">
aktualizováno: 08.05.2024 21:17:32 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

Rok 2014
 
 
 
     
24.10.
5. Koncert lovecké hudby k poctě sv. Huberta, Jihočeská komorní filharmonie
 
Na úvod zazněla znělka Jihočeských trubačů, kterou pro tento soubor k jejich výročí jejich vzniku složil pan JUDr. Petr Vacek. Společně jsme pozdravili JUDr. Petra Vacka – autora a propagátora lovecké hudby. Jsme rádi, že si tento koncert drží své posluchače a věříme, že i z toho dnešního jste si odnesli spoustu krásných zážitků. Protože má tento koncert malé jubileum, připravili jsme si během koncertu několik neobvyklých zpestření, která by vás měla vtáhnout do světa přírody a představ. Jedním takovým dílem je Pocta přírodě, kterou složil pan Petr Vacek. Na prvním Koncertu k poctě sv. Huberta zazněly hlaholy, neboli úlovky, od pana prof. Antonína Dyka v jednohlase se zpěvem, přesně tak jak je autor vytvořil. Protože se Jihočeští trubači snaží každý rok nabídnout svým posluchačům něco nového, je tu skvělá příležitost. Člen loveckého tria Praha a vydavatel notového materiálu pan Tomáš Kirschner se rozhodl, že tyto hlaholy upraví pro vícehlas a v letošním roce byly oficiálně vydány. Mohli jste si tedy poslechnout hlaholy k poctě uloveného Jelena, Daňka, Srnce Divočáka a Lišky v podání jednotlivých souborů: Trubači SLČ Písek, Pootavští trubači, Jihočeští trubači, Trubači trubačské školy Josefa Selementa Praha a Trubači Tábor. Loveckou hudbu přivedl do Čech hrabě Antonín Špork. Za jeho dob se žádný hon neobešel bez zvuku a krásných skladeb pro lovecký roh. Zájem o hru na lovecký roh je v posledních letech opět na vzestupu. Trubači se však již nespokojují s hrou základních tónů trubačského desatera, ani s možností hrát na lesnice skladby s pomocí tzv. krytých tónů. Chtějí se ještě více přiblížit moderní době a tak si řada z nich pořizuje klapkové lesní rohy a začínají se učit a poznávat další možnosti. Na letošní kurz mysliveckých trubačů v Chlumu u Třeboně pan Petr Vacek připravil Královskou fanfáru pro lesní rohy ve spojení s loveckými rohy. My jsme tuto skladbu do programu také zařadili. K myslivosti patří nejen lov, ale i zábava.  Pan Petr Vacek, který nás neustále inspiruje svými novými nápady a skladbami, upravil směs písní s mysliveckou tématikou – Plavala husička po Dunaji a Já jsem malý mysliveček, Mysliveček  vyšel z lesa, … Pan David Prince a Pavel Kumžák opět předvedli umění  napodobování hlasů. Vábiči si ukázky sami moderují. Druha polovina večera je dle tradice koncertní. Zahájí jí soubor lesních rohu a stejně jako loni vystoupí společně s dalšími dechovými nástroji používaných v orchestrech. Tentokrát to bude pozoun, trubky a hoboj. Na úvod zazní Aleluja od G.F.Händla, jedna věta s Kvarteta pro lesní rohy od Leopolda Měchurky, Horn pipe z 2. svity Vodní hudby od G.F.Händla a Te deum od M.A.Charpantiera. Je rok české hudby a proto na našem koncertu nemůže chybět česká hudba v podání Chrámového sboru Borovany pod vedením pana Karla Ochozky. Zazní – Bedřich Smetana – Scapulis Suis ( Pán tě schová pod své perutě ), Petr Vacek, Josef Selement  – Hubertská mše ES dur – Hubertskou mši vytvořil Petr Vacek a Josef Slement. Mše Es dur je hrána na lovecké rohy ladění es dur, tyto nástroje jsou díky svým možnostem velmi melodické s krásným barevným zvukem. Jejich ovládání vyžaduje značné zkušenosti a dovednosti každého trubače. Tuto mši jsme zařadili do dnešního programu z důvodu oslavy sv.Huberta a v zhledem k slavnostní chvíli tohoto jubilejního 5. koncertu. Skladba je určena pro Lovecké rohy a sbor. Zpívá chrámový sbor Borovany pod vedením pana Karla Ochozky. Tímto provoláváme myslivosti a mysliveckému troubení zdar! ČB, 29.10.2014, SŽ.
 
                    
     
30.08.
Země Živitelka, 41. ročník, České Budějovice, stánek ČMMJ
 

Prezident Miloš Zeman byl hlavním hostem na zahájení 41. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka, který v posledních letech přitáhne během svého šestidenního trvání na sto tisíc návštěvníků. Byli jsme při tom! Při projevu pochválil vládu a přidal se k ministru zemědělství, který vyhlásil válku obchodním řetězcům. Hlava státu se netají tím, že českobudějovicko výstavu navštěvuje pravidelně a zná ji už z dob, kdy byl českým premiérem. Zemědělci, potravináři i běžní hosté veletrhu se srotili okolo pódia v Pivovarské zahradě v hojném počtu. Zvědavě očekávali nejen prezidenta „naživo“, ale také jaký proslov si připravil. Prezident hned na začátku pochválil novou vládu za to, že zemědělcům vrátila zelenou naftu, kterou předpředminulá vláda zrušila v rámci úsporných opatření.ČB, 15.9.2013, SŽ.

 

     
29.08. Výroční členská schůze s oslavou 5. výročí založení Jihočeských trubačů
  V autokempu ve Slověnicích u rybníka Dvořiště proběhla naše výroční schůze, kterou jsme spojili s oslavou 5. výročí založení našeho souboru. Pozvání přijali i naši čestní hosté Olda Tripes a Jirka Chmel. Po zhodnocení naší dosavadní pětileté činnosti jsme se hojně věnovali diskuzím k trubačským tématům, občasnému hraní pro širokou veřejnost, také spolčenskému taci a samozřejmě posilující iontovým nápojům. Mezi vrcholné číslo našeho pedagogického pusobení a šíření myslivecké hudby patřilo získání posluchačů z řad tvrdého jádra našich motorkářů ...  
     
07.08. Koncer lovecké hudby, Galerie Schwarzenberský špitál, Lišov
  V rámci Letního kurzu trubačů v Chlumu u Třeboně jsme uspořádali Koncert lovecké hudby ve Schwarzenberském špitále v Lišově.
     
28.06.
13. Národní myslivecké slavnosti, Lovecký zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou
 
Národní myslivecké slavnosti jsou akcí, jež se koná vždy poslední sobotu v červnu v areálu loveckého zámku Ohrada. Stalo se již tradicí, že náš soubor vystupuje a trubačsky zajišťuje Národní myslivecké slavnosti na Ohradě. Kromě tradičního zahájení a více než půlhodinového koncertu lovecké hudby na začátku slavností jsme mohli také doprovodit slavnostní zahájení, pasování, předávání ocenění a mysliveckých vyznamenání. Vrcholem programu je divácky atraktivní Mistrovství České republiky ve vábení jelenů. Tři nejlepší vábiči nás budou reprezentovat na Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Program slavností je koncipován tak, aby byl atraktivní nejen pro myslivce, ale i pro nejširší kulturní veřejnost včetně rodin s dětmi. Návštěvníkům se dále představují myslivečtí trubači, sokolníci či kynologové. Součástí doprovodného programu je dále například exkurze do nedaleké Staré obory. Díky podpoře Jihočeského kraje jsme zde zahájili již čtvrtý ročník pěti Koncertních seminářů lovecké a myslivecké hudby určených pro širokou veřejnost, které se konaly jak venku, tak i prostorách zámku. Tento projekt má za cíl oslovit nové zájemce o lovecké troubení a šířit staré myslivecké tradice. Semináře začínají koncertem, na kterém jsme zahráli Trubačské desatero, hlaholy – úlovky k poctě ulovené zvěři, ukázky z Hubertské mše a další skladby koncertního charakteru. Během koncertů jsme posluchače seznámili s možnostmi využití loveckých nástrojů v myslivosti, jejich ovládáním a nabídli jsme možnost dalšího vzdělávání v Trubačské škole Josefa Selementa a souboru Jihočeští trubači. Na letošních seminářích tak zazní všechny základní lovecké nástroje – borlice, B roh – lesnice a Es roh. Věřím, že i letošní ročník najde nové trubače a budeme o krůček blíže myšlence „Do každého mysliveckého sdružení jeden trubač“. ČB 7.7.2014, SŽ.
    
31.05. 19. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů, Konstatinovy lázně
 

V krásném prostředí Lázeňského městečka Konstantinovy Lázně v Západních Čechách se o víkendu na přelomu května a června konal 19. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů České republiky. Mezi téměř 30 soubory se Jihočeští trubači s velkým souborem, umístnili na výborném 12. místě v kategorii souborů lesnic v B ladění. Malý soubor se umístnil na dobrém 15. místě také v kategorii souborů lesnic v B ladění. Mezi jednotlivci se na velmi dobrých místech umístnili naši mladí trubači – 5. místo v kategorii sólistů na borlici B patří Michalu Winzigovi a 8. místo v kategorii sólistů na lesnici B Martinu Jeseničovi. V souborech lesnic v ladění Es se nám podařilo obhájit skvělé 3. místo z loňského roku. ČB, 30.7.2014, SŽ.


     
květen Napsali o nás - květen 2014 - Myslivost - Stráž Myslivosti  
 

Vzdělání mysliveckých trubačů a klasických hudebníků - Trubačská škola J. Selementa při OMS České Budějovice

V minulém díle jsme si představovali TŠJS v nejseverněji položeném českém městě, ve Šluknově. Dnes zavítáme na jih, do Českých Budějovic. Již na druhém ročníku Letního kurzu trubačů v Chlumu u Třeboně, v roce 2006, začal vyučovat sólohornista Jihočeské komorní filharmonie a učitel hudby MgA. Robert Tauer. Jako skvělý hornista se ihned ponořil do problematiky mysliveckého troubení a výuky trubačů. Od první chvíle bylo zřejmé, že české troubení získalo perspektivního , nadšeného a zapáleného odborníka a lektoři skvělého kamaráda a báječného společníka pro chvíle výuky i zábavy. Robert Tauer v roce 2008 založil Trubačskou školu J. Selementa při OMS v Českých Budějovicích. Cílem školy je snaha přiblížit výuku na lesnice a borlice zájemcům z jižních Čech. Škola vyučuje začátečníky, kteří se s mysliveckým troubením teprve seznamují, i hrající trubače, kteří si své umění chtějí zdokonalit a naučit se další skladby. Trubači se pravidelně zúčastňují Národních soutěží, pořádaných Klubem trubačů ČMMJ i mezinárodních soutěží v okolních státech. Za šest let školou prošla řada žáků, kteří vytvořili základ několika nových trubačských souborů. Z nejznámějších jmenujme Povltavské trubače, Pootavské trubače a školní soubor Jihočeští trubači. Počáteční skromné hudební akce se časem rozkošatily ve významné regionální koncerty a vzdělávací programy. Hubertské mše, Zlatá srnčí trofej, pravidelná účast na Národních mysliveckých slavnostech na Loveckém zámku Ohrada, troubení na Zemi Živitelce, Pelhřimovských dožínkách, pátý ročník Koncertu lovecké hudby k poctě sv. Huberta v Koncertní síni O. Jeremiáše a výukové koncertní semináře v Třeboni, Hluboké nad Vltavou, ČB a Písku, umožňují zájemcům projít příjemnou cestu poznávání lovecké hudby. Důkazem kvality trubačů z jižních Čech je také jejich pravidelná účast na projektu České myslivecké vánoce v Rudolfinu a hudební mistrovství Roberta Tauera dokazuje též jeho stálá hostující role v rozšířené formě Loveckého tria Praha. Českobudějovická trubačská škola je ukázkou, jak by měla správně vypadat výuka mysliveckých trubačů. Žáky vede odborně vzdělaný hudebník a organizaci školy aktivně zajišťují Ing. Petr Pokorný a Mgr. Stanislav Ženčuch, výborní trubači (oba držitelé Kategorizační zkoušky II. stupně), kteří mají zkušenosti s vedením kolektivu. Tým TŠJS při OMS ČB je příslibem další skvělé činnosti této jihočeské školy. Petr Duda

     
21.02.
21. Reprezentační ples společnosti Agrowald
 

21. Myslivecký reprezentační ples společnosti Agrowald se tradičně konal v Jízdárně zámku Český Krumlov v pátek 21. února 2014 od 19.00 hodin. Pro náš soubor to byla výzva, neboť jsme po několika letech byli vedením společnosti Agrowald opět osloveni a celý ples byl plně v naší „trubačské“ režii. Od 19.00 do 20.00 hodin jsme v předsálí vytrubovali myslivecké signály, hlaholy a fanfáry pro příchozí hosty. Nechyběla ani Hudba starých mistrů, Cepské fanfáry, Křtinské vytrubování, atd. Tady patří poděkování všem zúčastněným trubačům za profesionální přístup, přípravu a schopnost přehrát tak bohatý repertoár. Vše bych hodnotil na „výbornou“ a pevně věřím, že si to všichni užili. Ve 20.00 hod. proběhlo slavnostní zahájení plesu mimo jiné tradičním „Vítáním“. Kolem půl desáté proběhlo přijímání slečny Urbancové mezi myslivce a pasování několika českých i zahraničních hostů na lovce jelenů, daňků, muflonů a překvapivě také na lovce bizonů. Společnost Agrowald myslivecky hospodaří na Českokrumlovsku, v podhůří Šumavy, v malebném okolí historického městečka Rožmberk nad Vltavou. Rozloha této největší honitby v okrese Český Krumlov činí téměř 4000 ha. Jedná se o členitý podhorský lovecký revír, vyznačující se hlubokým údolím Vltavy, kde je nadmořská výška kolem 500 m nad mořem s navazujícími zalesněnými vrchy, vypínajícími se do výše téměř devítiset metrů. Zvlněná krajina porostlá jehličnatými lesy, střídajícími se loukami, pastvinami a poli, je bohatě zazvěřena zejména spárkatou zvěří. Ojedinělý je zde právě chov bizona amerického. K tanci a poslechu hráli Jižani a Cimbálová muzika. Připravena byla bohatá myslivecká tombola včetně zvěřinových specialit, jejíž výtěžek byl věnován na Dětské oddělení Nemocnice Český Krumlov a pestrý doprovodný program v průběhu celého večera. Velký dík na zajištění celé trubačské akce tedy patří všem našim trubačům. ČB, 25.2.2014, SŽ.

     
18.01. 51. Tradiční okresní myslivecký ples OMS České Budějovice
 

Vážené dámy, vážení pánové, vítáme Vás na našem tradičním, v pořadí již 51. mysliveckém bále, na bále myslivců a přátel myslivosti. Dnes tu uvidíte a uslyšíte kromě dobré muziky, také krásné tóny lesnic a borlic a i ukázky mysliveckých zvyků a tradic. To vše činí naši myslivost krásnou a bohatou a za to vše vděčíme našim moudrým mysliveckým předkům, po kterých jsme toto cenné myslivecké kulturní dědictví zdědili. Přejeme Vám také vše nejlepší do nového roku, příjemný večer, veselou zábavu a zahajujeme tímto náš tradiční myslivecký bál provoláním: „Mysliveckému plesání, lesu, lovu a české myslivosti zdar!“ Pořádání mysliveckých plesů a bálů, které je nedílnou součástí našich mysliveckých tradic, má na našem okrese nepřetržitou tradici. Loni oslavilo svoje velké kulaté výročí, padesát let nepřetržité historie mysliveckých plesů. Letos slavíme již sedmý ročník, který pořádáme ve spolupráci s kulturním domem Metropol. Touto spoluprací jsme dosáhli mimořádně vysoké úrovně mysliveckých plesů s dobrou propagací. Jako uvítání pro hosty plesu je připravena tradiční přátelská číše bílého či červeného vína a slavnostní myslivecké fanfáry v podání našich trubačů. Nechybí předtančení folklorního souboru Malý furiant a nechybí tradiční myslivecké fanfáry. K tanci a poslechu na sále, který je obsazen do posledního místečka, hraje Budvarka a Sinners. Tradiční bohatá zvěřinová tombola, která obsahuje více než 150 cen a kromě velkého množství drobné zvěře a zvěřinových balíčků i několik kusů srnčí zvěře a divočáků. O občerstvení hostů se také tradičně kromě baru stará restaurace se zvěřinovými specialitami a koktejlový bar. Nezapomněli jsme samozřejmě i na další ukázky lovecké a myslivecké hudby a k vrcholu večera patřilo pasování na lovce daňků pod vedením Oldřicha Tripese. Nechyběla opět ani laserová střelnice, kde probíhala soutěž ve střelbě na kachny. Zábava, jak již bývá dobrým zvykem, pokračuje nejen na baru a jen brzká ranní hodina ukončuje další ples s mimořádně vysokou úrovní kulturní i společenskou a s dobrou propagací české myslivosti a jejími tradicemi. Děkuji všem, kteří se na přípravě tak dobrého plesu podíleli. ČB, 26.1.2014, SŽ.