">
aktualizováno: 14.04.2024 16:57:09 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

A03

imageZlatá srnčí trofej 2019

Řada myslivců a přátel myslivosti se dobrovolně věnuje ve svém volném čase vedení zájmových mysliveckých kroužků, ve kterých plní jeden z nejdůležitejších úkolů jako je výchova dětí a mládeže. A za to jim patří poděkování. Celoroční práce těchto kroužků je částečně vyhodnocena okresním kolem myslivecké soutěže – Zlatá srnčí trofej, jejíž vítězové postupují do celostátního kola spojeného s letním pobytovým táborem. Okresního kola se pravidelně zúčastňuje 20 – 30 dětí. V současnosti aktivně pracuje 8 mysliveckých kroužků a přátel myslivosti při mysliveckých sdruženích a školách, které posílají děti do okresního kola ZST. Přesto bych rád na vás z toho místa apeloval, abyste i vy sami nebo vaši členové v jednotlivých mysliveckých sdruženích rozšířily tyto řady dobrovolných pracovníku a věnovali tak vaše myslivecké znalosti a zkušenosti těm potřebným – našim dětem. V letošním roce se na prvním místě v kategorii mladších žáků umístnil Novotný Jiří z MS Ševětí a v kategorii starších žáků Frolík Jan také z MS Ševětín. Celý slunečný den doprovázel soutěžní klání svými fanfárami náš trubačský soubor. ČB, 26.5.2019, SŽ.