">
aktualizováno: 08.05.2024 21:17:32 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

A06

Návštěva a koncert v Rezslu - Polsko

V těchto dnech jsme navázali na hudební spolupráci s chrámovým sborem Gaudium chorus z Jemnice, pod vedením Bc. Josefa Hofbauera, započatou v r. 2022 třemi odehranými Svatohubertskými mšemi na zámku v Uherčicích, kostele sv. Linharta v Kdousově, v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ondřeje ve Starém Hobzí a letos v lednu dvěma Tříkrálovými koncerty ve Starém Hobzí a v kulturním domě v Jemnici, návštěvou Polska.

Město Jemnice je v partnerství s městem Reszel v severovýchodní části Polska, Varmsko-mazurského vojvodství, Mazurském pojezeří. Jemnický sbor Gaudium chorus a chrámový sbor v Rezselu každoročně pořádali od r. 2007 několikadenní výměnné zájezdy, které byly v roce 2020 přerušeny covidem. Letos, po tříleté přestávce, byl Jemnický sbor opět pozván na návštěvu a soubor Jihočeských trubačů byl panem Hofbauerem na základě v loňském roce započaté hudební spolupráce do Polska také přizván. Část našeho souboru díky vstřícnosti jemnických toto pozvání přijala a vydala se šířit překrásný zvuk loveckých rohů do zahraničí.

Ve čtvrtek ve večerních hodinách jsme v Dačicích nastoupili do autobusu, ve Starém Hobzí a Jemnici přistoupil sbor a zahájili jsme noční přesun do Reszelu. Cesta probíhala v družném sbližovacím duchu sboristů a trubačů, dopoledne jsme dorazili na místo, proběhlo vřelé uvítání od polských přátel, ubytovali jsme se a zahájili nabitý program připravený polskými hostiteli prohlídkou města a městského parku. Po večeři na místní diecézi následoval varhanní koncert v nádherné bazilice Navštívení Panny Marie, která je barokní perlou ve Swietej Lipce, s nejkrásnějšími barokními varhanami východního Pruska, se čtyřmi tisíci píšťalami vyrobených v roce 1721 a s figurkami varhany zdobícími, které se během hry pohybují.

V sobotu po krátkém přejezdu autobusem do Mikolajky jsme se nalodili na výletní loď a plavili se Mazurskými jezery, konkrétně přes jezero Talty do Rynu, kde po obědě proběhla prohlídka hradu. Soubor JT se vydal na šlapadlech okusit křišťálově čistou vodu jezera Olów a užít si koupání. Po návratu do Reszelu a společné zkoušce trubačů a sboru na zítřejší vystoupení, následoval přejezd do nedaleké obce Robawy, kde byla uspořádána v přírodě pod pergolou a širým nebem bohatá grilovací párty, doprovázená zpěvem všech zúčastněných za doprovodu kytar, ukulele a krátce i lesnic.

V neděli dopoledne se konala v Reszelu slavnostní mše a koncert chrámového sboru Gaudium chorus za doprovodu loveckých rohů in B a in Es Jihočeských trubačů. Odpoledne jsme měli možnost navštívit hřebčín s právě narozenými hříbaty, pojedli vynikající národní menu ve stylové restauraci, prohlédli si baziliku Navštívení Panny Marie s nádhernou zahradou ve Stoczek Klasztorny, kde byl komunistickým režimem vězněn Stefan Wyszyński, arcibiskup Varšavy a Hnězdna, kardinál, polský primas, obránce lidské důstojnosti a lidských práv. Večer jsme se odebrali opět na grilpárty, kde byly pronášeny děkovné proslovy, zněla hudba a polské i české písně.

V pondělí ráno následovalo vřelé rozloučení se zastupiteli Reszelu, místním proboštem, objetí místním farářem, nástup do autobusu, Otčenáš, požehnání a cesta domů. Všichni byli plní zážitků a dojmů.

Děkujeme tímto panu Josefu Hofbauerovi, jemnickému chrámovému sboru Gaudium chorus a městu Jemnice za pozvání a městu Reszelu za vřelé přijetí, zajištění autobusu, jídla a ubytování. Jejich prostřednictvím jsme mohli strávit několik dní ve velmi dobré péči, poznat nová místa a nové přátele v Polsku a v neposlední řadě si užít společný koncert.

V úctě a s díky Jihočeští trubači.

https://www.trubacicb.cz/171.html