">
aktualizováno: 14.04.2024 16:57:09 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

Rok 2010
 
 
 
13.12.
Vytrubování u Vánočního stromu v Českých Budějovicích
 
 
V podvečer 13. prosince 2010 na českobudějovickém náměstí u Vánočního stromu zazněla asi poprvé v novodobé historii města lovecká hudba v podání Jihočeských trubačů. Přestože jsme akci připravovali na poslední chvíli, myslím, že na kvalitě našeho vystoupení to neubralo. Zpěvem nás již tradičně podpořili naši přátelé z chrámového sboru Ševětín. Na náměstí Přemysla Otakara II se tak pod Vánočním stromem v předvánoční atmosféře, provoněné horkým punčem a „svařáčkem“ rozezněly lovecké signály, hlaholy a fanfáry, nechyběla ani ukázka z Hubertské mše B Dur od pana Petra Vacka a v neposlední řadě také tradiční vánoční koledy. Po úspěšném Koncertu k poctě svatého Huberta v koncertní síni Jihočeské komorní filharmonie je to druhá akce, kde se Jihočeští trubači představili široké nemyslivecké veřejnosti a přispěli tak výrazně k propagaci myslivosti a mysliveckých tradic v našem regionu. Doufejme, že to vše přispěje ke zlepšení pohledů veřejnosti na českou myslivost a myslivce. ČB, 16.12.2010, SŽ.
     
05.12.
České myslivecké vánoce - Rudolfinum
 
Byli jsme při tom ... 5. prosince 2010 v Rudolfinu se uskutečnily České myslivecké vánoce 2010 a oslavy 30. výročí založení Loveckého tria Praha, kterých se zúčastnili také Jihočeští a Povltavští trubači. V Rudolfinu poprvé zněla lovecká hudba v podání Loveckého tria, kterou velmi příjemně a mile moderovala Pavlína Filipovská. Jako hosté vystoupilo cca osmdesát trubačů z celé republiky, pěvecký sbor Canzonetta z Domažlic a dětský soubor Notičky. Bylo nám velkou ctí být při tom a za vše hovoří níže uvedené poděkování našeho kamaráda a přítele, pana Petra Dudy : Poděkování trubačům z Empory v Rudolfinu. "Moji drazí přátelé,dovolte mi, abych Vám jménem Loveckého tria Praha a všech účinkujících v čele s Pavlínkou Filipovskou nesmírně srdečně a z celého srdce poděkoval za ohromně obětavý přístup ke všem nácvikům a skvělý nedělní koncert v nejkrásnější a nejrenomovanější koncertní síni v naší vlasti, v Rudolfinu. Na pódiu, na kterém se střídají nejlepší světoví sólisté, dirigenti a orchestry, jste poprvé v dějinách České myslivosti předvedli ukázku České lovecké hudby. Ukázali jste, že Český trubač (a záměrně píši velké Č) je skvělým hudebníkem, stavitelem mostů přátelství a ve svém přístupu k mysliveckému troubení zdatný a obdivovaný profesionál, neboť profesionalita se neměří mírou odměny, ale stupněm nasazení a zaujetí pro věc, spojenou s perfektním řemeslným uměním. Díky Vám jsme všichni prožili v Rudolfinu nejkrásnější koncert v mém životě. Ze srdce děkuji. Váš kamarád, trubač Petr Duda."
     
21.11.
Hubertská mše B dur v kostele sv. Václava v Lišově a vysvěcení kapličky sv. Huberta
  V září roku 2009 se lišovští myslivci při jednom ze společných lovů dohodli, že připraví ve spolupráci s místní farností, chrámovým sborem a trubači Svatohubertskou mši. Vše se podařilo přičiněním několika zapálených členů Honebního společenstva Lišov - Levín zorganizovat, a tak se v polovině listopadu téhož roku krásná Hubertská mše B dur od autorů Petra Vacka a Josefa Selementa poprvé rozezněla ve všech třech chrámových lodích kostela sv. Václava. Nemocného zdejšího pana faráře P. Jana Doležala zastupoval P. Alois Křišťan, přítomni byli rytíři Řádu sv. Huberta z Jihočeské prefektury, myslivci nejen z Lišovska, ale i Českobudějovicka a Jindřichohradecka. Povltavští trubači a chrámový sbor ze Ševětína posílený zpěvačkami z místního sboru Bohuslav se o svou radost z lásky k Bohu a přírodě podělili se zaplněným kostelem. Iniciátorem myšlenky postavit kapličku zasvěcenou patronu myslivců svatému Hubertovi byla myslivkyně a farnice Zdeňka Chmelová. Duchovní rozměr bylo pro výstavbu třeba přeměnit v ostré linie v podobě technických nákresů a skic a posléze stavební materiál. Po zakoupení pozemku U Sedmi borovic započala stavba, o kterou se až do samého konce zasloužili především pánové myslivci Dušan Vávra, Václav Hrudka a Stanislav Ženčuch. V rámci jedné podzimní brigády bylo okolí kapličky upraveno a cestující mířící do krajského města mohli na pravé straně od silnice sledovat bílou zář. Známý malíř loveckých obrazů František Maxmilián Hoffmann na požádání mysliveckého hospodáře Jiřího Chmela umělecky ztvárnil výjev ze života sv. Huberta pro novou kapličku. Je to právě ten významný okamžik, kdy se Hubertovi zjeví jelen se zářícím křížem mezi parohy. Pod vlivem tohoto zážitku se Hubert rozhodl věnovat svůj život službě Bohu. Vysvěcení kapličky proběhlo v neděli 21. listopadu t. r. po mši svaté. Na tuto velkou slávu přijel i slavný autor Hubertské mše B dur Petr Vacek, který dirigoval oba chrámové soubory Ševětín a Lišov, Povltavské a Jihočeské trubače. Nechyběli rytíři Řádu sv. Huberta, přední kameraman mysliveckých pořadů a dokumentů České televize Jan Mudra a představitelé Českomoravské myslivecké jednoty. Mši i vysvěcení kapličky celebroval náš Pater Jan Doležal, který rozjímal nad vztahem člověka k Bohu a přírodě. Myslivci a myslivkyně se domluvili, že se společně na všech nákladech spojených s akcí budou podílet, přispělo také Město Lišov a Služby Lišov. Všem, kteří nebyli v tomto článku jmenováni, ale jakkoli se přičinili, patří velký dík. Budiž po nás myslivcích zůstane pro další generace připomínka duchovních hodnot, které ilustruje neodmyslitelné sepjetí člověka s přírodou, jeho vztahem k ní a k volně žijící zvěři. ČB, 24.11.2010, Z. Chmelová
     
  Tisíc let české myslivosti - myslivci z Lišova, vysvěcení kapličky Sv. Huberta
 
     
        VideaPro.cz: Hubertská mše B dur - Kostel sv. Václava Lišov a následné vysvěcení kapličky Sv. Huberta  
     
05.11.
Koncert lovecké hudby k poctě svatého Huberta, Jihočeská komorní filharmonie
 
V letošním roce jsme se kromě jiného opět zúčastnili již 15. ročníku Národní soutěže mysliveckých trubačů, dále uspořádali tři „Koncertní semináře“ pro veřejnost v rámci Jihočeského kraje a připravili jsme jeden netradiční koncert lovecké hudby k poctě svatého Huberta v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích. Koncert lovecké a myslivecké hudby k poctě svatého Huberta, který byl připraven ve spolupráci s Jihočeskou komorní filharmonií za podpory Města České Budějovice, byl koncipován jako vyvrcholení celoroční činnosti souboru Jihočeští trubači, při kterém bychom rádi oslovili nejen milovníky myslivecké a lovecké hudby, ale také širokou kulturní veřejnost. Koncert lovecké a myslivecké hudby k poctě svatého Huberta byl koncipován jako večerní koncert určený pro širokou veřejnost v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích. Ke spolupráci jsme přizvali lovecké soubory, které se této hudbě věnují, a to : Povltavští trubači, Trubači OMS Tábor a Trubači ČZU Praha. Koncert měl za cíl představit skladby, které jsou hrány pro běžnou loveckou činnost, ale také skladby koncertního charakteru. Do programu jsme zařadili skladby Josefa Selementa, Antonína Dyka, Petra Vacka a dalších autorů včetně zpěvu. Ve druhé polovině koncertu byla provedena Hubertská mše B dur a Cepská svita od Petra Vacka. Proto se na provedení většiny skladeb svým zpěvem podílel také Ševětínský a Borovanský chrámový sbor. První část byla věnována základním signálům, průvodu honem, ukázkám vábení a zazněly tyto signály a hlaholy : Svolávání, Konopišťské halali, Chlumecká fanfára. V průvodu honem pak : Vítání, Začátek honu, Přestávka, Konec honu a Halali. Velkým překvapením jistě byli vábiči se svými ukázkami vábení zvěře. Trubači OMS Tábor předvedli tři signály k poctě ulovené zvěře od Antonína Dyka – jelena, černou a srnce. Jihočeští trubači zahráli také tři signály k poctě ulovené zvěře, ale od Josefa Selementa – jelena, daňka a černou. Následovali Povltavští trubači s ukázkou hudby starých mistrů – Křepelky a Pochod při odchodu panstva. Všechny předešlé ukázky byly hrány na lesnice a borlice, nástroje v ladění B. Trubači ČZU Praha předvedli Introdukci z Hubertské mše Es dur a Arii svatého Huberta na Es rohy. Po přestávce v druhé polovině koncertu nastoupil složený trubačský soubor z jednotlivých trubačských souborů a předvedl Cepské fanfáry, Hubertskou mši B dur. Na úplný závěr zazněla Znělka klubu trubačů a Znělka Českomoravské myslivecké jednoty. Vzhledem k atraktivitě a nevšednosti tohoto vystoupení jsme předpokládali účast nejen z řad myslivců, ale také řad nemyslivecké veřejnosti.  Podobné koncerty se již několikrát uskutečnily po celé republice a byl o ně vždy velký zájem. K dalším cílům Koncertu lovecké a myslivecké hudby k poctě svatého Huberta patří nejen potěšit posluchače, ale představit loveckou hudbu a myslivecké signály jako jednu z možností koncertního provedení. Příjemným a milým zpestřením je fakt, že se tomuto druhu hudby věnuje stále více dětí a mládeže, pro které byl tento koncert velkým svátkem a odměnou za jejich celoroční snahu. Jedním z hlavních cílů Koncertu bylo nejen oslavit patrona všech myslivců, přírody a všeho, co k ní patří, ale nabídnout posluchačům jiný druh hudby, seznámit s tradicemi myslivosti a vytvořit zde novou příležitost pro setkávání lidí. Tento cíl se nám dle ohlasů podařilo zdárně naplnit. Vedle filharmoniků a profesionálních hudebníků se lovecká hudba s jejími amatérskými interprety neztratí a právem jí patří prostor v nejlepších či vybraných koncertních síních a sálech. Rádi bychom proto do budoucna vytvořili nový druh koncertu, který by se stal do příštích let pravidelným vystoupením s možností setkání, kulturního vyžití a poznání. Tento projekt byl spolufinancován městem České Budějovice. ČB, 15.11.2010, RT a SŽ.
     
16.9.,18.10.
2. a 3. Koncertní seminář lovecké hudby, Staré Hodějovice
 
Také druhý a třetí koncertní seminář, který je spolufinancován grantovým programem Jihočeského kraje, byl navštíven širokou řadou zájemců o lovecké troubení, ale také milovníků této hudby. Semináře zahájil úvodním slovem neúnavný propagátor myslivosti, mysliveckých tradic a myslivecké mluvy, Oldřich Tripes. Semináře proběhly vždy za účasti cca 40 lidí, kteří si poslechli ukázky lovecké hudby, práce Jihočeských trubačů a získali představu o základních loveckých signálech používaných při honech. Následně se skoro každý účastník zapojil do živé diskuse o problematice troubení, nátisku, atd. i praktických „zkoušek“ troubení na připravených nástrojích k zapůjčení. Dva účastníci si dokonce donesli svoje nástroje a přišli pro radu. ČB, 17.9. a 19.10.2010 SŽ.
     
26. - 31.08.
Země Živitelka, České Budějovice, stánek ČMMJ, pavilon F4
 
Dne 26. 8. – 31. 8. 2010 se na výstavišti v Českých Budějovicích konal 37. ročník Země živitelky s hlavním mottem „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“. Za dobu své existence se výstava Země živitelka stala v rámci celé ČR vůbec jednou z nejnavštěvovanějších výstav a nejvýznamnější zemědělskou výstavou v České republice. V letošním roce na ploše 36 422 m2 téměř 770 vystavovatelů a obchodníků představilo své výrobky a služby 106 500 návštěvníkům. Velmi pozitivní je také nejen pravidelná, ale i stoupající účast zahraničních vystavovatelů a obchodníků. Výstavy se zúčastnilo 25 vystavujících firem ze zahraničí. Největší zastoupení měli vystavovatelé z Německa, Rakouska, Polska, ale i ze Srbska, Běloruska, USA a Asie. Za pozornost rozhodně stojí prezentace Celostátní sítě venkova, Místních akčních skupin ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR a Českomoravské myslivecké jednoty, jako významných institucí, které svou činností podporují rozvoj života na venkově a zastřešují aktivity malých regionálních subjektů či společenství. Jejich prezentaci s celodenním programem a příjemnou atmosférou zprostředkovanou mysliveckými trubači, nalezli návštěvníci v pavilonech i na okolních plochách. Celek vytvářil pozitivní obraz života lidí na českém a moravském venkově. Současně s výstavou probíhala řada dalších akcí a přehlídek: prezentace regionálních potravin, „Ochutnejte to nejlepší z Čech a Moravy“,předvádění plemenných zvířat, přehlídka zemědělské techniky, expozice zahrádkářů, včelařů a chovatelů, odborné semináře, konference, ocenění certifikátu národní značky kvality KLASA, soutěž s dlouholetou tradicí „Zlatý klas“ o nejlepší vystavené exponáty z rostlinné a živočišné výroby, mechanizace, potřeb a služeb zemědělství, potravinářského a zpracovatelského průmyslu. ČB, 15.9.2010, SŽ.
     
31.7 - 7.8. Letní kurz trubačů, Chlum u Třeboně
 
Již šestý ročník Letního kurzu trubačů začal 31. 7. 2010 v Chlumu u Třeboně slavnostním nástupem na náměstí před kostelem. Krásné počasí a zvuk loveckých signálů navodil tu správnou tradiční náladu plnou očekávání, jaký bude ten letošní kurz. Letošní kurz navštívilo 120 trubačů, kteří se přijeli buď naučit, nebo zdokonalit v troubení na lovecké nástroje. Nejméně jednu třetinu tvořili trubači začátečníci, kteří na lesnice nebo borlice troubili poprvé až na tomto kurzu. Všechny trubače odborně vedli zkušení lektoři. Protože je o tento kurz každým rokem větší zájem, bylo několik zájemců, kteří se již z technických důvodů mezi aktivní účastníky nedostali. Tento stav se organizátoři rozhodli vyřešit rozšířením o „Zimní kurz“. Atmosféra byla nádherná a každý den se ze všech stran ozývaly signály, které chtěl snad každý rychle zvládnout. Řada zúčastněných se po tomto kurzu bude dále během roku zdokonalovat v Trubačských školách Josefa Selementa a jistě budeme příští rok žasnout nad přibývajícím počtem krásně hrajících trubačů v naší zemi. V průběhu celého týdne se uskutečnily přátelské večery, pestré na milá setkání a zábavu, ale hlavně koncerty v Chlumu u Třeboně, Třeboni, Cepu a Rakouském Litschau, na kterých se hrály ukázky z lovecké hudby. Vrcholem společných vystoupení byl koncert lovecké hudby v rakouském městečku Litschau, kde se společně představili dva rakouské trubačské soubory a veliký soubor trubačů LKT z Chlumu. Na koncertech trubači představili zejména průběh honem za zvuku signálů prof. A. Dyka, dále jednotlivé úlovky, skladby z Hubertské mše B dur a Hranické hubertské mše a naprosto nové skladby, tzv. Cepskou svitu, kterou jeden z hlavních organizátorů LKT, Dr. Petr Vacek složil a věnoval obci Cep a souboru Povltavských trubačů. Zpestřením vystoupení byly ukázky vábení jelenů. Většina skladeb byla doprovázena dámským pěveckým souborem Canzonetta a sborovým zpěvem trubačů. Mám radost, že se kurzu zúčastnili i někteří posluchači z pobočky Trubačské školy Josefa Selementa v Českých Budějovicích, sdruženi v našem souboru Jihočeských trubačů a doslova mě zahřálo, když dva úspěšně složili kategorizační zkoušku „Trubač mírně pokročilý“. Je to zkouška, která je vizitkou, že tento trubač je schopen bezpečně zvládat hru a vše co má správný trubač znát. Nutno dodat, že podoba Letního kurzu trubačů se letos již podruhé bude konat také u našich slovenských přátel v Liptovském Hrádku, pod vedením českých lektorů. ČB, 9.8.2010, RT
     
03.07.
Myslivecké slavnosti a Hubertská mše Strakonice
 
Myslivecké sdružení Dražejov pořádalo na fotbalovém hřišti ve Strakonicích - Novém Dražejově v sobotu dne 3. července 2010 od 13.00 hod. M y s l i v e c k é  s l a v n o s t i, kdy slavnostem předcházela v dopoledních hodinách Svatohubertská mše v kostele v Katovicích v podání souboru mysliveckých trubačů Jihočeští trubači včetně hostů a strakonického chrámového sboru. Na slavnostech byla zastoupena celá řada mysliveckých oborů (sokolníci, kynologové, lovecká hudba, ukázky mysliveckých tradic a zvyků, zábavné soutěže pro děti i dospělé, ukázky mysliveckého vybavení, výstava dobových i současných fotografií, výstava trofejí, skupina historického šermu a mnoho dalšího. V programu slavností se také náš soubor samostatně představil koncertem lovecké hudby. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, mimo již výš zmíněného, např. ukázky výcviku loveckých dravců se zajímavými informacemi ze života sokolníků, dále představení loveckých psů, proběhl slavnostní ceremoniál přijímání mezi myslivce, pasování myslivce na lovce podle ulovené trofejové zvěře, které provedl jako vždy na výbornou, Oldřich Tripes. Velmi kladně lze hodnotit předání mysliveckých vyznamenání a ocenění členům MS Dražejov za přítomnosti veřejnosti. Připraven byl i bohatý program pro děti se soutěžemi a ukázkami živých ptáků, ale stejně tak i soutěže pro dospělé diváky, jako např. Hubertské hádanky, poznávání hlasů zvěře a ptáků, a další. Pro připomenutí momentů z historie byla instalována výstava dobových fotografií ze života myslivců, ale také i snímky z běžného života našich předků v Dražejově a okolí. Nechyběla ani přehlídka loveckých pomůcek, vybavení a trofejí. K tanci i poslechu hrála oblíbená kapela Scéna. Pro gurmány a milovníky dobrého jídla byly připraveny různé myslivecké a rybářské speciality, bez kterých se pořádné myslivecké slavnosti nemohou konat. Připravení celé akce stálo místní jistě mnoho úsilí, a proto nezbývá než organizátorům poděkovat za přípravu nevšedních zážitků a prožití příjemného dne. Vstupné pro všechny bylo zdarma. ČB, SŽ, 9.7.2010
     
19.06.
Národní myslivecké slavnosti, Lovecký zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou
 
V sobotu 19.6.2010 se konaly na Ohradě tradiční Národní myslivecké slavnosti, jejichž vrcholem bylo 14. Mistrovství republiky ve vábení jelenů. Od sobotního rána se začali sjíždět návštěvníci do areálu zámku Ohrada, neodradilo je ani deštivé a chladné počasí, tak jako každý rok se totiž kromě jelenů úspěšně vábil i déšť. Tradičně se opět nádvoří zámku proměnilo ve vodou nasáklou houbu po dlouhotrvajících deštích. Po slavnostním zahájení, kterého se zúčastnili významní hosté v čele s ministrem průmyslu a obchodu Vladimírem Tošovským, přítomni byli jak hetman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, tak i hejtman Moravskoslezského kraje a předseda ČMMJ Ing. Jaroslav Palas, vrchní ředitel Ministerstva zemědělství Ing. Martin Žižka, Ph.D., místopředseda ČMMJ Ing. Jiří Chmel, člen Myslivecké rady Ing. Josef Feuereisel, Ph.D., jednatel ČMMJ Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D., zástupce LČR Ing. Václav Zumr a ředitel Muzea Ohrada Mgr. Martin Slaba. promluvil též zahraniční host – viceprezident Bavorského mysliveckého svazu Dr. Gunther Baumer, za zvuků tradičních loveckých a mysliveckých fanfár v provedení Jihočeských trubačů pod vedením pana Petra Vacka. Na nádvoří se mezitím rozeběhl program, Kynologická komise v čele s předsedou Jiřím procházkou vyhlásila nejlepší ohaře roku a jezevčíka roku, Hana Obrdová pak předala diplom a finanční odměnu i nejlepšímu Střelci roku (Ing. Kořínek). Po představení nové knihy Halali Šumavy a Novohradských hor za přítomnosti autora Josefa Trnky a ilustrátora Oldřicha Tripese následoval slavnostní akt předání vyznamenání a řádů ČMMJ. Vyznamenaní myslivci postupně přicházeli před podium a z rukou obou hejtmanů, předsedy a místopředsedy ČMMJ přebírali Čestné myslivecké řády, vyznamenání I., II.a III. stupně „Za zásluhy o myslivost“, Čestné členství v ČMMJ a Umělecké ceny. Následně jsme se pokusili o zápis do České knihy rekordů v počtu nejvíce naráz na jednom místě současně vábících vábičů jelenů. Pokus byl zahájen přesně v poledne. Vše probíhalo pod dohledem oficiálního komisaře Agentury Dobrý den z Pelhřimova, která eviduje rekordní pokusy. Každý kdo našel odvahu, vstupoval postupně do vymezeného prostoru, dostal nálepku s pořadovým číslem, dostal zdarma i nástroj na vábení – papírovou trubici. Během půlhodiny se vyhrazený prostor zcela zaplnil, na pokyn komisaře všichni zvedli trubice nad hlavu, přiložili k ústům a museli nejméně 30 vteřin vyluzovat zvuk říjícího jelena. Poté zase všichni odcházeli stanoveným prostorem, kde byli komisařem a jeho pomocníky spočítáni. Rekordního pokusu se zúčastnilo neuvěřitelných 469 osob!!! Přátelé, díky za spolupráci a podporu! Chvíli po jedné hodině se rozeběhl další vrchol programu – již 14. Mistrovství republiky ve vábení jelenů. Celkem 12 jelenářů postupně předvedlo hlas mladého hledajícího jelena, hlas jelena stojícího u laní a vítězný ryk. Vzhledem ke shodě bodů muselo dojít i ke dvěma „rozstřelům“, kdy jelenáři museli předvést odpočinkové mrmlání. Odborná porota posuzoval ve složení Ing. Jan Kupka (předseda poroty), Václav Svoboda, Oldřich Novobilský, Ing. Jan Jeniš (zástupce Vojenských lesů a statků) a Ing. Viktor Blaščák (zástupce firmy Lesy ČR). Mistrem republiky se stal David Princ, na druhém, místě skončil Jan Brtník a třetí byl po rozstřelu s Josefem Karasem, Tomáš Třeský. Všichni tři nejlepší jsou studenty pražské Lesnické fakulty České zemědělské univerzity a budou nás reprezentovat na Mistrovství Evropy ve vábení jelenů v roce 2011 ve Slovinsku. Vítěz obdržel kromě tradičního atributu – speciálního tesáku z dílny Oldřicha Duška také kulovnici věnovanou Českou zbrojovkou Uherský Brod a odstřel muflona v oboře Lesů ČR Hájek. Druhý v pořadí získal dalekohled Swarovski SLC 7x42 a obraz akad.mal. Václava Nasvětila, třetí obdržel dalekohled Meostar B1 8x56 a skládací posed. V rámci Národních mysliveckých slavností vystoupili též kynologové a sokolníci, slyšeli jsme tóny lovecké hudby a mohli ochutnat zvěřinové a jiné speciality. Letos bylo nádvoří zámku zaplněno ještě více stánky než v minulých letech, zadní dvůr byl vyhražen pro občerstvení, více než tři desítky stánků byly na prostranství a ve stromořadí před zámkem, nechyběly atrakce a poznávací stezka pro malé návštěvníky, novinkou byla laserová střelnice, samozřejmostí byly otevřené expozice muzea a také i letos jezdil autobus s návštěvníky do Staré obory. Situaci komplikovalo deštivé počasí, proto se opět neparkovalo na podmáčených loukách u zámku, řada návštěvníků se brodila mokrými trávníky, ale i tak nechyběla dobrá nálada, přátelství a pohoda. Mile překvapila i poměrně velká návštěvnost. Jak je vidět, Národní myslivecké slavnosti se staly již pevným každoročním bodem programu mnohých myslivců, příjemně stráveným dnem ve společnosti na stejnou notu naladěných myslivců. Važme si toho a těšme se již dnes na další ročník. Použitý zdroj : časopis Myslivost, Praha 20.6.2010, ing. Jiří KASINA
     
18.06.
Česko – Bavorský seminář o myslivosti, Hluboká nad Vltavou
 
Ve dnech 18. – 19. 6. 2010 pořádala Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost v Hluboké nad Vltavou Česko – Bavorský seminář „Zdravotní problematika zvěře a význam zvěřiny v Česku a Bavorsku“. Začátkem června byl zároveň schválen projekt „Biodiverzita a myslivost – síť pro ochranu a trvale udržitelné využívání druhů a biotopů“, který potvrzuje započatou spolupráci jihočeských a hornorakouských myslivců. Projekt předložila Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost společně s Hornorakouským zemským mysliveckým svazem v rámci operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika. Partnerství obou organizací bylo stvrzeno podpisem smlouvy již v loňském roce v hornorakouském sídle Hohenbrunn, jež je zároveň krásným zámkem a muzeem myslivosti v jednom. Cílem projektu je vybudování přeshraniční sítě spolupráce v oblasti mysliveckých svazů, sdružení působících v oblasti ochrany přírody a příslušných úřadů daných regionů. Získané údaje budou srovnávány během konferencí, seminářů či workshopů a z nich budou vyvozeny žádoucí závěry. Navržená opatření budou následně realizována. Společně bude diskutována problematika škod působených zvěří, odbyt zvěřiny, choroby zvěře apod. Dalším nosným tématem je práce s veřejností. Každoročně budou výstupy projektu prezentovány na odborných výstavách či veletrzích. Tříletý projekt předpokládá pokračování spolupráce, jež pozitivně ovlivní vzájemné vztahy a docílí oboustranného pochopení v rozdílných podmínkách týkajících se životního prostředí, mysliveckého způsobu hospodaření, úkolů z pohledu výkonu práva myslivosti, tradic atd. Slavnostní zahájení provedli a celým dnem loveckou hudbou hosty provázeli, již tradičně, Jihočeští trubači ve složení Petr Pokorný, Robert Tauer a Stanislav Ženčuch. Na večerním rautu se trio rozrostlo o Pavlínku Čížkovou a vzácné hosty, pana Petra Vacka a Kristýnku Vackovou. Byla to pro nás taková malá „generálka“ na následující den, kdy nám byl svěřen neméně důležitý úkol – trubačsky zajistit Národní myslivecké slavnosti na loveckém zámku Ohrada. ČB, 21.6.2010, SŽ.
     
4.6. - 6.6.
15. Národní soutěž mysliveckých trubačů Trutnov
 
Trutnov den poté … 15. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů, která se konala ve dnech 4.6. – 6.6.2010, je nejvýznamnější trubačskou akci v zemi. Pořadatelem se stala Česká lesnická akademie v Trutnově, a to z pověření Českomoravské myslivecké jednoty a Klubu trubačů. Akce se zúčastnilo 150 špičkových trubačů různého věku, kterým učarovala lovecká hudba. „V České republice probíhá několik soutěží mysliveckých trubačů, toto je však národní soutěž, s vyššími požadavky než ty ostatní, patří mezi nejvyšší. Hodnotí se čtyři disciplíny, první je rytmus, dynamika, kultura přednesu, kultura vystupování," uvedl ředitel soutěže Václav Fojt. Zatímco soubory svůj um předvedly v dolní části parku u kašny, sólisté vytrubovali o kousek dál, na kopci. Všechny výkony hodnotila porota složená ze zkušených hudebníků. První soutěžní skupinou byly nástroje v ladění B čili borlice nebo lesnice, druhou nástroje v ladění Es - lesní rohy. Troubilo se v pěti kategoriích - soubory v ladění B a Es, sólisté v ladění B a Es a velké soubory pro šestnáct a více hráčů. Dvěma koncerty během víkendu také trubači potěšili trutnovskou veřejnost na Krakonošově náměstí.

Soubor Jihočeských trubačů se zúčastnil v těchto kategoriích :

Jihočeští trubači – soubory v ladění B, borlice, ve složení : Hanuš Daniel, Krýsl Jiří a Žižková Lenka,  17. místo, 230 bodů

Jihočeští trubači – soubory v ladění B, lesnice, ve složení : Holomá Eva, Jedlička Karel, Kozojedová Michaela, Pavlíková Jitka, Pokorný Petr, Tauer Robert, Vondrášek Miloš a Ženčuch Stanislav, 16. místo, 231 bodů

Jihočeští trubači – sólisté v ladění B, lesnice : Holomá Eva, 26. místo, 192 bodů. Ženčuch Stanislav, 32. místo, 173 bodů

Jihočeští trubači – sólisté v ladění B, borlice : Hanuš Daniel, 42. místo, 138 bodů

Vzhledem k tomu, že naši další dva trubači jsou zároveň členy souboru Povltavští trubači a oba soubory spolu úzce spolupracují, uvedu zde fotografie i výsledky Povltavských trubačů, protože tomuto ryze amatérskému souboru se podařilo získat velmi krásné 4. místo v obrovské konkurenci profesionálních hudebníků.

Povltavští trubači – soubory v ladění B, lesnice, ve složení : Hodr Jan, Jirsa Josef, Pokorný Petr, Votava Petr a Ženčuch Stanislav, 4. místo, 292 bodů

Povltavští trubači – sólisté v ladění B, lesnice : Jirsa Josef, 12. místo, 223 bodů, Pokorný Petr, 29. místo, 176 bodů

Při závěrečné ceremoniálu bylo mimo jiné propůjčeno našemu kamarádovi a příteli, Petru Pokornému, myslivecké vyznamenání III. stupně „Za zásluhy o myslivost“. Gratulujeme a Myslivosti zdar ! Na shledanou na 16. ročníku Národní soutěže mysliveckých trubačů 2011 v Náměšti na Hané ! ČB, 9.6.2010, SŽ.

     
29.05.
Myslivecká muzejní noc na Loveckém zámku Ohrada
 
V rámci Festivalu muzejních nocí 2010 pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR proběhla v sobotu 29.5.2010 na loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou tradiční Muzejní noc, tentokrát po názvem Myslivecká muzejní noc. Při této příležitosti byl návštěvníkům umožněn volný vstup a noční prohlídky s baterkami do všech stálých expozic a krátkodobých výstav, které jsou v současné době na loveckém zámku Ohrada k vidění. Myslivecká muzejní noc na loveckém zámku Ohrada by měla přiblížit veřejnosti  především myslivost s jejími tradicemi a zvyky. Akce byla zahájena na nádvoří zámku v 18.00 hodin loveckými signály v podání Jihočeských trubačů. V 19 a 21 hodin si mohli návštěvníci sami vyzkoušet troubení na lesnici či borlici. Pro dětské návštěvníky bylo připraveno pasování na „Ohradské myslivce“ po splnění úkolů a tvůrčí dílna. Součástí programu byla ukázka loveckých psů, přednáška o vábení zvěře, opékání buřtů a návštěvníci si mohli ověřit své střelecké umění na běžícím terči kňoura či laserové střelnici, lovem kachen. Myslivecká muzejní noc, kromě prohlídek, probíhala hlavně na nádvoří zámku, a pro případ nepříznivého počasí se akce mohla přesunout do víceúčelového sálu muzea. ČB 31.5.2010 SŽ.
     
15.05.
Zlatá srnčí trofej, okresní kolo dětské soutěže, Lovecký zámek Ohrada
 
Zlatá srnčí trofej 15. května - dětská myslivecká soutěž s nepřetržitou tradicí na okrese České Budějovice. Další novodobou tradicí je, že již 7. ročník této soutěže je pořádán ve spolupráci s loveckým zámkem Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Slavnostní zahájení, které se neslo v duchu mysliveckých tradic, jsme zahájili mysliveckými fanfárami MgA. Roberta Tauera. V okresním kole Zlaté srnčí trofeje děti soutěží ve dvou kategoriích, a to v kategorii mladších žáků od 3. do 5. třídy a v kategorii starších žáků od 6. do 9. třídy a vítěz z každé kategorie postupuje do národního kola, které v letošním roce proběhne na Středním odborném učilišti lesnickém, Křivoklát – Písky. Dalším mezníkem je letos historicky nejvyšší účast 30 soutěžích, kteří se letošního okresního kola zúčastnili. Vypadá to, že se nám začíná vracet úsilí, které je na místní úrovni přípravě dětí věnováno. Vlastní okresní kolo soutěže je rozděleno na praktickou a teoretickou část. V praktické části mají děti za úkol rozpoznat a určit plemena loveckých psů, lovecké zbraně, zvěř a rostliny. Praktická část sklidila v letošním roce velký ohlas, protože Národní zemědělské muzeum Praha prostřednictvím své pobočky loveckého zámku Ohrada zapůjčilo řadu nových a zajímavých exponátů. Teoretická část probíhá formou testů se zaměřením na Mysliveckou mluvu, zvyky a tradice, Mysliveckou zoologii, Mysliveckou péči o zvěř, Lovectví, Mysliveckou kynologii, Lovecké střelectví a Myslivecké předpisy. Za přípravu a velmi vydařený průběh celé akce bych rád poděkoval nejen členům kulturní komise a trubačům, ale i personálu loveckého zámku Ohrada v čele s jeho ředitelem Mgr. Martinem Slabou za vstřícný přístup, místním myslivcům za trpělivost a ochotu, se kterou přišli se svými pejsky a v neposlední řadě také sponzorům, bez kterých by si mimo zážitků, každé dítě neodnášelo také hodnotnou věcnou cenu. ČB, 15.5.2010, SŽ.
     
08.05.
Přehlídky trubačských souborů a Den myslivosti zámek Bechyně
 

8. května Panství Bechyně ve spolupráci s trubačským souborem OMS Tábor a 1. Mysliveckým spolkem žen Tábor Diana pořádá na Zámku Bechyně Den myslivosti u příležitosti nultého ročníku přehlídky trubačských souborů. Druhou květnovou sobotu se v parku Zámku Bechyně sešly trubačské soubory z různých koutů České republiky, aby své umění předvedly návštěvníkům a zájemcům o hudbu, přírodu a myslivost. Organizátoři této akce mají za cíl v budoucnosti vytvořit soutěžní přehlídku trubačských souborů z celé ČR. Jednotlivé soubory postupně vystupovaly v zámeckém parku od 15.00 hodin. a večer pak vystoupily v zámecké Jízdárně při společném koncertu pod vedením Šárky Kvičínské z trubačského souboru OMS Tábor. V rámci této přehlídky se v Bechyni představily tyto soubory : 

Soubor trubačů VLS ČR, s. p. divize Lipník nad Bečvou a Soubor lesnic ZUŠ Potštát

Corni di Egra

Trubači OMS České Budějovice – Jihočeští trubači

Trubači Žďárských vrchů

Trubači OMS Tábor při ZUŠ Sezimovo Ústí

V Jízdárně zároveň proběhla vernisáž velkoformátových fotografií Michala Růžičky, „Jelen v Jižních Čechách“. V rámci doprovodného programu organizátoři pro návštěvníky nachystali ukázky ze světa myslivosti. Představili se sokolníci s dravci a ukázkami lovu a povídáním nejen o nich, dále některá plemena loveckých psů s ukázkami poslušnosti a výcviku a povídáním o všem, co návštěvníky zajímalo. Pro děti byla připravena vzduchovková střelnice na statické i pohyblivé cíle. Zájemci si mohli poslechnout vábení různých druhů zvěře, ale také si jej vyzkoušet, nebo si zakoupit vlastní vábničku. ČB, 10.5.2010, SŽ.

     
07. - 08.05.
Myslivecké dny v Třeboni
 
7. a 8. května náš soubor včetně hostů trubačský zajišťoval Myslivecké dny v Třeboni v rámci akce nazvané Myslivecké jaro v třeboňských lázních očima výtvarníků a fotografů. V rámci těchto dnů, v době od 7. do 16.5.2010, které se konaly v prostorách lázní Aurora, probíhalo vyhlášení soutěže Zlatý kokr Jaroslava Bézy, myslivecká zábava - První myslivecká leč, setkání s našimi i zahraničními mysliveckými autory – výtvarníky, spisovateli a fotografy, ukázky lovecké hudby, ukázky vábení a mnoho dalších doprovodných akcí. ČB, 10.5.2010, SŽ.
     
23.04.
Koncertní seminář lovecké hudby č.1
  23. dubna se na střelnici Heluz v Šindlových Dvorech u Českých Budějovice za účasti široké veřejnosti uskutečnil první ze tří koncertních seminářů podporovaných grantem Jihočeského kraje v rámci projektu : Podpora aktivit v oblasti rybářství, včelařství, ekologické výchovy, zemědělství a myslivosti; Podopatření - podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty včetně oblasti zemědělství a myslivosti. ČB, 10.5.2010, SŽ.
     
11.04. Trubačské soustředění Jihočeských trubačů, Bažantnice Borek
  Loveckou i plesovou sezonu, kterou jsme jako Jihočeští trubači doprovázeli, ukončil náš soubor na reprezentačním plese společnosti Agrowald 19.2.2010 v Českém Krumlově. Období relativního „trubačského klidu“ bylo věnováno intezivní přípravě na Národní soutěž mysliveckých trubačů v Trutnově, které vrcholí našim jednodenním soustředěním 11. dubna v areálu Bažantnice Borek na Hluboké nad Vltavou. Tady se nám náš kalendář akci již opět rozbíhá naplno a soubor pokračuje, kromě přípravy na soutěž, v zajišťování mysliveckých akcí. ČB, 10.5.2010, SŽ.
     
19.02.
Reprezentační ples společnosti Agrowald
  v pořadí již  17., byl druhou letošní prestižní akcí pro soubor Jihočeských trubačů a dalších kamarádů, trubačů. Ples se konal již tradičně v Jízdárně zámku Český Krumlov v pátek 19. února 2010 od 20.00 hodin. K tanci i poslechu hrála Stříbrňanka, Good Company a Cimbálová muzika. Připravena byla bohatá tombola včetně zvěřinových specialit a pestrý doprovodný program v průběhu celého večera, o který se mimo jiné postaral také náš soubor svými mysliveckými fanfárami a loveckou hudbou, kdy vítal příchozí hosty. Slavnostními fanfárami se zpěvem zahajoval ples a v rámci programu uspořádal samostatný koncert lovecké hudby. Mezi „zlatý“ hřeb večera pro nás patřilo pasování našeho kamaráda a člena na lovce jelenů, který v loňském roce ulovil právě u společnosti Agrowald svého prvního jelena. Určitě zde patří vyjádřit poděkování členům trubačského souboru Povltavských trubačů, kteří nám pomohli zajistit zdárný průběh celé akce. ČB, 4.3.2010, SŽ.
     
16.01. Myslivecký ples MS Včelná
  Zajištění mysliveckého plesu Mysliveckého sdružení Boršov nad Vltavou, který se konal ve společenském sále kulturního domu ve Včelné patří mezi základní myslivecké akce našeho souboru, které doprovázíme loveckou hudbou a loveckými fanfárami. Tvoří základní náplň naší činnosti a mezi další myslivecké akce, které jsme schopni doprovodit loveckou hudbou patří zejména hony, poslední leče; lovecké, kynologické a střelecké akce, dále výstavy a vernisáže, svatby nebo pohřby, zkoušky adeptů, Svatohubertské mše, atd. ČB, 4.3.2010, SŽ.
     
08.01. Okresní myslivecký ples OMS České Budějovice
  Pořádání mysliveckých plesů se stalo dobrou tradicí, která u nás pokračuje již 45. ročníkem Okresního mysliveckého plesu OMS České Budějovice. Novodobou tradicí je pořádání mysliveckých plesu ve spolupráci DK Metropol. Touto spoluprací jsme dosáhli mimořádně vysoké úrovně mysliveckých plesů s dobrou propagací. Rád bych na tomto místě vyjádřil své poděkování všem zástupcům Metropolu, jmenovitě vstřícnému přístupu pánů PhDr. Jaromíra Schela a Ing. Petra Holby. Další poděkování patři loveckému zámku Ohrada v čele s Mgr. Martinem Slabou, který zpestřuje každoročně výzdobu plesu svými exponáty. Sál je slavnostně vyzdoben, převládá zelená a nemůže chybět slavnostní přátelská číše bílého či červeného vína podle chuti návštěvníků k přípitku se Svatým Hubertem v centrální hale Metropolu. Před vlastním zahájením plesu se o slavnostní atmosféru starají mysliveckými fanfárami žáci pobočky Trubačské školy J. Selementa, která se ustavila při OMS v Českých Budějovicích, kteří jsou sdruženi v souboru Jihočeských trubačů a folklorní skupina Malý furiant, která předvádí jihočeskou lidovou hudbu a tance. Slavnostní zahájení okresního mysliveckého plesu probíhá pod vedením zkušeného moderátora pana Miroslava Mareše dle stanového harmonogramu a ani tady nechybí tradiční myslivecké fanfáry. K tanci a poslechu na sále, který je obsazen do posledního místečka, hraje skupina Metroklub. Probíhá prodej bohaté zvěřinové tomboly, která obsahuje více než 180 cen, a kromě velkého množství drobné zvěře a zvěřinových balíčků i několik kusů srnčí zvěře a divočáka. O občerstvení hostů se kromě baru stará restaurace se zvěřinovými specialitami a koktejlový bar. Pořadatelé samozřejmě nezapomněli na další ukázky lovecké a myslivecké hudby jako je ukázka průběhu honu, úlovky a k vrcholu večera patřila ukázka z Hubertské mše in B. Nechybí ani laserová střelnice, kde probíhá soutěž o ceny ve střelbě na kachny. Kolem půlnoci probíhá v sále dražba uloveného kusu srnčí zvěře, kterou slavnostně uvádí opět trubači mysliveckými fanfárami. Zábava pokračuje až do časných ranních hodin a končí další ples na mimořádně vysoké úrovni kulturní i společenské s propagací české myslivosti a jejími tradicemi. Děkuji všem, kteří se na přípravě tak dobrého plesu podíleli. ČB, 1.2.2010, SŽ.