">
aktualizováno: 08.05.2024 21:17:32 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

Rok 2012
 
 
 
     
09.12.
Adventní vytrubování u Samsona, České Budějovice
  V podvečer 9. prosince 2012 na českobudějovickém náměstí u Vánočního stromu opět zazněla lovecká hudba a vánoční koledy v podání Jihočeských trubačů. Letos jsme na sebe převzali i břemeno zpěvu a tak se na náměstí Přemysla Otakara II pod Vánočním stromem v předvánoční atmosféře, provoněné horkým punčem a „svařáčkem“ rozezněly lovecké signály, hlaholy a fanfáry a v neposlední řadě také tradiční vánoční koledy. Po úspěšném Koncertu k poctě svatého Huberta v koncertní síni Jihočeské komorní filharmonie je to druhá akce, kde se Jihočeští trubači představili široké nemyslivecké veřejnosti a přispěli tak výrazně k propagaci myslivosti a mysliveckých tradic v našem regionu. Doufejme, že to vše přispěje ke zlepšení pohledů veřejnosti na českou myslivost a myslivce. ČB, 16.12.2012, SŽ.
     
02.11.
3. Koncert lovecké hudby k poctě sv. Huberta, Jihočeská komorní filharmonie
 
V pátek 2. listopadu se v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích po roce opět rozezvučely lesní rohy. Konal se zde v pořadí již třetí Koncert k poctě sv. Huberta pořádaný naším souborem Jihočeští trubači s podtitulem „a jejich hosté“. Naše pozvání přijali a představení jednotlivých souborů zahájí naši milí přátelé Trubači OMS Tábor pod vedením Evy Mlázovské. Soubor byl založen v roce 2003 a tvoří ho především děti. Pozvání dále přijali Pražský trubačský sbor pod vedením Kristýny Vackové, Povltavští trubači, Pootavší trubači a Trubači SLŠ Písek, který je tvořen ze studentů střední lesnické školy v Písku. Zpěv k mysliveckému troubení neodmyslitelně patří, a proto naše pozvání přijal Ševětínský chrámový sbor a Borovanský chrámový sbor pod vedením pana Karla Ochozky. Téměř dvouhodinový program provázel zkušený moderátor mysliveckých plesů a příležitostí Miroslav Mareš. Tento rok jsme posluchačům představili - Znělku ČMMJ, Introdukci a Kyrii z Hubertské mše B dur, z Cepská svity Trubači vytrubují u kapličky, Lidé zpívají píseň při mši svaté, Průvod vesnicí s veselými muzikanty, Naháňku na černou a Cepské halali. Při představení jednotlivých souborů zaznělo : K Budějicům cesta,  Begrüssung, Hrádocká fanfára, Pozdrav liščatům, Parforsní pochod, Gloria, Taneček a Probuzení z Lovecké svity, Strakonická, Pootavská, Introdukce a Závěr z Hranické mše. Dále pokračujeme Ódou na radost, Sborem zbrojnošů z opery Dalibor, Sborem venkovanů z opery Prodaná nevěsta a ukázkou vábení jelenů. Z lidových písní upravených pro trubače po přestávce to bylo : Už troubějí na horách jeleni, Zelení hájové, Ty lesníku, kouzelníku, Já jsem ten zajíček nešťastný, Já jsem malý mysliveček, Hobluj. Následovalo Kouzlo chrámu s jednotlivými skladbami : Nádherný chrám, Hrají Brixiho, Modlitba, Průvod, Krásné šaty, Dva vojáci, Prosba, Závěr mše, Allelujá. Koncert byl poctou loveckému troubení, poctou našich bohatých mysliveckých tradic, poctou krásy hudby v jejích rozmanitých proměnách. Ale byl také příležitostí k setkání, rozpravám či zamyšlením, vyjadřoval vůli přiblížit myslivecký svět z jeho nejkrásnější stránky. Naše poděkování patří Jihočeské komorní filharmonii za možnost využití krásných prostor, sponzorům, bez jejichž pomoci by koncert nemohl vzniknout, ale v první řadě našemu trpělivému, nadšenému a inspirujícímu učiteli, MgA. Robertu Tauerovi. A my, Jihočeští trubači, se těšíme za rok na viděnou na Koncertě k poctě sv. Huberta, tentokrát s pořadovým číslem čtyři. ČB 9.11.2012, SŽ.
 
     
15.09.
Zahájení jelenářské sezóny - 2. Svatohubertská mše B dur, Pohoří na Šumavě
 
V pátek 15. 9. 2012 jsme již podruhé Hubertskou mší zahajovali loveckou sezónu v krásném prostředí česko-rakouského pohraničí, v Pohoří na Šumavě. V sedmnáct hodin tak nic nebránilo přivábit zvuky lesních rohů mezi přítomné sv. Huberta a započít Svatohubertskou mši B dur, které se letos účastnili i rakouští trubači. Byla tím započata vzájemná trubačská spolupráce, která druhý den pokračovala lidovou veselicí. Rakouští trubači překvapili tím, že si připravili pásmo českých lidovek zpívaných česky. ČB 29.9.2012, SŽ.
     
13.09. 2. Koncertní seminář lovecké hudby, Písek
 
Dne 13. září 2012 se v aule Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku uskutečnil v pořadí druhý Koncertní seminář lovecké hudby, pořádaný pobočkou Trubačské školy Josefa Selementa v Českých Budějovicích a souborem Jihočeští trubači. Koncertní semináře pod vedením MgA. Roberta Tauera se pořádají již třetím rokem za podpory Jihočeského kraje, časopisu Myslivost a dalších partnerů. Mají za cíl přiblížit staré myslivecké tradice a nadchnout další trubače, především z řad myslivců pro výuku hry na lovecký roh. V rámci koncertního semináře se zájemci seznámili s praktickými ukázkami signálů a skladeb pro lovecké rohy – lesnice a borlice. Posluchači měli také možnost si nástroje zapůjčit, vše si vyzkoušet pod odborným dohledem a sami se rozhodnout, který nástroj by rádi zvolili. Vzhledem k dramaturgii projektu si na své přišla i nemyslivecká veřejnost, která tento koncertní seminář přijímá jako koncert lovecké hudby s poutavou přednáškou o mysliveckých tradicích v praxi. Poslední možnost zúčastnit se třetího koncertního semináře v tomto roce budou mít zájemci 22. listopadu 2012 od 18 hodin v Kruhovém sále kulturního domu Metropol v Českých Budějovicích. Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme všem myslivcům v období společných honů na drobnou zvěř za doprovodu lovecké hudby LOVU ZDAR! ČB, 20.9.2012, Robert Tauer.
     
01.09.
Země Živitelka, 39. ročník, České Budějovice, stánek ČMMJ
 
Konec srpna a začátek září je již tradičně spjat s mezinárodním agrosalonem Země Živitelka, jehož 39. ročník letos přilákal více jak sto tisíc lidí. Tak jak bývá zvykem, i letos byla výstava rozdělena pojednotlivých oborových dnů a sobota 1.9. 2012 pařila myslivcům, kteří se společně s rybáři tento rok na výstavě výrazněji prezentovali. Den myslivosti na výstavě Země Živitelka loveckou hudbou opět doprovodil náš soubor. Celý den strávený na českobudějovickém výstavišti poskytoval vhodnou příležitost představit lovecké troubení v podání našeho souboru nejen vystavovatelům a návštěvníkům z řad myslivců, ale také ostatním příchozím. ČB 9.9.2012, SŽ.
     
23.06.
11. Národní myslivecké slavnosti, Lovecký zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou
 
Stalo se již dobrou tradicí, že náš soubor trubačsky zajišťuje Národní myslivecké slavnosti na Loveckém zámku Ohrada. Kromě tradičního zahájení a více než půlhodinového koncertu lovecké hudby na začátku slavností jsme mohli také doprovodit křty nových knih, pak následovalo mimo dalšího bohatého doprovodného programu předávání mysliveckých vyznamenání, přehlídka činnosti práce kynologů, sokolníků a představení klubu vábičů. Tak jako každý rok bylo vrcholem programu již 11. Národních mysliveckých slavností na Ohradě již 15. Mistrovství republiky ve vábení jelenů. Soutěž sledovalo zcela zaplněné nádvoří. Tři nejlepší vábiči nás budou reprezentovat na Mistrovství Evropy ve vábení jelenů v roce 2013. ČB 29.6.2012, SŽ.
     
09.06.
17. Národní soutěž mysliveckých trubačů, Olšina
 

O víkendu 8. – 9. června 2012 zněly nad rybníkem Olšina lovecké fanfáry. Na svém 17. ročníku se zde sešli trubači z celé ČR, aby poměřili své trubačské umění v národní soutěži. Přes 300 účastníků našlo útočiště v rekreačním zařízení VLS – Olšina, které leží nedaleko Horní Plané na okraji vojenského prostoru Boletice. Páteční koncerty se uskutečnily na náměstí v Horní Plané, kde hrál místní soubor VLS Horní Planá a ve Chvalšinách využili Povltavští trubači podloubí u muzea ke komornímu koncertu. V sobotu od rána lehce pršelo. Přesto všichni s odhodláním nastoupili ke slavnostnímu zahájení i k samotné soutěži.. Proslovy byly zkráceny na minimum. Trubače osobně přivítal výrobní náměstek VLS, s.p., ing. Jiří Novák a popřál trubačům úspěch v soutěži a trpělivost s počasím. Mezinárodní porota se ujala své práce a podle bodového hodnocení byli členové poroty s většinou výkonů spokojeni. V nové mimosoutěžní kategorii o nejvtipnější soubor se představili trubači OMS Přerov and Moravian Girls s kankánem. Druhým vystupujícím byl soubor trubačů z VLS Lipník pod vedením ing. Jana Jeniše, který vtipně představil jednotlivé členy souboru. Poté vystoupil soubor Pagáči a Království Přerovské s pásmem Z pohádky do pohádky. Vystoupení zakončila vtipná scénka souboru VLS Horní Planá na téma Dykových signálů. Porota ve složení Radek Šroler, Petra Čunátová a Lída Dalecká měla těžkou úlohu vybrat nejvtipnější soubor. Především Přerovští trubači věnovali nácviku a kostýmům hodně energie, aby pobavili ostatní kolegy. Vítězství bylo především v ochotě souborů udělat něco pro druhé, pobavit své přátele. Nakonec zvítězilo pásmo Z pohádky do pohádky. Poděkování si zaslouží všichni účastníci soutěže, organizátoři i partneři, kteří přispěli ke zdárnému průběhu a především VLS ČR, s.p., v jehož zařízení jsme našli přátelské a milé zázemí. Především pak ředitel soutěže ing. Petr Král a ing. Petra Čunátová. Myslím, že i s trochou smutku a nostalgie předával výrobní náměstek VLS ČR, s.p. ing. Jiří Novák za asistence ředitele divize VLS ČR, s.p. v Horní Plané ing. Jaroslava Nerada putovní tesák panu Ing. Jaroslavu Martínkovi, CSc., řediteli Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, kde se 7. června 2013 na akademické půdě Mendlovy Univerzity Brno uskuteční 18. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů. Petr Šeplavý Předseda KT ČMMJ.

Výsledky 17. Národní soutěže mysliveckých trubačů

     
31.05.
1. Koncertní seminář lovecké hudby, DK Metropol, České Budějovice
 

Dne 31. 5. 2012 se uskutečnil v Kruhovém sále kulturního domu Metropol v Českých Budějovicích tradiční, již třetí ročník Koncertních seminářů lovecké hudby, které pořádá občanské sdružení  Jihočeští trubači. Zazněly zde, nejen základní signály a hlaholy potřebné pro běžnou mysliveckou praxi na honech a naháňkách, ale také nové skladby, které oživují staré myslivecké tradice. V druhé části semináře měl každý zájemce možnost si na lovecké rohy - borlice, B lesnice a Es rohy zkusit zahrát a na cokoliv se zeptat. Koncertní seminář je určen nejen pro posluchače a zájemce začátečníky, ale také pro pokročilé trubače. Na semináři byl vystaven notový materiál pro tyto nástroje vydaný hudební agenturou Thomas, která zajišťuje nejen notový materiál, ale také hudební nástroje a zvukové nahrávky signálů a lovecké hudby. Začátek byl v 18.00 hodin a vstup volný. Koncertní seminář vedl MgA. Robert Tauer – hráč na lesní roh Jihočeské komorní filharmonie, lektor trubačské školy Josefa Selementa a stálý lektor letních trubačských kurzů v Chlumu u Třeboně. Vše dle hesla Jihočeských trubačů a Trubačské školy Josefa Selementa : „Do každého mysliveckého sdružení alespoň jeden trubač“. ČB, 10.6.2012, SŽ

VideaPro.cz: Hubertská mše B Dur, Pohoří na Šumavě

     
19.05. Svatohubertská mše B dur na Svatém Tomáši
 

V sobotu 19.5.2012 se již podruhé v kostele Božího těla na Svatém Tomáši pod zříceninou hradu Vítkův Kámen rozezněly lesnice a jejich hlas se nesl do širokého okolí zdejších hlubokých šumavských hvozdů. Poděkování za organizaci mše patří opět ing. Jiřímu Chmelovi a ing. Václavu Hálovi z místního mysliveckého sdružení Hejrov, nyní již také členům Řádu sv. Huberta. Velké díky také patří zúčastněným trubačů, dále Ševětínskému chrámovému sboru, se kterým je již tradičně vynikající spolupráce a samozřejmě všem přátelům, kteří se na akci podíleli včetně členům Řádu sv. Huberta. Zážitek z celé akce opět umocnilo vytrubování na zřícenině hradu Vítkův kámen po skončení mše, které se stává již tradicí a jistě mimořádnou podívanou pro náhodné kolemjdoucí a turisty. ČB, 10.6.2012, SŽ

VideaPro.cz: Hubertská mše B Dur, Pohoří na Šumavě

     
12.05. Svatohubertská mše B dur, klášter Milevsko
  V sobotu 12.5.2012 odpoledne byla v 15 hod. zahájena v Latinské škole šestá myslivecká výstava spojená s chovatelskou přehlídkou trofejí zvěře. Výstavu pořádá Městský úřad Milevsko-odbor životního prostředí ve spolupráci s Řeholním domem premonstrátů, ČMMJ, o.s., Okresním mysliveckým spolkem v Písku a mysliveckým sdružením Chlum Sepekov a Hájek Zběšičky. Výstava je otevřena od 10 do 17 hodin ve dnech 12. – 17. května. V 17 hodin byla sloužena v bazilice Navštívení Panny Marie slavnostní mše sv. na počest  sv. Huberta – patrona myslivců a přátel přírody. Mše sv. byla doprovázena  zvukem lesních rohů a zpěvem ( Jihočeští trubači a pěvecký sbor). Součástí slavnostní troubené mše sv., kterou celebroval superior kláštera P. Řehoř Jiří Žáček, bylo posvěcení obrazu sv. Huberta. Tento obraz byl věnován klášteru jako dar za podporu myslivosti a dlouholetou spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Písku a Jihočeskými rytíři Řádu sv. Huberta. Po skončení slavnostní bohoslužby, které se zúčastnili myslivci ve stejnokrojích i zmiňovaní rytíři, se všichni přesunuli na první nádvoří, kde Jihočeští trubači a zpěváci předvedli dalších několik skladeb s mysliveckou tématikou a halali. Malebné a vznešené tóny lesních rohů celkově podtrhly a umocnily nevšední okamžiky celé slavnosti. (arů)
     
06.05. Zlatá srnčí trofej, okresní kolo dětské soutěže, Lovecký zámek Ohrada
  Důležitým bodem je výchova dětí a mládeže. Řada myslivců a přátel myslivosti se této činnosti dobrovolně věnuje v zájmových mysliveckých kroužcích a za to jim patří poděkování. Celoroční práce těchto kroužků je částečně vyhodnocena okresním kolem myslivecké soutěže – Zlatá srnčí trofej, jejíž vítězové postupují do celostátního kola spojeného s letním pobytovým táborem. Okresního kola se dříve pravidelně zúčastňovalo 20 – 25 dětí, v současnosti aktivně pracuje 8 mysliveckých kroužků a přátel myslivosti při mysliveckých sdruženích a školách, které posílají děti do okresního kola ZST. V poslední dvou letech je znát nárůst zájemců a v roce 2011 se soutěže zúčastnilo již 36 soutěžících. Přesto bych rád na vás z toho místa apeloval, abyste i vy sami nebo vaši členové v jednotlivých mysliveckých sdruženích rozšířily tyto řady dobrovolných pracovníku a věnovali tak vaše myslivecké znalosti a zkušenosti těm potřebným – našim dětem. V letošním roce se na prvním místě v kategorii mladších žáků umístnil Pavel Vrchota z Hrdějovic a v kategorii starších žáků Lucie Šulistová z Horní Stropnice. Celý slunečný den doprovázel soutěžní klání svými fanfárami náš trubačský soubor. ČB, 10.5.2012, SŽ.
     
05.05. Zahájení lovecké sezony, Lišov
  V sobotu 5.5.2012 jsme se sešli k práci i zábavě. Nejdříve jsme upravili okolí naší kapličky k poctě svatého Huberta a pak jsme pod ochranou našeho patrona mysliveckými fanfárami zahájili letošní mysliveckou a loveckou sezonu, kterou jsme také při následném přátelském posezení řádně společně oslavili. ČB, 10.5.2012, SŽ.
     
05.05.
Myslivecké slavnosti v Bechyni
  Panství Bechyně ve spolupráci s trubačským souborem OMS Tábor a Dianou, 1. mysliveckým spolkem žen Tábor, uspořádalo v sobotu 31.5.2012 v pořadí již třetí ročník "Dne myslivosti a přehlídku trubačského mládí" v zámeckém parku v Bechyni, kterého se zúčastnili i naši "mladší" zástupci souboru.
     
14.01. 49. Tradiční okresní myslivecký ples OMS České Budějovice
  Pořádání mysliveckých plesů, které je nedílnou součástí našich mysliveckých tradic, u nás pokračuje již 49. ročníkem Okresního mysliveckého plesu, který pořádá OMS České Budějovice a slaví svoje první kulaté výročí v novodobé historii. Tento ples je již pátým, který pořádáme ve spolupráci s kulturním domem Metropol. Touto spoluprací jsme dosáhli mimořádně vysoké úrovně mysliveckých plesů s dobrou propagací. Opět bych zde rád vyjádřil své poděkování všem zástupcům Metropolu, jmenovitě vstřícnému přístupu pánů PhDr. Jaromíra Schela a ředitele Ing. Petra Holby. Další poděkování patři loveckému zámku Ohrada v čele s Mgr. Martinem Slabou, který zpestřuje každoročně výzdobu plesu svými exponáty a v neposlední řadě také panu Miroslavu Marešovi, který svým lidským a profesionálním přístupem již tradičně tyto plesy moderuje. Jako uvítání pro hosty pesu je připravena tradiční přátelská číše bílého či červeného vína a slavnostní myslivecké fanfáry v podání našich trubačů. Nechybí ani tradiční předtančení folklorního souboru Malý furiant. Jak již bylo řečeno, slavnostní zahájení okresního mysliveckého plesu probíhá pod vedením zkušeného moderátora pana Miroslava Mareše, který je již pasovaným „mysliveckým moderátorem“ a nechybí tradiční myslivecké fanfáry. O úvodní slovo se postaral Ing. Jiří Chmel, místopředseda ČMMJ. K tanci a poslechu na sále, který je obsazen do posledního místečka, hraje Budvarka a JAZZIKA. Tradiční bohatá zvěřinová tombola, která obsahuje více než 150 cen a kromě velkého množství drobné zvěře a zvěřinových balíčků i několik kusů srnčí zvěře a divočáka, byla vyprodána během rekordních 45 minut. O občerstvení hostů se také tradičně kromě baru stará restaurace se zvěřinovými specialitami a koktejlový bar. Nezapomněli jsme samozřejmě i na další ukázky lovecké a myslivecké hudby a k vrcholu večera patřilo přijímání mezi myslivce pod vedením Oldřicha Tripese. Nechyběla opět ani laserová střelnice, kde probíhala soutěž ve střelbě na kachny. Zábava, jak již bývá dobrým zvykem, pokračuje nejen na baru a jen brzká ranní hodina ukončuje další ples na mimořádně vysoké úrovni kulturní i společenské s dobrou propagací české myslivosti a jejími tradicemi. Děkuji všem, kteří se na přípravě tak dobrého plesu podíleli. ČB, 18.1.2012, SŽ.