">
aktualizováno: 15.07.2024 12:24:34 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

NA STRÁNCE SE PRACUJE ...

 

 

Vítejte na stránkách Jihočeských trubačů v sekci videa

     Vážení přátelé mysliveckého troubení, lovecké hudby a mysliveckých tradic. V této sekci najdete videozáznamy našeho amatérského troubení, které sami zajišťujeme, nebo na kterých jsme se podíleli.
     Trubačské akce jsou řazeny dle data, některé jsou z běžného trubačského života při zajišťování mysliveckých akcí, hubertských mší, atd. Jiné jako např. záznamy z Koncertů k poctě sv. Huberta v Jihočeské komorní filharmonii v Českých Budějovicích je pro nás vyvrcholením naší celoroční práce hry na lovecké nástroje.

 

 

Rok 2018

 
19.10.2018
9. Koncert lovecké hudby k poctě sv. Huberta, Jihočeská komorní filharmonie

 

 

Rok 2016

 
21.10.2016
7. Koncert lovecké hudby k poctě sv. Huberta, Jihočeská komorní filharmonie

 
05.06.2016
II. ročník Česko-Slovenské soutěže mysliveckých trubačů, Pelhřimov
 
 
 
 

Rok 2015
 

23.10.2015
6. Koncert lovecké hudby k poctě sv. Huberta, Jihočeská komorní filharmonie

06.06.2015
1. česko-slovenská súťaž poľovníckych trubačov, Malacky
Přijížděli jsme s rozpaky, odjížděli jsme nadšeni! Pro náš soubor letošní soutěž přinesla řadu úspěchů a velkou radost. Svoje želízka v ohni jsme měli téměř ve všech vyhlášených kategoriích ... více v aktualitách 2015

 


Rok 2014
 

24.10.2014
5. Koncert lovecké hudby k poctě sv. Huberta, Jihočeská komorní filharmonie
Na úvod zazněla znělka Jihočeských trubačů, kterou pro tento soubor k jejich výročí jejich vzniku složil pan JUDr. Petr Vacek. Společně jsme pozdravili JUDr. Petra Vacka – autora a propagátora lovecké hudby. Jsme rádi, že si tento koncert drží své posluchače a věříme, že i z toho dnešního jste si odnesli spoustu krásných zážitků. Protože má tento koncert malé jubileum, připravili jsme si během koncertu několik neobvyklých zpestření, která by vás měla vtáhnout do světa přírody a představ. Jedním takovým dílem je Pocta přírodě, kterou složil pan Petr Vacek. Na prvním Koncertu ... více v archívu 2014
 
 

 

18.01.2014
51. Tradiční okresní myslivecký bál OMS České Budějovice
Vážené dámy, vážení pánové, vítáme Vás na našem tradičním, v pořadí již 51. mysliveckém bále, na bále myslivců a přátel myslivosti. Dnes tu uvidíte a uslyšíte kromě dobré muziky, také krásné tóny lesnic a borlic a i ukázky mysliveckých zvyků a tradic. To vše činí naši myslivost krásnou a bohatou a za to vše vděčíme našim moudrým mysliveckým předkům, po kterých ... více v archívu 2014
 

 

Rok 2013

02. a 19.12.2013
3. Vánoční vytrubování na náměstí u Samsona, České Budějovice
V době adventního času, 2. a 19. prosince 2013 se na českobudějovickém náměstí u Vánočního stromu po třetí rozezněla lovecká hudba, myslivecké signály a hlaholy, hubertská mše B dur od Petra Vacka a Josefa Selementa a vánoční koledy v podání Jihočeských trubačů ve spolupráci s Pěveckým sborem Canzona. Po řadě úspěšných Koncertů k poctě svatého Huberta v koncertní síni Otakara Jeremiáše Jihočeské komorní filharmonie a řadě Koncertních seminářů lovecké hudby určených ... více v archívu 2013

     

 

20.11.2013
4. Koncertní seminář lovecké hudby, DK Metropol
Dne 20.11.2013 se uskutečnil v Kruhovém sále kulturního domu Metropol v Českých Budějovicích tradiční, již čtvrtý ročník Koncertních seminářů lovecké hudby, které pořádá občanské sdružení  Jihočeští trubači. Zazněly zde, nejen základní signály a hlaholy potřebné pro běžnou mysliveckou praxi na honech a naháňkách, ale také nové skladby 
... více v archívu 2013

 

26.10.2013
Tradiční 11. svatohubertská mše B dur, Sušice
Již tradiční podzimní událostí v Sušici je Hubertská mše svatá. Ta letošní se uskutečnila v sobotu 26. října 2013. Nejprve se většina účastníků, včetně zástupců rytířského řádu sv. Huberta, sešla na sušickém náměstí, kde Jihočeští trubači před radnicí zahájili slavnost troubením loveckých signálů ... více v archívu 2013

 

25.10.2013
4. Koncert lovecké a myslivecké hudby k poctě svatého Huberta, koncertní síň Otakara Jeremiáše, Jihočeská komorní filharmonie, České Budějovice
Hned několik souborů mysliveckých trubačů uctilo svatého Huberta v Českých Budějovicích při slavnostním koncertu dne 25. října v sále Jihočeské komorní filharmonie, kde zazněl v pořadí již čtvrtý ročník koncertu k poctě sv. Huberta. Jako každoročně tuto akci pořádá náš soubor Jihočeských trubačů po vedením MgA. Roberta Tauera. V letošním roce jsme ke spolupráci přizvali své jihočeské partnerské soubory – Trubači OMS Tábor při ZUŠ Sezimovo Ústí, Trubačský kroužek Střední lesnické školy Písek, Pootavští trubači a dále Pražský trubačský soubor z Prahy. Ve druhé polovině koncertu vystoupili trubači společně s Pěveckým souborem Canzona. Velmi milá byla přítomnost JUDr. Petra Vacka, který před provedením jeho skladeb pronesl krátké seznámení s těmito ... více v archívu 2013

 

18.05.2013
Tradiční 3. Hubertská mše B dur, Svatý Tomáš
V sobotu 18.5.2013 se již po třetí v kostele Božího těla na Svatém Tomáši pod zříceninou hradu Vítkův Kámen rozezněly tóny hubertské mše B dur a jejich hlas se nesl do širokého okolí zdejších hlubokých šumavských hvozdů. Poděkování za organizaci již tradiční hubertské mše patří pánům ing. Jiřímu Chmelovi, místopředsedovi ČMMJ a ing. Václavu Hálovi z místního mysliveckého sdružení Hejrov, kteří si celou akci vzali za svou a dokázali zajistit místo, sponzory, bohaté občerstvení a pozvat účastníky ... více v archívu 2013

  

 

Rok 2012

02.11.2012
3. Koncert lovecké a myslivecké hudby k poctě svatého Huberta, koncertní síň Otakara Jeremiáše, Jihočeská komorní filharmonie, České Budějovice
V pátek 2. listopadu se v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích po roce opět rozezvučely lesní rohy. Konal se zde v pořadí již třetí Koncert k poctě sv. Huberta pořádaný naším souborem Jihočeští trubači s podtitulem „a jejich hosté“. Naše pozvání přijali a představení jednotlivých souborů zahájí naši milí přátelé Trubači ... více v archívu 2012

 

31.05.2012
1. Koncertní seminář lovecké hudby, DK Metropol
Dne 31. 5. 2012 se uskutečnil v Kruhovém sále kulturního domu Metropol v Českých Budějovicích tradiční, již třetí ročník Koncertních seminářů lovecké hudby, které pořádá občanské sdružení  Jihočeští trubači. Zazněly zde, nejen základní signály a hlaholy potřebné pro běžnou mysliveckou praxi na honech a naháňkách, ale také nové skladby ... více v archívu 2012

VideaPro.cz: Hubertská mše B Dur, Pohoří na Šumavě

 

19.05.2012
Hubertská mše B dur, Svatý Tomáš
V sobotu 19.5.2012 se již podruhé v kostele Božího těla na Svatém Tomáši pod zříceninou hradu Vítkův Kámen rozezněly lesnice a jejich hlas se nesl do širokého okolí zdejších hlubokých šumavských hvozdů. Poděkování za organizaci mše patří opět ing. Jiřímu Chmelovi a ing. Václavu Hálovi z místního mysliveckého sdružení Hejrov, nyní již také členům Řádu sv. Huberta. Velké díky  ... více v archívu 2012

VideaPro.cz: Hubertská mše B Dur, Pohoří na ŠumavěRok 2011

05.11.2011
Tradiční 9. svatohubertská mše v Sušici
se uskutečnila v sobotu 5. listopadu 2011 v kostele sv. Václava. Na programu bylo slavnostní zahájení na radnici - trubačský koncert a slavnostní průvod uniformovaných myslivců, hajných, lesníků a veřejnosti do chrámu sv. Václava, po kterém následovala slavnostní mše u sv. Václava. Účinkoval místní pěvecký sbor Svatobor a zástupci našeho trubačského souboru. Mši pořádala Římskokatolická farnost Sušice. Na starosti ji měl P. Tomas van Zavrel, který ... více v archívu 2011

     


04.11.2011

2. Koncert lovecké a myslivecké hudby k poctě svatého Huberta, koncertní síň Otakara Jeremiáše, Jihočeská komorní filharmonie, České Budějovice
V pátek 4. listopadu se v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích po roce opět  rozezvučely lesní rohy. Konal se zde v pořadí druhý Koncert k poctě sv. Huberta pořádaný naším souborem Jihočeští trubači s podtitulem „a jejich hosté“. Naše pozvání přijali ... více v archívu 2011

Záznam Hubertské mše Es dur od Petra Vacka a Josefa SelementaZahájení Koncertu k poctě sv. Huberta

VideaPro.cz: Koncert lovecké hudby k poctě sv. Huberta, České Budějovice16.09.2011
Zahájení jelenářské sezóny - Hubertská mše B dur, Pohoří na Šumavě
V pátek 16. 9. 2011 se našemu souboru naskytla milá a vážená příležitost Hubertskou mší zahájit loveckou sezónu v krásném prostředí česko-rakouského pohraničí, v Pohoří na Šumavě. Samotnému zahájení předcházel odborný zemědělský seminář „Příklady správného hospodaření v ZCHÚ“. Hlavním tématem semináře byla ... více v archívu 2011

VideaPro.cz: Hubertská mše B Dur, Pohoří na Šumavě03.09.2011
Trubačská škola Josefa Selementa při OMS České Budějovice
Předseda občanského sdruženi Jihočeští trubači pan Robert Tauer vám představí cíle a poslaní tohoto sdružení ... více v archívu 2011

06.08 - 13.08.2011
Letní kurz trubačů 2011 - 7. ročník, Chlum u Třeboně
Reportáž, která v krátkosti připomene " Letní kurz trubačů", jehož 7. ročník se konal od 6.srna do 13. srpna 2011. Veřejná vystoupení, kurzy, slavnostní vyřazení z kurzu a kategorizační zkoušky. Toto všechno se podařilo organizátorům stihnout k radosti všech zúčastněných a přihlížejících za jeden jediný týden ... více v archívu 2011

 

21.05.2011
Hubertská mše B dur, Svatý Tomáš
V sobotu 21.5.2011 se nám za pomoci přátel a kolegů podařilo zajistit konání Svatohubertské mše v malé příhraniční osadě Svatý Tomáš pod zříceninou hradu Vítkův kámen. Hlavní podíl na organizaci celé akce měli ing. Jiří Chmel a dále ing. Václav Hála z místního mysliveckého sdružení Hejrov, který si celou akci vzal za svou a dokázal zajistit místo, sponzory, pozvat účastníky a bohaté občerstvení. Velké díky také patří zúčastněným trubačům, kteří nás nezištně podpořili, jmenovitě Šárce Kvičínské, Kristýnce Vackové a Láďovi Hromádkovi. Dále Ševětínskému chrámovému sboru ... více v archívu 2011
 

     

     

     

 

Rok 2010

05.12.2010
České myslivecké vánoce - Rudolfinum
Byli jsme při tom ... 5. prosince 2010 v Rudolfinu se uskutečnily České myslivecké vánoce 2010 a oslavy 30. výročí založení Loveckého tria Praha, kterých se zúčastnili také Jihočeští a Povltavští trubači. V Rudolfinu poprvé zněla lovecká hudba v podání Loveckého tria, ... více v archívu 2010

VideaPro.cz: Myslivecké vánoce 2010 - Rudolfinum

 

02.11.2010
Hubertská mše B dur v kostele sv. Václava v Lišově a vysvěcení kapličky sv. Huberta
V září roku 2009 se lišovští myslivci při jednom ze společných lovů dohodli, že připraví ve spolupráci s místní farností, chrámovým sborem a trubači Svatohubertskou mši. Vše se podařilo přičiněním několika zapálených členů Honebního společenstva Lišov - Levín zorganizovat, a tak ... více v archívu 2010

Záznam ČT - TISÍC LET ČESKÉ MYSLIVOSTI - myslivci z Lišova, vysvěcení kapličky sv. Huberta
 Záznam VideaPro - hubertská mše a vysvěcení kapličky sv. Huberta
 
VideaPro.cz: Hubertská mše B dur - Kostel sv. Václava Lišov a následné vysvěcení kapličky Sv. Huberta