">
aktualizováno: 08.05.2024 21:17:32 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

Rok 2011
 
 
 
     
11.12. České myslivecké vánoce, Rudolfinum
 
Opět po roce se naskytla členům našeho souboru možnost podílet se na slavnostním koncertu lovecké hudby „České myslivecké Vánoce“ v koncertní síni pražského Rudolfina. Již podruhé se v adventní čas sešli trubači z celé republiky a společnými trubačskými silami tak přispěli k nezapomenutelné atmosféře nedělního koncertu. Organizace se ujaly týmy z Vydavatelství Rembrandt, s.r.o. a časopisu Myslivost, o program, zejména secvičení skladeb se postarala Společnost mysliveckých trubačů, a to Lovecké trio Praha a Petr Duda. Starosti a práce to byly více než náročné – empora totiž patřila osmdesáti mysliveckým trubačům, vystoupil V. Svoboda a J. Kupka z Klubu vábičů zvěře při ČMMJ, předseda slovenských trubačů E. Hatiar a celým programem provázel manželský pár Sporckových. Během koncertu zazněly známé lovecké fanfáry a signály, též doprovázeny zpěvy empory, dále např. ukázka z Hubertské mše Es Dur či za doprovodu varhaníka V. Roubala Kouzlo chrámu od P. Vacka. Jaké by to byly myslivecké Vánoce bez zpěvu vánočních koled hraných na lesní rohy? Při pohledu do hlediště si  nejeden návštěvník s námi zazpíval a přenesl se zase o kousek blíž Vánocům a vánoční atmosféře… Celou atmosféru koncertu, kterou se podařilo vytvořit, umocňovaly prostory majestátní koncertní síně Rudolfina a odměnou organizátorům bylo nadšení publika. Malé porcelánové Jezulátko, které kolovalo v hledišti během koncertu, snad každému splnilo jeho přání a naším přáním bylo a je v následujícím roce 2012 těšit loveckou hudbou a mysliveckými tradicemi přátelé a kamarády (ne)myslivce. Strakonice, 6.1.2012, ŠK
     
05.11.
Tradiční 9. svatohubertská mše v Sušici
 

se uskutečnila v sobotu 5. listopadu 2011 v kostele sv. Václava. Na programu bylo slavnostní zahájení na radnici - trubačský koncert a slavnostní průvod uniformovaných myslivců, hajných, lesníků a veřejnosti do chrámu sv. Václava, po kterém následovala slavnostní mše u sv. Václava. Účinkoval místní pěvecký sbor Svatobor a zástupci našeho trubačského souboru. Mši pořádala Římskokatolická farnost Sušice. Na starosti ji měl P. Tomas van Zavrel, který řekl : „Tento rok by měl být program této pouti ještě bohatší. Kromě duchovního rozměru, který je samozřejmě základem celé poutě, je opět zajištěn hudební doprovod liturgie. Na vysoké úrovni ho provede sbor Svatobor s Jihočeskými trubači OSM České Budějovice.“ A dodal : „Tento rok jsem chtěl, aby tato pouť byla zároveň přehlídkou a oslavou myslivosti. Proto budeme velmi potěšeni, pokud se myslivci, hajní, revírníci a lesníci v uniformě jakékoliv hodnosti zapojí do průvodu.“ Letos svatohubertskou pouť zahajoval svým vystoupením náš soubor před sušickou radnicí loveckou hudbu a mysliveckými signály. Odtud pak vyšel slavnostní průvod duchovních, představitelů veřejného života, myslivců, hajných, revírníků, lesníků, trubačů a široké veřejnosti do chrámu sv. Václava. V průvodu byla nesena také trofej hlavy jelena jako odkaz svatohubertského symbolu. V chrámu sv. Václava proběhla známá svatohubertská mše svatá od autorů Petra Vacka a Josefa Selementa za zemřelé i žijící myslivce, hajné, revírníky a lesníky, na poděkování za veškerou floru a faunu a s prosbou za životní prostředí. Mši svatou doprovázel pěvecký sbor Svatobor, který již léta na této akci spolupracuje a náš soubor Jihočeských trubačů. Byla to opět velká podívaná i pro ty, kteří se běžně do kostela nedostanou. P. Tomas van Zavrel dodává : „Mně je příběh sv. Huberta velice blízký, protože jsem sám prožil ve svém životě velké obrácení, než jsem se stal knězem,“ a vysvětluje „Svatý Hubert, který žil ve druhé polovině sedmého století a pocházel ze vznešené rodiny, se rád věnoval lovu a jiným světským radovánkám. Legenda vypráví, jak se mu při lovu na Zelený čtvrtek zjevil jelen se zářícím zlatým křížem mezi parohy. Tento zážitek Hubertem natolik vnitřně pohnul, že se rozhodl stát knězem.“ Myslím, že je nutné, abych zde všem poděkoval za krásný zážitek, který jsme mohli společně v Sušici prožít a vyzdvihl kvality sboru Svatobor a jejich perfektní pěvecký výkon. Doufám, že i my jsme svým troubením přispěli ke zdárnému průběhu celé svatohubertské poutě. Děkujeme za pozvání a těšíme na příští již desátý ročník sušické svatohubertské mše, kterou velmi rádi opět doprovodíme zvukem našich lesnic. Do nadcházejících svátečních dnů přeji všem hodně pohody, klidu a radosti s loveckou hudbou. V článku jsem použil materiály paní Heleny Pekárkové. ČB, 12.11.2011, SŽ.

     
 

04.11.
Koncert k poctě svatého Huberta, Jihočeská komorní filharmonie
 
V pátek 4. listopadu se v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích po roce opět rozezvučely lesní rohy. Konal se zde v pořadí druhý Koncert k poctě sv. Huberta pořádaný naším souborem Jihočeští trubači s podtitulem „a jejich hosté“. Naše pozvání přijali Trubači OMS Tábor a Povltavští trubači, loveckou hudbu zpěvem doprovodily Ševětínský chrámový sbor pod vedením Zdeňka Nekla a Borovanský chrámový sbor pod vedením Karla Ochozky. Téměř dvouhodinový program provázel zkušený moderátor mysliveckých plesů a příležitostí Miroslav Mareš. Tento rok jsme posluchačům představili jak známé fanfáry a signály lovecké hudby, ale zazněla nově Hranická mše, jedna ze tří hubertských mší, kterou JUDr. Petr Vacek zkomponoval pro Střední lesnickou školu v Hranicích v roce 2009. Tuto mši opatřil krásnými texty Vladimír Vyhlídal. Na koncertě zazněly části – Ohlášky, Kyrie, Credo, Benediktus a Finále. Po slavnostním úvodu celého koncertu následovalo představení jednotlivých trubačských souborů a na závěr první části koncertu zazněly tři vybrané skladby z Cepských fanfár – Trubači vytrubují u kapličky, Lidé zpívají píseň při mši svaté … a Naháňka na černou. Závěrem mše Brixiho od JUDr. Petra Vacka z celku Kouzlo chrámu jsme se s diváky rozloučili a pro páteční večer zvuk lesnic utichl, aby ho mohl vystřídat líbezný zvuk Es rohů. Po přestávce dirigentskou taktovku převzal Karel Ochozka a celý sál vzrušením utichl, aby si mohl poprvé v jižních Čechách poslechnout Hubertskou mši Es dur doprovázenou zpěvy obou sborů. Hubertská mše Es dur byla věnována Řádu sv. Huberta a vznikla v roce 1995. Její náročnost je především dána samotnou hrou na Es rohy a složitostí jednotlivých hlasů. Mše v páteční večer zazněla celá a odměnou nám byl vroucí potlesk celého publika. Koncert byl vyvrcholením naší celoroční práce hry na lovecké nástroje. Jsme velice potěšeni, v jaké nádherné atmosféře jsme mohli na podiu hrát, a velice náš těší pozitivní ohlasy posluchačů. Koncert byl poctou loveckému troubení, poctou našich bohatých mysliveckých tradic, poctou krásy hudby v jejích rozmanitých proměnách. Ale byl také příležitostí k setkání, rozpravám či zamyšlením, vyjadřoval vůli přiblížit myslivecký svět z jeho nejkrásnější stránky. Naše poděkování patří Jihočeské komorní filharmonii za možnost využití krásných prostor, sponzorům, bez jejichž pomoci by koncert nemohl vzniknout, ale v první řadě našemu trpělivému, nadšenému a inspirujícímu učiteli, MgA. Robertu Tauerovi. Pod jeho vedením se hra na lovecké rohy stává radostí a šíření mysliveckého troubení a tradic potěšením. Naše vroucí poděkování patří také vám, divákům a posluchačům, kteří jste svou návštěvou přispěli k neopakovatelné atmosféře koncertu a kteří jste nám poskytli další nový impulz k námětům a tvorbě, k vytrvalosti a smyslu mysliveckého troubení a tradic lovecké hudby. A my, Jihočeští trubači, se těšíme za rok, 2. listopadu, na viděnou na Koncertě k poctě sv. Huberta, tentokrát s pořadovým číslem tři. Strakonice, 17.11.2011, ŠK.

   VideaPro.cz: Koncert lovecké hudby k poctě sv. Huberta, České Budějovice

     
20.10. 3. koncertní seminář Staré Hodějovice
  V pořadí již třetí seminář lovecké hudby a mysliveckých signálů se uskutečnil ve čtvrtek 20. října 2011.  Jednalo se o poslední letošní seminář určený veřejnosti, který byl určen všem, kteří se chtěli naučit troubit, zkusit si zatroubit, zeptat se na rady či si nás jen chtěli poslechnout. Na semináři zazněly známé signály z Trubačského desatera od prof. Antonína Dyka, tzv. průvod honem, kde jsme posluchače seznámili s jednotlivými fázemi společného honu. Příslušné fanfáry nejen troubíme, ale také zpíváme. V případě úspěšného lovu je zvykem troubit příslušný hlahol ulovené zvěře a náš soubor přítomným představil nejznámější úlovky od prof. Antonína Dyka a Josefa Selementa. V druhé polovině semináře zazněly známé fanfáry lovecké hudby, včetně oficiálních fanfár či staré lovecké hudby. Novinkou letošních seminářů byla hra na lovecké Es rohy, jež se od lesnic a borlic liší na první poslech zejména vznešenějším a také slavnostnějším zvukem. Těmito nástroji se na společných lovech obvykle nehraje, posluchač se s nimi setká zejména při koncertech či mších. Jak bývá na našich seminářích zvykem, na konci našeho vystoupení měli přítomní možnost sami si vyzkoušet hru na borlice, lesnice i Es roh a byly jim zodpovězeny jejich otázky. Celým seminářem provázel vedoucí našeho souboru MgA. Robert Tauer, člen Jihočeské komorní filharmonie, hráč na lovecké nástroje, učitel hudby a stálý lektor na Letních kurzech trubačů v Chlumu u Třeboně. Strakonice, 10.11.2011, ŠK pořadí již třetí seminář lovecké hudby a mysliveckých signálů se uskutečnil ve čtvrtek 20. října 2011.  Jednalo se o poslední letošní seminář určený veřejnosti, který byl určen všem, kteří se chtěli naučit troubit, zkusit si zatroubit, zeptat se na rady či si nás jen chtěli poslechnout. Na semináři zazněly známé signály z Trubačského desatera od prof. Antonína Dyka, tzv. průvod honem, kde jsme posluchače seznámili s jednotlivými fázemi společného honu. Příslušné fanfáry nejen troubíme, ale také zpíváme. V případě úspěšného lovu je zvykem troubit příslušný hlahol ulovené zvěře a náš soubor přítomným představil nejznámější úlovky od prof. Antonína Dyka a Josefa Selementa. V druhé polovině semináře zazněly známé fanfáry lovecké hudby, včetně oficiálních fanfár či staré lovecké hudby. Novinkou letošních seminářů byla hra na lovecké Es rohy, jež se od lesnic a borlic liší na první poslech zejména vznešenějším a také slavnostnějším zvukem. Těmito nástroji se na společných lovech obvykle nehraje, posluchač se s nimi setká zejména při koncertech či mších. Jak bývá na našich seminářích zvykem, na konci našeho vystoupení měli přítomní možnost sami si vyzkoušet hru na borlice, lesnice i Es roh a byly jim zodpovězeny jejich otázky. Celým seminářem provázel vedoucí našeho souboru MgA. Robert Tauer, člen Jihočeské komorní filharmonie, hráč na lovecké nástroje, učitel hudby a stálý lektor na Letních kurzech trubačů v Chlumu u Třeboně. Strakonice, 10.11.2011, ŠK.
     
16.09.
Zahájení jelenářské sezóny - Hubertská mše B dur, Pohoří na Šumavě
 

V pátek 16. 9. 2011 se našemu souboru naskytla milá a vážená příležitost Hubertskou mší zahájit loveckou sezónu v krásném prostředí česko-rakouského pohraničí, v Pohoří na Šumavě. Samotnému zahájení předcházel odborný zemědělský seminář „Příklady správného hospodaření v ZCHÚ“. Hlavním tématem semináře byla otázka šetrného hospodaření v ptačí oblasti Novohradských hor, teorie a uplatnění agroenvironmentálních opatření v Jihočeském kraji a praktické využití a prezentace výsledků v daném území. V půl šesté však už nic nebránilo přivábit zvuky lesních rohů mezi přítomné sv. Huberta a započít tak Svatohubertskou mši B dur. Mši v myslivecky vyzdobeném kostele Panny Marie Dobré Rady celebroval pátek Ondřej Huječek a zpěvy ji doprovodil Chrámový sbor Ševětín. Na začátku celé mše vystoupil Ing. Otakar Veselý, jenž ve svém projevu připomněl význam tohoto setkání a vzpomenul na pohnutý osud osady Pohoří, místního kostela a celého okolí. Mezi hosty nechyběli zástupci ČMMJ a JISOPM (Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost), Řádu sv. Huberta či představitelé Jihočeského kraje, LČR a samozřejmě nemohli chybět místní a rakouští hosté a myslivci. Zvuky lesnic a lovecká hudba se nesly malebnou přírodou i po skončení mše v podání našeho souboru a nám všem bylo ctí zahájit jelenářskou sezónu na Novohradsku. Akce se konala pod záštitou Krajské agentury pro zemědělství a venkov České Budějovice – Celostátní síť pro venkov, ve spolupráci s Jihočeskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. a za finanční podpory společnosti Pohoří s.r.o., POHOŘÍ CD s.r.o., Pohoří servis s.r.o., Lesy České republiky s.p., OKNOTHERM spol. s r.o. Strakonice, 10.11.2011, ŠK.

VideaPro.cz: Hubertská mše B Dur, Pohoří na Šumavě

     
25. - 30.08.
Země Živitelka, 38. ročník, České Budějovice, stánek ČMMJ, pavilon F4
 
Konec srpna je již tradičně spjat s mezinárodním agrosalonem Země Živitelka, jehož 38. ročník letos přilákal více jak sto tisíc lidí. Ve dnech 25. 8. – 30. 8. 2011 se na ploše více jak 32 tisíc metrů čtverečních představilo rekordních 777 vystavovatelů a obchodníků, mezi nimi i společnosti z Dánska, Polska, Španělska, Velké Británie či Japonska. Návštěvníky lákaly mimo jiné tři pavilony s regionálními potravinami. Mottem letošní výstavy bylo „Budoucnost českého zemědělství a venkova“. Slavnostního zahájení se ujal prezident České republiky prof. Václav Klaus, který ve svém projevu zdůraznil mimo jiné potřebu zefektivnění hospodaření vlivem ustupující hospodářské krize. Zahájení se zúčastnili také ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa, prezident Agrární komory České republiky Ing. Jan Veleba a pražský arcibiskup Mons. ThLic. Dominik Jaroslav Duka OP. Agrosalonu v průběhu víkendu navštívil také premiér Petr Nečas. Tak jak bývá zvykem, i letos byla výstava rozdělena pojednotlivých oborových dnů a sobota 27. 8. 2011 pařila myslivcům, kteří se společně s rybáři tento rok na výstavě výrazněji prezentovali. Den myslivosti na výstavě Země Živitelka loveckou hudbou opět doprovodil náš soubor. Celý den strávený na českobudějovickém výstavišti poskytoval vhodnou příležitost představit lovecké troubení v podání našeho souboru nejen vystavovatelům a návštěvníkům z řad myslivců, ale také ostatním příchozím. Strakonice, 11.11.2011, ŠK
     
27.08. Kaplické lovecké a myslivecké slavnosti
  Celý rok 2011 se na jihu Čech nese ve znamení rodu Rožmberků a v mnoha městech a místech spojených s tímto slavným rodem probíhají připomínkové akce, prohlídky, slavnosti, průvody, divadelní představení, historické pocty apod. Rožmberský rok, tedy upomínka 400. výročí úmrtí poslední Rožmberka Petra Voka, inspiroval jihočeské město Kaplice ke změně námětu tradičních slavností. Poslední prázdninový víkend byl věnován vyznavačům myslivosti, rybářství a milovníkům přírody a slavnosti tak nesly přízvisko „lovecké a myslivecké“. Jak praví historie: „Páni z Rožmberka téměř vždy horlivými ctiteli Lověny byli a nebyli-li právě četnými toho času válkami a spory zaměstnáváni, vždy rádi dřevce a lovecké trubky se chápali.“ Celý program se proto nesl v mysliveckém a rybářském duchu, každý z bodů bohatého dvoudenního programu tak souvisel s patronem myslivců sv. Hubertem či sv. Petrem, patronem rybářů a samozřejmě s Petrem Vokem a rodem Rožmberků. Vždyť také slavnostní průvod městem v čele s Petrem Vokem, jeho lovčím, sokolníky, psovody, a jeho početnou družinou, dvořanstvem a hudebníky a také s jezdci na koních připomínal časy, kdy poslední Rožmberkové pořádali na svých panstvích štvanice a hony. Více než stočlenný průvod zakončil svůj průvod v městském parku, kde se naplno rozběhl připravený program. V jeho rámci měli účastníci možnost spatřit hudební a divadelní představení, ukázky práce sokolníků s dravci či psovodů s loveckými plemeny psů, šermířů a ukázek dobového souboje či jako zpestření ukázku historického vaření. Malým vrcholem slavností byla ukázka pasování na lovce, kterou laická veřejnost nemá možnost běžně vidět za doprovodu fanfár našeho souboru. Kromě našeho souboru se na slavnostech prezentovali také trubačští přátelé ze sousedního Rakouska a Německa. Celý den bylo možné navštívit historický řemeslný trh a prodejní stánky, jako i ochutnat rybářské a myslivecké speciality. Program slavností se ale neomezoval pouze na městský park, ale na své si přišli i návštěvníci, kteří přišli na náměstí či dokonce do místního kostela sv. Petra a Pavla, kde v 17.00 hod. začínala svatohubertská mše za účasti řádu sv. Huberta a kterou jsme společně se Ševětínským chrámovým sborem trubačsky zajistili. K atmosféře navozené loveckými rohy a krásnými zpěvy přispěla i výzdoba kostela v duchu mysliveckých tradic a celé slavnosti tak mohly být patřičně a s poctou sv. Hubertovi zakončeny. Strakonice, 10.11.2011, ŠK.
     
06. - 13.08. 7. ročník Letního kurzu trubačů v Chlumu u Třeboně
 

Vážení přátelé myslivci, příznivci lovecké hudby, trubači, kamarádi. Již po 7 jsme se sešli v Chlumu u Třeboně, kde se zdokonalujeme ve hře na lesnice, borlice, lesní rohy. Jsme obrovská parta asi 100 nadšenců, kteří  se z celé naší republiky sjíždějí na tyto kurzy a vůbec nám nevadí, co kdo v pracovním životě dělá, ba naopak nás to stmeluje dohromady. Naše „hudební těleso“ lesáků, prodavaček, učitelů, zdravotních sestřiček, masérů, inženýrů, sekretářek, cukrářek, plastických chirurgů, starostů obcí atd., atd.  hraje s chutí a hlavně srdcem. Naše koncerty probíhají na náměstích, před kaplemi, v kostelících. Ten pocit, když stojíme  v kostele před oltářem a hrajeme bych Vám přála zažít. Pro nás všechny je to obrovské naplnění našich duší  a nestydíme se za slzu v oku, která k tomu samozřejmě patří. Chceme poděkovat všem našim lektorům za obrovskou  trpělivost a jejich excelentní  hudební schopnosti, které se nám snaží předávat. Jsou to: Kristýna Vacková, Jana Kozubíková, Šárka Kvičínská,Petra Čermáková, Jana Adámková, Alois Čoček, Petr Duda, Jan Fišer, Jan Garláthy,Tomáš Kirschner, Mieczislaw Lesniczak, Robert Tauer, Matěj Vacek, Petr Vacek, Josef Zettl a další … Zároveň děkujeme našim rodinným příslušníkům za to, že  nás v této aktivitě podporují, je to od nich šlechetné. Zakončila bych tuto zprávu výrokem, který mi řekl pan lektor Robert Tauer v loňském roce : “ řidičák máte zvládnutý - to jsou ty základy - a teď se rozhlížejte po krajině … Lovecká  hudba a hra na nástroj je pro nás všechny srdeční záležitostí. Děkujeme. S úctou Hana Dohnalová, MS Vsacko Hovězí. 30.8.2011.

     
30.07.
60. výročí založení MS Radomyšl - Borek a 2. koncertní seminář JT
 
Poslední červencovou sobotu se náš soubor vydal na Strakonicko, do Městyse Radomyšl, aby loveckou hudbou slavnostně provedl oslavami 60. výročí založení místního mysliveckého sdružení Borek Radomyšl. Příležitost výročí MS, velkého počtu diváků a také kraje, kde se myslivecké troubení začíná rozvíjet, dala vzniknout myšlence naše vystoupení spojit s letošním již druhým koncertním seminářem lovecké a myslivecké hudby. Ani tento červencový víkend se počasí neumoudřilo, a tak musela být celá oslava s bohatým programem přesunuta do radomyšlské Sokolovny. Celou akci jsme zahájili nejen hrou na lovecké nástroje, ale také zpěvem známých signálů. Poté se ujal slova předseda mysliveckého sdružení pan Josef Kroupa a ve svém projevu přiblížil hostům zejména historii vzniku a současné aktivity MS. Následoval projev starosty Městyse Ing. Luboše Peterky, ve kterém zdůraznil a ocenil práci a aktivitu MS v širokém okolí. Svou zdravici pronesl také Ing. Josef Kalbáč, poradce prezidenta republiky. Po úvodních proslovech již nic nebránilo tomu, aby se bohatý myslivecký program doprovázený mysliveckým troubením rozběhl naplno. Celá slavnostní akce byla velmi vhodnou příležitostí k předání vyznamenání II. stupně ČMMJ „Za zásluhy o myslivost“ třem členům MS. Deset členů obdrželo věrnostní medaili ČMMJ. Předávání se ujali představitelé OMS Strakonice, starosta Městyse a poradce prezidenta. Poslední projev sobotního dne zazněl z úst předsedy OMS Strakonice Ing. Františka Volmuta. Předseda OMS vyzdvihl nejen činnost MS v rámci celého okresu, ale zdůraznil také přínos mysliveckých aktivit pro veřejnost a význam této kulturní akce. Na důkaz svých slov předal do rukou předsedy mysliveckého sdružení „Čestné uznání“ OMS Strakonice. Co by to bylo za mysliveckou akci, kdyby nedošlo na tradice doprovázené loveckou hudbou? Zřejmě i toto si řekli pořadatelé a nám bylo milou ctí doprovodit pasování na lovce černé zvěře a přijímání mezi myslivce troubením příslušných signálů. V celém programu také nechyběla ukázka loveckých psů a ukázka vábení zvěře jelenářem na slovo vzatým panem Hubertem Fáberem. Myslivecky orientovaný program obohatilo vystoupení místního dětského sboru Baráček a tanečního vystoupení blatenských mažoretek. V upomínku tohoto dne předal předseda MS účinkujícím a významným hostů pamětní listy a odznak MS, které jsme také obdrželi, a nic nebránilo tomu celou akci slavnostně zakončit výukovým a koncertním seminářem lovecké a myslivecké hudby. Nápad spojit oslavy se seminářem se ukázal opravdu vhodným. V očích posluchačů bylo vidět nadšení a všichni pozorně naslouchali mysliveckým melodiím a zpěvům. Tradičně jsme zahájili přednesem Dykovo desatera se zpěvy, představili jsme fanfáry a úlovky od J. Selementa, A. Dyka a nově také zazněly zvuky Es rohů – fanfára Tereziánská od L. Koželuha a Introdukce z Hubertské mše Es dur. Odměnou nejen nám, ale celému MS byl vroucný a upřímný potlesk publika a vědomí, že jsme svou účastí přispěli k šíření lovecké hudby a myslivosti obecně. Strakonice 11.11.2011, ŠK.
     
25.06.
Národní myslivecké slavnosti, Lovecký zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou
 
Stalo se již tradicí, že náš soubor vystupuje a trubačsky zajišťuje Národní myslivecké slavnosti na Ohradě. Kromě tradičního zahájení a více než půlhodinového koncertu lovecké hudby na začátku slavností jsme mohli také doprovodit křest nové knihy našeho přítele, Oldřicha Tripese – Zelená poznání a vyznání - veselé, ale i smutné příběhy ze života myslivce, ve kterých je jak poznání krás a života v přírodě, lovecké zážitky, tak i vyznání vztahu ke zvěři v přírodě jižních Čech a Šumavy. Povídky o osudu zvěře jsou napsány podle skutečných událostí. Kniha je bohatě ilustrována samotným autorem, který již ilustroval desítky knih o přírodě, mysliveckých, kynologických i dětských. Dalším vstupem bylo pasování našeho člena, ing. Petra Pokorného na lovce dančí zvěře po úspěšném ulovení svého prvního daňka. Pak následovalo mimo dalšího bohatého doprovodného programu předávání mysliveckých vyznamenání, přehlídka činnosti práce kynologů, sokolníků a představení klubu vábičů. Tak jako každý rok bylo vrcholem programu již 10. Národních mysliveckých slavností na Ohradě již 14. Mistrovství republiky ve vábení jelenů. Sjelo se celkem 17 jelenářů, kteří poměřili své síly ve dvoukolové soutěži. Mistrem republiky ve vábení jelenů pro rok 2011 se stal Josef Kapras, na druhém místě skončil Jan Brtník a na třetím po rozstřelu Jiří Frič. Soutěž sledovalo zcela zaplněné nádvoří. Tři nejlepší vábiči nás budou reprezentovat na Mistrovství Evropy ve vábení jelenů v roce 2012. ČB 9.6.2011, SŽ.
     
10. - 12.06.
16. Národní soutěž mysliveckých trubačů, Náměšť na Hané
 
Ve dnech 10. - 11.06.2011 jsme se v krásném prostředí zámku v Náměšti na Hané zúčastnili již 16. ročníku Národní soutěže mysliveckých trubačů, jejímiž hlavními pořadateli byla ČMMJ, dále Klub trubačů při ČMMJ, VLS ČR s.p., OMS Olomouc, ZUŠ Potštát a MS Náměšť na Hané. Bohatý program odstartoval již v pátek v podvečer, kdy na nádvoří zámku proběhl krátký koncert lovecké hudby, při kterém se představilo sedm souborů z České republiky i ze Slovenska. Poté se všichni zúčastnění trubači přesunuli na náměstí ke kostelu sv. Kunhuty, kde proběhl společný nácvik na sobotní hubertskou mši. Před kostelem i z kostela se ozývaly fanfáry a zpěv až do večerních hodin. Po nácviku proběhla schůze Klubu trubačů při ČMMJ, na které bylo zhodnoceno uplynulé tříleté volební období a následně bylo zvoleno nové vedení klubu včele s Petrem Šeplavým. V sobotu ráno, v den samotné soutěže, se všechny soubory i jednotlivci shromáždili na nádvoří zámku, kde v 8.30 hod. proběhlo slavnostní zahájení soutěže za zvuku fanfár a signálů. Po zahájení již vypukla samotná soutěž, která probíhala po celé dopoledne a odpoledne v jednotlivých kategoriích, a to sólisté v ladění B - lesnice, sólisté v ladění B - borlice, sólisté v ladění Es, soubory v ladění B, soubory v ladění Es. Výkony soutěžících posuzovaly dvě tříčlenné poroty, kdy porota u skupiny sólistů byla doplněna o speciální porotce, kteří ohodnotili nejlepší provedení skladby od Josefa Selementa - Jelen. Soutěže se zúčastnilo celkem 31 souborů v ladění B, 41 sólistů v ladění B - lesnice, 13 sólistů v ladění B - borlice a dále soubory a jednotlivci v ladění Es. Náš soubor se zúčastnil soutěže souborů v ladění B v celkovém počtu 11 členů – dvě borlice a devět lesnic. Také mezi sólisty v ladění B – lesnice jsme měli dvě želízka v ohni. Náš soubor reprezentovali – Michaela Kozojedová a Stanislav Ženčuch. Jako soubor jsme se umístili na 21. místě, což je na naši krátkou, tříletou historii a soubor plný amatérů, velmi výborný výsledek. Je to naše třetí soutěž v pořadí, a když se ohlédnu zpět, až se divím, kde jsme v roce 2009 vzali tu odvahu vystupovat na soutěži na Křivoklátu. Nicméně každý rok se ze zadních pozic posouváme o několik stupínků výše. Co se týče jednotlivců, tak Míša obsadila vynikající 8. místo a Standa skončil na dobrém 24. místě. Po ukončení soutěžního klání se všichni soutěžící opět přesunuli ke kostelu sv. Kunhuty, kde mysliveckými fanfárami svolávali věřící i ostatní hosty na odpolední Hubertskou mši. Hubertská mše byla, jak je tomu již zvykem, troubená i zpívaná. Pěvecký sbor tvořili všichni účastníci soutěže. Pak následovalo slavnostní vyhlášení vítězů a jednotlivé pořadí jednotlivců i souborů najdete na stránkách klubu trubačů www.trubaci.cz. Po slavnostním zakončení začal v prostorách kulturního domu společenský večer s bohatým občerstvením, na kterém se účastníci podělili o své zážitky, zhodnotili svá vystoupení a navázali nová přátelství, a jak to na takových akcích bývá, nechybělo společné hraní, zpěv a zábava až do pozdních nočních hodin. Závěrem bych chtěl celému našemu souboru poděkovat za účast, výborný výkon, souhru a dobrou reprezentaci což vše přispělo k velmi dobrému umístění. Článek vychází z textu na webu „Trubači z Doubravy“. ČB 15.6.2011, SŽ.
     
03.06. Svěcení kapličky svatého Huberta u Písku
  V malebné vesničce Štětice  blízkosti Putimi jsme doprovázeli mysliveckými fanfárami a ukázkami ze Svatohubertské mše B dur vysvěcení kapličky, kterou k poctě svatého Huberta vybudovali manželé Tomanovi. Myslivecké troubení vhodně doplnila ukázka vábení jelenů, kterou zajistil náš kamarád a vábič David Princ. ČB 9.6.2011, SŽ.
     
27. - 29.05.
Spoluúčast na 2. ročníku Křtinského vytrubování, Křtiny u Brna
 
Druhé křtinské vytrubování se uskutečnilo ve Křtinách 27. – 29. května 2011, kterého se zúčastnily vybrané soubory mysliveckých trubačů z celé České republiky. Centrem dění byl křtinský stylový zámek a místní kostel. Hned po příjezdu v pátek v podvečer proběhla zkouška na dva večerní koncerty. První vystoupení se uskutečnilo v ambitech kostela, kde přítomným hostům a divákům byl představen průběh honu za pomoci signálů Dykova desatera, které zněly celý víkend k příležitosti 140 výročí narození jejich autora, profesora Antonína Dyka. U příležitosti Noci kostelů zazněly na druhém koncertě v prostorách kostela skladby z Hubertské mše B dur za doprovodu zvonohry. V sobotu již od časného rána zněly zámkem lovecké fanfáry a zpěv, které zvaly hosty na vernisáž výstavy obrazů akademického malíře Václava Nasvětila, dále následovala přehlídka trofejí a vernisáž výstavy obrazů a rytin v paroží mistra Nadymáčka. Součástí vernisáže bylo také uvedení myslivecké kuchařky Oldřicha Koudelky s názvem Vzpomínání od myslivecké plotny. Všichni přítomní měli následně možnost ochutnat při společném slavnostním obědě specialitu připravenou dle této nové kuchařky. Po výborném obědě se trubači i s doprovodem přesunuli do nedaleké jeskyně Výpustek, kde se uskutečnil další z mnoha koncertů lovecké hudby, a to přímo pod zemí v Jindřichově sále. Odměnou za krásný kulturní zážitek byla pro účinkující poutavá prohlídka jeskyní a zde vybudovaného podzemního atomového krytu a tajného velitelského stanoviště. Po prohlídce jeskyní následoval další koncert v ambitech kostela, na kterém se představily také jednotlivé soubory a jednotlivci. Organizátoři, školní lesní podnik Křtiny a místní soubor trubačů, pro všechny přítomné připravili společenský večer s bohatým občerstvením, a to v krásných prostorách zámku s mysliveckou výzdobou. 2. Křtinské vytrubování v neděli zakončilo vytrubování před kostelem a Hubertská mše B dur v kostele. V článku je použit text a fotografie z webu „Trubači z Doubravy“. ČB 9.6.2011, SŽ.
     
22.05.
Zlatá srnčí trofej, okresní kolo dětské soutěže, Lovecký zámek Ohrada
  Mladé myslivce vyzkoušely testy. Nelehké otázky čekaly na mladé myslivce v hlubockém zámku Ohrada. Měli poznat stopy, vycpaniny zvěře nebo rostliny a osvědčit museli i třeba znalost plemen loveckých psů. Přesto se na okresním kole sešlo rekordních 36 děvčat a chlapců. „Mě přihlásil taťka,“ konstatoval jeden z nejmladších účastníků Pavel Trnka z Dolního Bukovska. Z jeho obce bylo soutěžících hodně díky kroužku při škole. „Ti, kteří chtěli jet na soutěž, tak jsme jeli,“ řekl člen kroužku Jirka Mach z Pelejovic a dodal, že k přípravě patřilo i opakování. Děti zajímavá aktivita docela baví. „Ve škole je to pro všechny, kteří chtějí chodit,“ zdůraznil další z mysliveckých adeptů na nádvoří Ohrady. S otázkami při soutěži se začínající myslivci celkem vyrovnali i když neuspěli ve všem. „V testech jsem některé věci nevěděl“ přiznal Vojtěch Vejvoda z Dolního Bukovska. Lasici hranostaje v zimním šatě například správně určila jen jedna sličná myslivkyně. „Maruška Koutných z Komařic za to získala bod navíc,“ vyzdvihla ojedinělý výkon porota při hodnocení. Nejlepším účastníkem mezi staršími dětmi byl Jaromír Vrchota z Hrdějovice. „Chodím s tátou do lesa,“ zmínil o svém vztahu k myslivosti a doplnil, že v testech bylo těžší poznat rostliny. Mezi mladšími dětmi byla nejlepší Michaela Trnková z Dolního Bukovska. „Na soutěži jsem poprvé. Na celostátní kolo se těším,“ řekla dívka ke své reprezentační povinnosti. Oba totiž čeká celostátní finále. ČB 23.5.2011, Edwin Otta
     
 21.05.
Svatohubertská mše B dur na Svatém Tomáši
 
 

V sobotu 21.5.2011 se nám za pomoci přátel a kolegů podařilo zajistit konání Svatohubertské mše v malé příhraniční osadě Svatý Tomáš pod zříceninou hradu Vítkův kámen. Hlavní podíl na organizaci celé akce měli ing. Jiří Chmel a dále ing. Václav Hála z místního mysliveckého sdružení Hejrov, který si celou akci vzal za svou a dokázal zajistit místo, sponzory, pozvat účastníky a bohaté občerstvení. Velké díky také patří zúčastněným trubačům, kteří nás nezištně podpořili, jmenovitě Šárce Kvičínské, Kristýnce Vackové a Láďovi Hromádkovi. Dále Ševětínskému chrámovému sboru, se kterým je již tradičně vynikající spolupráce, panu Vackovi za laskavé vedení a samozřejmě všem přátelům, kteří se na akci podíleli včetně členům Řádu sv. Huberta. Je nám velkou ctí, že pan JUDr. Petr Vacek a ing. Jiří Chmel přijali čestné členství v našem souboru, které jim bylo u příležitosti této slavnostní události uděleno během závěrečného posezení. Zároveň jim byly předány diplomy potvrzující čestné členství a základní atributy našeho souboru – bolo a odznak. Čestné členství jim bylo uděleno za zásluhy na poli myslivosti, mysliveckých tradic, hudby, literatury a za vstřícný postoj k našemu občanskému sdružení Jihočeští trubači. V současnosti má náš soubor tři čestné členy. Mimo výše jmenovaných ještě čestné členství přijal Oldřich Tripes, mj. tvůrce našeho loga. Zážitek z celé akce umocnilo vytrubování na zřícenině hradu Vítkův kámen po skončení mše. Těžko bych hledal vhodnější slova a tak si dovolím citovat vyjádření pana Petra Vacka, které je sice především určeno účastníkům akce, ale má velkou vypovídající hodnotu pro všechny zasvěcené … ČB, 25.5.2011, SŽ. „Vážení přátelé, dnes večer jsem se vrátil z Kojákovic do Prahy, stále myslím na ten krásný zážitek, který jsme společně prožili na Svatém Tomáši a protože mohu s Vámi komunikovat přes internet, chtěl bych se podělit o tu radost, kterou jsem cítil. Hráli jste všichni výborně-nádherně. Nehráli jste jako trubači, ale jako muzikanti, dobří umělci. Z Vašeho hraní byla cítit hudba, vysoká muzikálnost, věřte mi, že publikum to cítilo, moc Vám za to děkuji. Výborně jste si rozdělili hlasy a byli jste velmi pohotoví a přizpůsobiví. Chtěl bych také poděkovat chrámovému sboru ze Ševětína. Také vynikající výkon. Když se spojí roh s pěkným zpěvem je to jednoduše krása. Zpěv hubertské mše je mši za mší lepší a lepší a vím dobře, že ani zpěvní party nejsou zrovna jednoduché. Velké díky! Standovi bych chtěl dále poděkovat za výborný nápad zorganizovat mši ve Sv. Tomáši, byl jsem zde poprvé a je to krásné místo, také díky za oběd. Petrovi patří dík za stále příjemnou náladu. Kristýna, ta se držela skvěle, také díky. Moc rád jsem viděl Láďu a jeho milou manželku, oběma děkuji za prima společnost a také za obhlídku jelenů. Míša se výborně zhostila basového partu, skvělé! Zvláštní dík patří také Šárce. Dělá pro naše trubače mnoho práce a přestože se držela tak trochu stranou, hrála skvěle, radost poslouchat. Mše byla výborně připravena a velkou zásluhu na tom má myslivecké sdružení a také Řád sv. Huberta. Dodali mši řád a lesk. Členové řádu znají můj názor, že řád a lovecká hudba k sobě neoddělitelně patří! V tomto směru jsem zaslechl něco málo, že Standa bude v tomto spojení více nápomocen, děkuji a gratuluji. Protože nemám na všechny zúčastněné e-mail, prosím zašlete všem kdo se na Hubertské mši podíleli mé velké poděkování. Přeji všem hodně pohody, klidu a radosti s loveckou hudbou. Váš Petr Vacek“.

     

     

     

 

14.05.
Přehlídky trubačských souborů a Den myslivosti zámek Bechyně
 
Ve spolupráci s trubačským souborem OMS Tábor pod vedením Šárky Kvičínské a 1. Mysliveckým spolkem žen Tábor Diana pořádalo 14. května 2011 na Zámku Bechyně druhý ročník - Den myslivosti v Bechyni. V parku Zámku Bechyně se sešly trubačské soubory z různých koutů České republiky, aby své umění předvedli návštěvníkům a zájemcům o hudbu, o přírodu a myslivost. Organizátoři této akce mají za cíl v budoucnosti vytvořit soutěžní přehlídku trubačských souborů z celé ČR. V rámci doprovodného programu organizátoři pro návštěvníky nachystali ukázky ze světa myslivosti. Představili se sokolníci s dravci a ukázkami lovu a povídáním nejen o nich. Dále zde byla zastoupena některá plemena loveckých psů včetně ukázek poslušnosti a výcviku a povídání o všem, co návštěvníky zajímalo. Zejména pro děti byla připravena vzduchovková střelnice na statické i pohyblivé cíle. Trubačské ho vystoupení v rámci Dne myslivosti se za náš soubor zúčastnilo naše trubačské mládí : Pavlínka Čížková, Míša Kozojedová, Pepa Mertlík, Martin Jesenič a Michal Winzig. Velký dík a obdiv patří Šárce Kvičínské za dokonale zvládnutý trubačský soubor složený z různých souboru z celé ČR s rekordním počtem více než 50 trubačů. ČB, 25.5.2011, SŽ.
     
30.04.
Svatba, Hluboká nad Vltavou
 
V tomto poněkud netradičním termínu a ve stínu „Královské svatby“ jsme se v romatickém prostředí Hluboké na Vltavou „rozloučili“ se svobodou naší kamarádky Zdenky Ch. a doprovodili jsme ji mysliveckými signály, hlaholy, fanfáramy a zpěvem až k oltáři.Vše probíhalo, tak jak mělo a někteří z nás si z toho určitě vzali příklad a ponaučení ... Jak jena fotografiích i na svatbě se dá dělat propagace lovecké hudby, vsunout do programu malý seminář a získávat do našich řad nové trubače a být tak opět "o krůček blíže" myšlence "Do každého mysliveckého sdružení jeden trubač". ČB, 3.5.2011, SŽ.
     
28.04.
Koncertní seminář lovecké hudby č.1
  Díky podpoře Jihočeského kraje jsme ve čtvrtek 28. dubna 2011 zahájili druhý ročník tří Koncertních seminářů lovecké a myslivecké hudby. Tento projekt má za cíl oslovit nové zájemce o lovecké troubení a šířit staré myslivecké tradice. Seminář začíná koncertem, na kterém trubačský soubor Jihočeští trubači zahráli Trubačské desatero, hlaholy – úlovky k poctě ulovené zvěři, ukázky z Hubertské mše a další skladby koncertního charakteru. Během koncertu jsme posluchače seznámili s možnostmi využití loveckých nástrojů v myslivosti, jejich ovládáním a nabídli jsme možnost dalšího vzdělávání v Trubačské škole Josefa Selementa a souboru Jihočeští trubači. Zajímavostí letošních ročníků jsou ukázky hry na lovecký Es roh. Na tento nástroj hrají již vyspělejší trubači, kteří zvládají hru na lovecký B roh – lesnici. Na letošních seminářích tak zazní všechny základní lovecké nástroje – borlice, B roh – lesnice a Es roh. Věřím, že i letošní ročník najde nové trubače a budeme o krůček blíže myšlence „Do každého mysliveckého sdružení jeden trubač“. ČB, 2.5.2011, RT.
     
16.04. Trubačské soustředění Jihočeských trubačů, Lovecký zámek Ohrada
  Po necelé měsíční pauze v aktivním hraní pro veřejnost, která byla věnována hlavně souborovým zkouškám jsme 16. dubna zahájili Nový myslivecký rok již tradičním trubačským soustředěním, tentokrát na Loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Celodenní akce byla věnována intenzivnímu nácviku soutěžních skladeb, které budeme hrát na 16. Národní soutěži mysliveckých trubačů v Náměšti na Hané. Protože prostředí zámku je jako vždy překrásné a inspirující, pojali jsme závěr soustředění formou „happeningu“ a v zámeckém parku na břehu Munického rybníka jsme na přístavním molu předvedli své trubačské „umění“ veřejnosti. Po skončení improvizovaného koncertu se část trubačů přesunula do Komařic, kde jsme troubením fanfár a předáním odznaku a bola poděkovali našemu mysliveckému kamarádovi, Oldřichu Tripesovu za návrh našeho loga, které jsme pro výrobu těchto doplňku použili. ČB, 20.4.2011, SŽ.
     
18.02.
Reprezentační ples společnosti Agrowald
  18. Myslivecký reprezentační ples společnosti Agrowald, který se konal v Jízdárně zámku Český Krumlov v pátek 18. února 2011 od 20.00 hodin, se dle slov ředitele ing. Romana Urbance stal plnoletým a takto jsme k němu také přistupovali. Pro náš soubor Jihočeských trubačů je to letos zatím druhá nejprestižnější akce. Celý ples byl plně v naší „trubačské“ režii. Od 19.00 do 20.00 hodin jsme v předsálí vytrubovali myslivecké signály a fanfáry pro příchozí hosty. Ve 20.00 hod. jsme ples slavnostně zahájili mimo jiné tradičním „Vítáním“. Kolem půl desáté proběhlo pasování na lovce jelenů, tentokrát dvou čerstvých myslivkyň, které svého prvního jelena ulovily u této společnosti. Po desáté následoval samostatný koncert lovecké hudby, kterým jsme naše vystoupení završili. K tanci a poslechu hráli Babouci, Gross a Cimbálová muzika. Připravena byla bohatá myslivecká tombola včetně zvěřinových specialit, jejíž výtěžek byl věnován na Dětské oddělení Nemocnice Český Krumlov a pestrý doprovodný program v průběhu celého večera. Jako půlnoční překvapení bylo netradiční vystoupení „Ohnivého muže“ FAKIR SHOW „Al Dahar“. Provedení fakíra je výhradně zaměřeno do oboru orientální magie, předvádějící prvky z Orientu. Mezi nejpůsobivější patřila hra s ohněm a dále pak fakírské lože. Velmi působivá byla i hra s hadem. Velký dík na zajištění celé trubačské akce patří hlavně našim mladým trubačům, kteří se již naplno zapojili do mysliveckého troubení v našem souboru. ČB, 22.2.2011, SŽ.
     
15.01. Okresní myslivecký ples OMS České Budějovice
  Pořádání mysliveckých plesů je nedílnou součástí našich mysliveckých tradic, která u nás pokračuje již 46. ročníkem Okresního mysliveckého plesu, který pořádá OMS České Budějovice. V novodobé tradici je tento ples již čtvrtým v pořadí, který pořádáme ve spolupráci s kulturním domem Metropol. Touto spoluprací jsme dosáhli mimořádně vysoké úrovně mysliveckých plesů s dobrou propagací. Opět bych zde rád vyjádřil své poděkování všem zástupcům Metropolu, jmenovitě vstřícnému přístupu pánů PhDr. Jaromíra Schela a ředitele Ing. Petra Holby. Další poděkování patři loveckému zámku Ohrada v čele s Mgr. Martinem Slabou, který zpestřuje každoročně výzdobu plesu svými exponáty a v neposlední řadě také panu Miroslavu Marešovi, který svým lidským a profesionálním přístupem již tradičně tyto plesy moderuje. Sál je jako vždy slavnostně vyzdoben, převládá zelená a tématika jihočeské vesnice. Nechybí ani slavnostní přátelská číše bílého či červeného vína podle chuti návštěvníků k přípitku se Svatým Hubertem v centrální hale Metropolu. Před vlastním zahájením plesu o slavnostní atmosféru pečují mysliveckými fanfárami a hlaholy žáci pobočky Trubačské školy J. Selementa, která se ustavila při OMS v Českých Budějovicích, a kteří jsou sdruženi v souboru Jihočeských trubačů. Dále pak folklorní skupina Malý furiant, která předvádí jihočeskou lidovou hudbu a tance. Jak již bylo řečeno, slavnostní zahájení okresního mysliveckého plesu probíhá pod vedením zkušeného moderátora pana Miroslava Mareše, který byl v loňském roce pasován na „mysliveckého moderátora“, dle stanového harmonogramu a ani tady nechybí tradiční myslivecké fanfáry. K tanci a poslechu na sále, který je obsazen do posledního místečka, hraje Budvarka a JAZZIKA. Probíhá prodej bohaté zvěřinové tomboly, která obsahuje více než 200 cen a kromě velkého množství drobné zvěře a zvěřinových balíčků i několik kusů srnčí zvěře a divočáka. V letošním roce byla navíc obohacena obrazem Červené Lhoty, který do tomboly věnoval její autor František Maxmilián Hoffmann, rytíř řádu Svatého Huberta. O občerstvení hostů se kromě baru stará restaurace se zvěřinovými specialitami a koktejlový bar. Nezapomněli jsme samozřejmě i na další ukázky lovecké a myslivecké hudby, k vrcholu večera patřila ukázka vábení jelenů v podání nadějného vábiče Davida Prince, která byla věnována nejem přítomným myslivců, ale i všem kamarádům, kteří již opustili naše řady. Nechybí ani laserová střelnice, kde probíhá soutěž o ceny ve střelbě na kachny. Kolem půlnoci probíhá v sále dražba uloveného kusu srnčí zvěře, kterou slavnostně uvádí opět Jihočeští trubači mysliveckými fanfárami. Zábava pokračuje až do časných ranních hodin a končí další ples na mimořádně vysoké úrovni kulturní i společenské s dobrou propagací české myslivosti a jejími tradicemi. Děkuji všem, kteří se na přípravě tak dobrého plesu podíleli. ČB, 17.1.2011, SŽ.