">
aktualizováno: 08.05.2024 21:17:32 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

Rok 2013
 
 
 
     
2. a 9.12.
Hubertská mše B dur a vánoční vytrubování na náměstí u Samsona, České Budějovice
 

V době adventního času, 2. a 19. prosince 2013 se na českobudějovickém náměstí u Vánočního stromu po třetí rozezněla lovecká hudba, myslivecké signály a hlaholy, hubertská mše B dur od Petra Vacka a Josefa Selementa a vánoční koledy v podání Jihočeských trubačů ve spolupráci s Pěveckým sborem Canzona. Po řadě úspěšných Koncertů k poctě svatého Huberta v koncertní síni Otakara Jeremiáše Jihočeské komorní filharmonie a řadě Koncertních seminářů lovecké hudby určených široké veřejnosti je to další již tradiční akce, kde se Jihočeští trubači představují široké i nemyslivecké veřejnosti a přispívají tak výrazně k propagaci myslivosti, mysliveckých tradic a lovecké hudby v našem regionu. Doufejme, že to vše přispěje ke zlepšení pohledů veřejnosti na českou myslivost a myslivce. ČB, 16.12.2012, SŽ.

        

     
25.10.
Tradiční 11. svatohubertská mše B dur, Sušice
 

Již tradiční podzimní událostí v Sušici je Hubertská mše svatá. Ta letošní se uskutečnila v sobotu 26. října 2013. Nejprve se většina účastníků, včetně zástupců rytířského řádu sv. Huberta, sešla na sušickém náměstí, kde Jihočeští trubači před radnicí zahájili slavnost troubením loveckých signálů. Poté se celý slavnostní průvod, ve kterém byl nesen i ulovený kus černé zvěře, vydal přes náměstí do kostela sv. Václava. Slavnostní bohoslužbu v zcela zaplněném kostele celebroval P. Thomas van Zavrel, hudebně ji doprovodili Jihočeští trubači a pěvecký sbor Svatobor. ČB, 29.10.2013, SŽ.

     
25.10.
4. Koncert lovecké hudby k poctě sv. Huberta, Jihočeská komorní filharmonie
 
Hned několik souborů mysliveckých trubačů uctilo svatého Huberta v Českých Budějovicích při slavnostním koncertu dne 25. října v sále Jihočeské komorní filharmonie, kde zazněl v pořadí již čtvrtý ročník koncertu k poctě sv. Huberta. Jako každoročně tuto akci pořádá náš soubor Jihočeských trubačů po vedením MgA. Roberta Tauera. V letošním roce jsme ke spolupráci přizvali své jihočeské partnerské soubory – Trubači OMS Tábor při ZUŠ Sezimovo Ústí, Trubačský kroužek Střední lesnické školy Písek, Pootavští trubači a dále Pražský trubačský soubor z Prahy. Ve druhé polovině koncertu vystoupili trubači společně s Pěveckým souborem Canzona. Velmi milá byla přítomnost JUDr. Petra Vacka, který před provedením jeho skladeb pronesl krátké seznámení s těmito hudebními obrázky. Z Křtinského vytrubování například Uvítání ve Křtinách, Krásná příroda, Zámecké halali, Prnkova vyhlídka, Madona s jezulátkem, Vytrubování v ambitech a další. Celým koncertem nás provázel pan David Princ, který zpestřil slavnostní koncert ukázkami vábení lišky, kuny, lasičky a přidal i několik vtipných ukázek. Vzácným hostem večera byli Myslivečtí trubači z Horních Rakous – Freiwald Sankt Leonhard, kteří předvedli praktickou rakouskou loveckou hudbu. Druhou polovinu koncertu otevřela úprava skladby Vltava od Bedřicha Smetany pro 5 lesních rohů a příčné flétny, následoval Čarostřelec Carl von Webera, Nebeští kavalérové Adama Michny a vtipná skladba Ezop a brabenec od Jaroslava Ježka. Před provedením Hubertské mše od Petra Vacka a Josefa Selementa, která celý koncert uzavřela, zaznělo koncertní provedení Mysliveckého pasování od Petra Vacka a Petra Šeplavého společně s Pěveckým sborem Canzona. Z ohlasu vřelého tleskajícího publika se dalo poznat, že se celý večer vydařil ke spokojenosti diváků a tak věříme, že si nenecháte ujít příští ročník 2014. Tímto provoláváme myslivosti a mysliveckému troubení zdar! ČB, 29.6.2013, SŽ.
 
     
29.08.
Země Živitelka, 40. ročník, České Budějovice, stánek ČMMJ
 
Letošní jubilejní 40. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka se uskutečnil na českobudějovickém výstavišti ve dnech 29.8. – 3.9.2013. Výstava Země živitelka 2013 je pořádána ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR a Zemědělským svazem ČR. Nemalý prostor pro propagaci svých aktivit včetně podpory kvalitních českých potravin zaujme na výstavě i Státní zemědělský a intervenční fond. Slavnostní zahájení výstavy Země živitelka 2013 proběhlo za účasti nejvyšších představitelů státu. Prezident republiky Miloš Zeman navštívil ve čtvrtek dne 29. srpna 2013 České Budějovice a zúčastnil se zde zahájení 40. ročníku mezinárodního agrosalonu "Země živitelka 2013" a navštívil také stánek ČMMJ. Byli jsme při tom! ČB, 15.9.2013, SŽ.
     
29.06.
12. Národní myslivecké slavnosti, Lovecký zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou
 
Národní myslivecké slavnosti jsou akcí, jež se koná vždy poslední sobotu v červnu v areálu loveckého zámku Ohrada. Stalo se již tradicí, že náš soubor vystupuje a trubačsky zajišťuje Národní myslivecké slavnosti na Ohradě. Kromě tradičního zahájení a více než půlhodinového koncertu lovecké hudby na začátku slavností jsme mohli také doprovodit slavnostní zahájení, pasování, předávání ocenění a mysliveckých vyznamenání. Vrcholem programu je divácky atraktivní Mistrovství České republiky ve vábení jelenů. Tři nejlepší vábiči nás budou reprezentovat na Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Program slavností je koncipován tak, aby byl atraktivní nejen pro myslivce, ale i pro nejširší kulturní veřejnost včetně rodin s dětmi. Návštěvníkům se dále představují myslivečtí trubači, sokolníci či kynologové. Součástí doprovodného programu je dále například exkurze do nedaleké Staré obory. Díky podpoře Jihočeského kraje jsme zde zahájili již čtvrtý ročník pěti Koncertních seminářů lovecké a myslivecké hudby určených pro širokou veřejnost, které se konaly jak venku, tak i prostorách zámku. Tento projekt má za cíl oslovit nové zájemce o lovecké troubení a šířit staré myslivecké tradice. Semináře začínají koncertem, na kterém jsme zahráli Trubačské desatero, hlaholy – úlovky k poctě ulovené zvěři, ukázky z Hubertské mše a další skladby koncertního charakteru. Během koncertů jsme posluchače seznámili s možnostmi využití loveckých nástrojů v myslivosti, jejich ovládáním a nabídli jsme možnost dalšího vzdělávání v Trubačské škole Josefa Selementa a souboru Jihočeští trubači. Na letošních seminářích tak zazní všechny základní lovecké nástroje – borlice, B roh – lesnice a Es roh. Věřím, že i letošní ročník najde nové trubače a budeme o krůček blíže myšlence „Do každého mysliveckého sdružení jeden trubač“. ČB 7.7.2013, SŽ.
    
07.-09.06. 18. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů, ŠLP Masarykův les, Křtiny
  Ve dnech 7. - 9. 6. 2013 se konal ve Křtinách 18. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů, která se koná u příležitosti 90 let od založení jednotné myslivecké organizace. Historie města sahá před rok 1237. Dominantou je Křtinský zámek a kostel Jména Panny Marie. Již ve 13. století náležely Křtiny zábrdovickému klášteru. V roce 1658 postavili premonstráti u kostela barokní rezidenci. Po zrušení kláštera císařem Josefem II. roku 1784 připadl klášterní majetek náboženskému fondu, který jej roku 1834 prodal Františku Xaverovi z Dietrichsteina. Nový majitel následně přestavěl část rezidence na zámek. V 70. letech 19. století vybudoval tzv. „Nový Zámek“ Vincenc z Bubna a Litic. Další, neméně významnou dominantou je kostel Jména Panny Marie. Původní kostel vybudovaný zábrdovickými premonstráty v roce 1718 byl přestavěn dle návrhu nejvýznamnějšího českého barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Zámek je od roku 1920 sídlem Školního lesního podniku Vysoké školy zemědělské v Brně. Soutěž pořádá  ČMMJ s  Klubem trubačů ČMMJ  a pro letošní rok byl zvolen pověřeným pořadatelem Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. ŠLP ML Křtiny spojuje s ČMMJ nejen rok vzniku těchto organizací, ale i osobnost prof. Antonína Dyka. Každý myslivec jistě zná Dykovy lovecké signály, které nás provázejí nejen při lovu. Právě proto se ČMMJ rozhodla vypsat letos novou soutěžní kategorii pro myslivecké trubače PRAKTICKÝ TRUBAČ, kde se hlavní důraz klade na mysliveckou praxi. Novinkou je také to, že družstva do soutěže musí delegovat právnické osoby. Např. OMS, MS, VLS, LČR, městské lesy případně další organizace. Účastníci soutěžili v kategoriích „Sólisté lesnice in B“, „Sólisté borlice in B“, „Sólisté in Es – rohy“, „Soubory in B“ a „Soubory in Es“. V kategoriích s laděnými nástroji „B“ byla soutěž dvoukolová, do finále postupovalo pět nejlépe umístěných. V prvém kole hráli soutěžící všechny povinné skladby a jednu volitelnou. Ve druhém kole pak hráli soutěžící pouze povinnou finálovou skladbu.

VELKÝ ÚSPĚCH yes

     Z našeho souboru se soutěže zúčastnili tři sólisté:

v kategorii iB lesnice Martin Jesenič, který se umístil na 9 místě,

v kategorii in B borlice Michal Winzig obsadil 12 místo,

a v nové kategorii Praktický trubač získal druhé místo Mgr. Stanislav Ženčuch.

V opravdu silné konkurenci souborů z celé České republiky jsme se neztratili a především:

v kategorii in Es jsme obsadili skvělé 3. místo,

v kategorii in B krásné 16. místo.

Celkové výsledky: *** kategorie in B *** kategorie in Es *** praktický trubač ***

Gratulujeme k tomuto velkému úspěchu. ČB, 29.6.2013, SŽ.

     
18.05.
Tradiční 3. Hubertská mše B dur na Svatém Tomáši
 

V sobotu 18.5.2013 se již po třetí v kostele Božího těla na Svatém Tomáši pod zříceninou hradu Vítkův Kámen rozezněly tóny hubertské mše B dur a jejich hlas se nesl do širokého okolí zdejších hlubokých šumavských hvozdů. Poděkování za organizaci již tradiční hubertské mše patří pánům ing. Jiřímu Chmelovi, místopředsedovi ČMMJ a ing. Václavu Hálovi z místního mysliveckého sdružení Hejrov, kteří si celou akci vzali za svou a dokázali zajistit místo, sponzory, bohaté občerstvení a pozvat účastníkyVelké díky také patří zúčastněným trubačům, dále Ševětínskému chrámovému sboru pod vedením MgA. Roberta Tauera, se kterým je již tradičně vynikající spolupráce a samozřejmě všem přátelům, kteří se na akci podíleli včetně členů Řádu sv. Huberta. Vzácnými hosty byli Myslivečtí trubači z Horních Rakous – Freiwald Sankt Leonhard, kteří předvedli praktickou rakouskou loveckou hudbu. Také již tradičně se hubertské mše zúčastňují naši sousedé z rakouska. Jistě i tato příležitost slouží k obnovení sousedských vztahů a obnovení příhraniční spolupráce. Zážitek z celé akce opět umocnilo vytrubování na zřícenině hradu Vítkův kámen po skončení mše, které se již stává další tradicí a jistě mimořádnou podívanou pro náhodné kolemjdoucí a turisty. ČB, 20.5.2013, SŽ.

  

     
12.01. 50. Tradiční okresní myslivecký ples OMS České Budějovice
  Pořádání mysliveckých plesů, které je nedílnou součástí našich mysliveckých tradic, u nás pokračuje již 50. ročníkem tradičního Mysliveckého bálu, který pořádá Okresní myslivecký spolek v Českých Budějovicích a slaví svoje velké kulaté výročí, padesát let nepřetržité historie mysliveckých plesů. Tento ples je již šestým, který pořádáme ve spolupráci s kulturním domem Metropol. Touto spoluprací jsme dosáhli mimořádně vysoké úrovně mysliveckých plesů s dobrou propagací. Opět bych zde rád vyjádřil své poděkování všem zástupcům Metropolu, jmenovitě vstřícnému přístupu pánů PhDr. Jaromíra Schela a ředitele Ing. Petra Holby. Další poděkování patři loveckému zámku Ohrada v čele s Mgr. Martinem Slabou, který zpestřuje každoročně výzdobu plesu svými exponáty a v neposlední řadě také panu Miroslavu Marešovi, který svým lidským a profesionálním přístupem již tradičně tyto plesy moderuje. Jako uvítání pro hosty plesu je připravena tradiční přátelská číše bílého či červeného vína a slavnostní myslivecké fanfáry v podání našich trubačů. Nechybí předtančení folklorního souboru Malý furiant a nechybí tradiční myslivecké fanfáry. O úvodní slovo se postaral Ing. Jiří Chmel, místopředseda ČMMJ. K tanci a poslechu na sále, který je obsazen do posledního místečka, hraje Budvarka a JAZZIKA. Tradiční bohatá zvěřinová tombola, která obsahuje více než 150 cen a kromě velkého množství drobné zvěře a zvěřinových balíčků i několik kusů srnčí zvěře a divočáka. O občerstvení hostů se také tradičně kromě baru stará restaurace se zvěřinovými specialitami a koktejlový bar. Nezapomněli jsme samozřejmě i na další ukázky lovecké a myslivecké hudby a k vrcholu večera patřilo pasování na lovce jelenů pod vedením Oldřicha Tripese. Myslím, že pro Oldu bylo velkým překvapením, když z rukou lesních žínek, obdržel Čestný titul Doyena mysliveckých tradic. Jednu chvíli nevěděl kam s očima, natož s rukama … Nechyběla opět ani laserová střelnice, kde probíhala soutěž ve střelbě na kachny. Zábava, jak již bývá dobrým zvykem, pokračuje nejen na baru a jen brzká ranní hodina ukončuje další ples s mimořádně vysokou úrovní kulturní i společenskou a s dobrou propagací české myslivosti a jejími tradicemi. Děkuji všem, kteří se na přípravě tak dobrého plesu podíleli. ČB, 30.1.2013, SŽ.