">
aktualizováno: 15.06.2024 16:25:39 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

A05

imageZver nepozná hranice revírov, hranice okresov a ani štátov...

"zdroj trubaci.sk" ... Tak isto ani priateľstvo a láska. Láska k poľovníckej hudbe a tradíciám poľovníctva tento týždeň dokázala, že je tomu tak. Sedemčlenná skupina trubačov, v zložení predsedu klubu Edmunda Hatiara, členov rady klubu Mikuláša Komanického, Juraja Beniača, Jakuba Badrnu, lektora klubu Bohuslava Smutného a trubačov Lucie Blšákovej a Jozefa Daňka sa o tom mohla presvedčiť na vlastnej koži. Prijali pozvanie od priateľov trubačov z Nemecka zúčastniť sa na ich súťaži.

V sobotu 15. júna sa v Nemeckom Kranichsteine konala Zemská súťaž trubačov Dolného Saska. Okrem Nemeckých súborov sa tu zúčastnili aj dva súbory z Čiech - Jihočeští trubači a Povltavští trubači. Náš slovenský súbor trubačov v konkurencii 11 súborov z kategórie A v ladení in B skončil na krásnom treťom mieste. Po súťaži sa konal koncert všetkých zúčastnených súborov, na ktorom sa hrali mnohé skladby. Boli to skladby, ktoré sa v daný deň hodnotili, a to napríklad: Begrüßung, Sau tot, Hirsch tot, Sammeln der Jäger alebo Alpenjägermarsch a viacero ďalších z nemeckých signálov.

Po skončení koncertu sa uskutočnilo stretnutie členov rád klubu trubačov Slovenskej, Českej a domácej Nemeckej republiky. Na tomto priateľskom stretnutí sa riešila otázka Majstrovstiev Európy. Spoločne sme si vymenili poznatky a skúsenosti v oblasti poľovníckej hudby.

Sobotou však naša úloha v Nemecku neskončila. Vďaka umiestneniu na treťom mieste sa súbor Slovenských trubačov kvalifikoval na postup na celonárodnú Nemeckú súťaž. Táto sa konala v tom istom priestore na druhý deň 16. júna. Súťažné skladby boli tie rovnaké ako v predchádzajúci deň. Podarilo sa nám, slovenskému súboru obhájiť si víťazstvo a získať svoje tretie miesto.

Plný zážitkov a radosti, že sme mohli prezentovať slovenské trubačstvo v Nemecku, sme sa v nedeľu v noci vrátili domov. Slovenskí trubači ukázali, že aj rázovité pochodové nemecké signály v "slovenskej" interpretácii vedia zaujať nie len laickú verejnosť, ale aj odbornú porotu. Ďakujeme priateľom z Nemecka za pozvanie a priateľské privítanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Lesu, lovu a poľovníckej hudbe Zdar! Jakub Badrna