">
aktualizováno: 15.07.2024 12:24:34 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

 
 
Vítejte na stránkách Jihočeských trubačů při OMS České Budějovice
 
   
    Motto
 
    "Vůle naše svorná buď!
    Páteř rovná, pevná hruď,
    přímá tvář a dobré srdce,
    nezištnost a čisté ruce,
    ušlechtilých citů var - vše pro myslivosti zdar!"
   
    (prof. Antonín Dyk)
 
 
 
 
     V listopadu 2009 bylo oficiálně zaregistrováno občanské sdružení (dnes zapsaný spolek) pod názvem Jihočeští trubači, se sídlem v Českých Budějovicích, ve kterém si může každý vyzkoušet své dovednosti a najít i nové přátele. Členové souboru Jihočeských trubačů zajišťují svou hudbou podle potřeby různé myslivecké akce a ceremoniály. Jsme členy ČMMJ, Klubu trubačů při ČMMJ, vedeme Trubačskou školou Josefa Selementa v Českých Budějovicích, spolupracujeme se  Společností mysliveckých trubačů, Jihočeskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. (JISOPM), Řádem sv. Huberta a mnoha dalšími.
 

Zapsaný spolek působí na celém území České republiky s těmito cíli :

  1. Sdružovat hráče na lovecké hudební nástroje, autory lovecké hudby a příznivce lovecké hudby
  2. Propagovat a popularizovat myslivecké tradice, šířit a provozovat loveckou hudbu, propagovat humánní a zejména estetickou stránku myslivosti a činnosti myslivců
  3. Dle platného zákona o myslivosti provozovat činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví
  4. Propagovat přírodu, její ochranu, myslivost a kulturní tradice mezi dětmi a mládeží
  5. Vytvářet podmínky pro růst odborné úrovně členů sdružení, zajišťovat jejich vzdělávání, pořádat odborné semináře
  6. Vytvářet podmínky pro realizaci soutěží, přehlídek a dalších akcí mysliveckého troubení, organizovat národní a mezinárodní soutěže trubačů
  7. Spolupracovat s organizačními jednotkami, složkami a kluby ČMMJ, ostatními celostátními mysliveckými a kulturními organizacemi a mysliveckými sdruženími
  8. Rozvíjet mezinárodní činnost v oblasti lovecké hudby, zajišťovat reprezentaci ČR na mezinárodních trubačských soutěžích
 
     Pokud budete mít zájem, můžeme doprovodit loveckou hudbou i Vaše myslivecké akce. A to, jak pracovní (lovecké, kynologické, střelecké) tak slavnostní i smuteční (Svatohubertské mše, výstavy, vernisáže, myslivecké plesy, svatby nebo pohřby; poslední leče, zkoušky adeptů, atd.).
 
„Myslivosti a mysliveckému troubení zdar“