">
aktualizováno: 08.05.2024 21:17:32 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

 
Repertoár
 

     Jak již bylo řečeno na jiném místě : „zvuky vyluzované borlicemi a lesnicemi krášlí mnoho našich mysliveckých zvyků. Troubení je doslova „třešničkou na dortu“ mysliveckých obřadů. Ať je to nástup myslivců při zahájení honu, výlože, výřady, vyhlášení krále honu, ale zejména přijímání mezi myslivce, pasování na lovce i zahájení různých mysliveckých slavností, plesů, výstav, zkoušek z myslivosti, kynologických a střeleckých akcí, které si nedovedeme bez úvodního a závěrečného troubení představit“.

     Náš trubačský soubor „Jihočeští trubači“, který pracuje při OMS České Budějovice tyto akce provází loveckou hudbou. Vystoupení jsou rozdělena do několika samostatných, tematicky navazujících částí, které se samozřejmě mohou překrývat.

1. část) Průvod honem – Trubačské desatero ve vícehlase od Antonína Dyka
V této části představujeme oficiální signály a skladby našeho nejvýznamnějšího autora lovecké hudby profesora Antonína Dyka a posluchače seznamujeme s jednotlivými fázemi společného honu, ke kterým troubíme a zpíváme příslušné fanfáry.
 
2. část) – Úlovky
V této části představujeme posluchačům hlaholy zvěři od  profesora Antonína Dyka a Josefa Selementa. Některé úlovky doprovázíme zpěvem.
 
3. část) – Různé signály pro myslivecké zvyky a ceremoniály
Tato část je zaměřená na myslivecké zvyky a tradice. Posluchače seznámíme s troubením a průběhem významných událostí v myslivcově životě. Pasování na lovce dané zvěře, přijímání mezi myslivce, vyhlášení krále honu, myslivecká svatba i pohřeb, atd. Všechny obřady samozřejmě provádíme a zajišťujeme v myslivecké praxi.
 
4. část) – Hubertská mše B dur
První ze tří dosavadních mší je hubertská mše B dur, složená v roce 1991, která je dílem našeho nejvýznamnějšího soudobého skladatele lovecké hudby, pana Petra Vacka. Textem tuto mši opatřil Josef Selement. Je určena především pro menší venkovské kostely a je věnována našim myslivcům.V této části vás seznámíme s legendou svatého Huberta, patrona všech myslivců a lesníků a s průběhem bohoslužby k poctě tohoto světce. Celou mši opět provádíme i v praxi a na přání jsme schopni zajistit i sbor pro zpívané části mše. Druhá hubertská mše Es dur, vznikla v roce 1995, je určena pro nejslavnostnější a nejvýznamnější události, byla věnována Řádu svatého Huberta.
 
5. část) – Hranická mše B dur
Třetí v pořadí je novodobé dílo z roku 2009, opět z dílny pana Petra Vacka, textem opatřil pan Vladimír Vyhlídal.. Je určena především pro akce osobnějšího charakteru, pro hraní v přírodě, např. před honem, před kynologickou, střeleckou nebo jinou mysliveckou akcí, ale také pro hraní při zahájení nebo zakončení školního roku nebo při promoci. Je věnována trubačům Střední lesnické školy v Hranicích, proto nese název Hranická hubertská mše.
 
6. část) – Hudba starých mistrů
Pro radost z poslechu krásné staré lovecké a slavnostní hudby pro nástroje in B a lovecké rohy in Es upravil pan Tomáš Kirschner.
 
7. část) – Myslivost v lidové písni
Kdo by neznal nějakou lidovou písničku o myslivcích. Účast hudby je na mysliveckých akcích velmi vítána, třeba jen malá, složená ze dvou, tří hudebních nástrojů, v rukách často samotných myslivců. A když hudba, tak zpěv, když zpěv, tak písničky, když písničky, tak myslivecké. Je jich požehnaně, opravdu hodně, škoda jen, že myslivci - zpěváci ubývají.
 
8. část) – Vánoční koledy
Hrané a zpívané koledy umocňují krásný čas vánoční.