">
aktualizováno: 08.05.2024 21:17:32 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

 
 
 
 
Vítejte v Trubačské škole Josefa Selementa při OMS České Budějovice
 
 
 
     Trubačská škola Josefa Selementa byla založena v říjnu 2008 při Okresním mysliveckém spolku v Českých Budějovicích. Škola je první pobočkou Trubačské školy Josefa Selementa při ČMMJ v Praze a má stejné zaměření i cíle. Heslo školy je „Do každého mysliveckého sdružení jeden trubač“.
 
    Smyslem a cílem založení byla snaha přiblížit výuku na lesnice a borlice zájemcům z Jižních Čech, kterých neustále přibývá. Jsem rád, že se tento nápad setkal s kladným ohlasem a v současnosti školu navštěvuje několik nadšených žáků z tohoto regionu. Škola se pomalu dostává do podvědomí Jihočechů a chodí sem trubači všech věkových kategorií, zdatní hráči i začátečníci na samostatné konzultace, kteří mají k myslivosti a mysliveckému troubení kladný vztah. Škola je výrazně podporována Okresním mysliveckým spolkem v Českých Budějovicích a výměnou za tuto podporu její absolventi provázejí přednostně akce pořádané tímto spolkem. Přihlásit se mohou nejen hrající trubači, ale především naprostí začátečníci, kteří nikdy v životě nehráli na žádný nástroj. Věk není  rozhodující.
 
    Základním cílem je zvládnutí signálů Trubačského desatera profesora Antonína Dyka, Úlovků Josefa Selementa a profesora Antonína Dyka. Po absolvování lekcí a zvládnutí základních signálů, nutných pro myslivecké troubení, je možné kurzy zakončit zkouškami na trubačské úrovně Trubač – začínající, Trubač – mírně pokročilý, Trubač – pokročilý a popřípadě Hornmeister. Na konci školního roku absolvují vždy trubači závěrečnou zkoušku, která je doložena certifikátem.
 
    V hodinách si žáci osvojují základy loveckého troubení a jsou rádi, když mohou své nové dovednosti představit ve svých sdruženích a provázet hrou myslivecké ceremoniály při honu. Hony jsou tak často první událostí, na kterých trubači získávají cenné zkušenosti a vždy je posunou k dalším trubačským metám.
 
    Během celého školního roku se noví zájemci mohou postupně připojit k aktivitám souboru „Jihočeští trubači“, ve kterém se mohou trubači učit souhře v souboru. Zde zdokonalují své schopnosti a mají možnost absolvovat řadu zajímavých kulturních akcí spojených s myslivostí. Během školního roku pořádáme mnoho koncertů a vystoupení s tématikou lovecké hudby a seznámení s mysliveckými tradicemi.
 
 
Soubor zajišťuje nebo se zúčastňuje na mnoha zajímavých a prestižních akcích :
 
Okresní myslivecký ples OMS ČB
Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje
Národní soutěž mysliveckých trubačů
Myslivecké dny v Třeboni
Národní myslivecké slavnosti na Loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou
Národní zemědělskou výstavu Země Živitelka v Českých Budějovicích na stánku ČMMJ
Serie Koncertních seminářů pro zájemce o loveckou hudbu
Letní kurz trubačů v Chlumu u Třeboně
Hubertské mše a koncerty v řadě míst naší republiky
Koncert myslivecké hudby k poctě sv. Huberta v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích
Spoluúčast na koncertu - České myslivecké vánoce v Rudolfinu
Vánoční vytrubování na náměstí u Samsona v Českých Budějovicích
Řadu loveckých a mysliveckých akcí během celého roku
 
Mezi plánovanými akcemi budou mimo jiné :
 
Další řada Koncertních seminářů pro zájemce o loveckou hudbu
Vystoupení na Národní soutěži mysliveckých trubačů
Tradiční provázení Národních mysliveckých slavností na Loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou
Tradiční prezentace stánku ČMMJ na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích
Slavnostní Koncert k poctě sv. Huberta v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích
a mnoho dalších.
 
    Věřím, že Vás náš program zaujme, a některé naše vystoupení navštívíte.
 
    MgA. Robert Tauer
 
 
Výuku zajišťuje:
MgA. Robert Tauer, člen Jihočeské komorní filharmonie, hráč na lovecké nástroje, učitel hudby a stálý lektor na Letním kurzu trubačů v Chlumu u Třeboně.