">
aktualizováno: 15.06.2024 16:25:39 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

AKTUALITY

 

7.-9.6. 2024

9. Česko-slovenská soutěž mysliveckých trubačů, Holíč (SK)

 

28.10.2023

Hubertská mše Lažiště

 
6.-8.10.2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   OLD   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 

Něco z historie ...

 
 
 
 

Napsali o nás - květen 2014 - Myslivost - stráž myslivosti

Vzdělání mysliveckých trubačů a klasických hudebníků - Trubačská škola J. Selementa při OMS České Budějovice

    V minulém díle jsme si představovali TŠJS v nejseverněji položeném českém městě, ve Šluknově.

     Dnes zavítáme na jih, do Českých Budějovic. Již na druhém ročníku Letního kurzu trubačů v Chlumu u Třeboně, v roce 2006, začal vyučovat sólohornista Jihočeské komorní filharmonie a učitel hudby MgA. Robert Tauer. Jako skvělý hornista se ihned ponořil do problematiky mysliveckého troubení a výuky trubačů. Od první chvíle bylo zřejmé, že české troubení získalo perspektivního , nadšeného a zapáleného odborníka a lektoři skvělého kamaráda a báječného společníka pro chvíle výuky i zábavy.

     Robert Tauer v roce 2008 založil Trubačskou školu J. Selementa při OMS v Českých Budějovicích. Cílem školy je snaha přiblížit výuku na lesnice a borlice zájemcům z jižních Čech. Škola vyučuje začátečníky, kteří se s mysliveckým troubením teprve seznamují, i hrající trubače, kteří si své umění chtějí zdokonalit a naučit se další skladby.

     Trubači se pravidelně zúčastňují Národních soutěží, pořádaných Klubem trubačů ČMMJ i mezinárodních soutěží v okolních státech. Za šest let školou prošla řada žáků, kteří vytvořili základ několika nových trubačských souborů. Z nejznámějších jmenujme Povltavské trubače, Pootavské trubače a školní soubor Jihočeští trubači.

     Počáteční skromné hudební akce se časem rozkošatily ve významné regionální koncerty a vzdělávací programy. Hubertské mše, Zlatá srnčí trofej, pravidelná účast na Národních mysliveckých slavnostech na Loveckém zámku Ohrada, troubení na Zemi Živitelce, Pelhřimovských dožínkách, pátý ročník Koncertu lovecké hudby k poctě sv. Huberta v Koncertní síni O. Jeremiáše a výukové koncertní semináře v Třeboni, Hluboké nad Vltavou, ČB a Písku, umožňují zájemcům projít příjemnou cestu poznávání lovecké hudby. Důkazem kvality trubačů z jižních Čech je také jejich pravidelná účast na projektu České myslivecké vánoce v Rudolfinu a hudební mistrovství Roberta Tauera dokazuje též jeho stálá hostující role v rozšířené formě Loveckého tria Praha.

     Českobudějovická trubačská škola je ukázkou, jak by měla správně vypadat výuka mysliveckých trubačů. Žáky vede odborně vzdělaný hudebník a organizaci školy aktivně zajišťují Ing. Petr Pokorný a Mgr. Stanislav Ženčuch, výborní trubači (oba držitelé Kategorizační zkoušky II. stupně), kteří mají zkušenosti s vedením kolektivu. Tým TŠJS při OMS ČB je příslibem další skvělé činnosti této jihočeské školy. Petr Duda, Myslivost – stráž myslivosti, květen 2014.