znalosti a zkušenosti těm potřebným – našim dětem. V letošním roce se na prvním místě v kategorii mladších žáků umístnil Tomáš Jindra z MS Dolní Bukovsko a v kategorii starších žáků Jiří Kerschlager z MS Blata Dívčice. Celý slunečný den doprovázel soutěžní klání svými fanfárami náš trubačský soubor. ČB, 20.5.2015, SŽ.

     
27.02.
Pietní setkání k památce JUDr. Adolfa Schwarzenberga, Ph.D.
 
 

V pátek 27. února proběhlo od 17.00 hodin pietní setkání k památce JUDr. Adolfa Schwarzenberga, Ph.D. (odkaz na wiki zde), které bude navazovat na slavnostní zádušní mši v kostele svatého Víta od 18 hodin, Kostelní, Český Krumlov. Cílem tohoto komorního setkání občanů Českého Krumlova, pamětníků a přespolních z celých jižních Čech je důstojně připomenout osobnost JUDr. Schwarzenberga v době výročí jeho úmrtí. Zároveň bychom však rádi uctili jeho památku spontánním a osobitým způsobem. Před vlastní mší tak před kostelem vystoupil soubor Jihočeských trubačů a českokrumlovský pěvecký sbor Musica Divina. Spolu s dalšími účastníky bychom byli rádi, kdyby se z tohoto skromného pietní aktu stalo v budoucnu každoroční výjimečné setkání krumlovských občanů a pamětníků, které by bylo nejenom připomínkovou akcí, ale zároveň i významnou a symbolickou místní beneficí, jejíž výtěžek by pravidelně směřoval na opravy chátrajících památek na Krumlovsku a v jižních Čechách. Letos by měl výtěžek z této spontánní sbírky jít na opravu kostela v Pohorské Vsi v Novohradských horách. Zádušní mše a potažmo celé pietní setkání bude zakončeno zemským a českokrumlovským farním hymnem – Svatováclavským chorálem. Všichni zúčastnění vystupují a jednají bez nároku na honorář.

     
17.01. 52. Tradiční okresní myslivecký ples OMS České Budějovice
 

Vážené dámy, vážení pánové, vítáme Vás na našem tradičním, v pořadí již 52. mysliveckém bále, na bále myslivců a přátel myslivosti. Dnes tu uvidíte a uslyšíte kromě dobré muziky, také krásné tóny lesnic a borlic a i ukázky mysliveckých zvyků a tradic. To vše činí naši myslivost krásnou a bohatou a za to vše vděčíme našim moudrým mysliveckým předkům, po kterých jsme toto cenné myslivecké kulturní dědictví zdědili. Přejeme Vám také vše nejlepší do nového roku, příjemný večer, veselou zábavu a zahajujeme tímto náš tradiční myslivecký bál provoláním: „Mysliveckému plesání, lesu, lovu a české myslivosti zdar!“ Pořádání mysliveckých plesů a bálů, které je nedílnou součástí našich mysliveckých tradic, má na našem okrese nepřetržitou tradici. Loni oslavilo svoje velké kulaté výročí, padesát let nepřetržité historie mysliveckých plesů. Letos slavíme již osmý ročník, který pořádáme ve spolupráci s kulturním domem Metropol. Touto spoluprací jsme dosáhli mimořádně vysoké úrovně mysliveckých plesů s dobrou propagací. Jako uvítání pro hosty plesu je připravena tradiční přátelská číše bílého či červeného vína a slavnostní myslivecké fanfáry v podání našich trubačů. Nechybí předtančení folklorního souboru Malý furiant a nechybí tradiční myslivecké fanfáry. K tanci a poslechu na sále, který je obsazen do posledního místečka, hraje Budvarka a Sinners. Tradiční bohatá zvěřinová tombola, která obsahuje více než 150 cen a kromě velkého množství drobné zvěře a zvěřinových balíčků i několik kusů srnčí zvěře a divočáků. O občerstvení hostů se také tradičně kromě baru stará restaurace se zvěřinovými specialitami a koktejlový bar. Nechyběla opět ani laserová střelnice, kde probíhala soutěž ve střelbě na kachny. Zábava, jak již bývá dobrým zvykem, pokračuje nejen na baru a jen brzká ranní hodina ukončuje další ples s mimořádně vysokou úrovní kulturní i společenskou a s dobrou propagací české myslivosti a jejími tradicemi. Děkuji všem, kteří se na přípravě tak dobrého plesu podíleli. ČB, 26.1.2015, SŽ.