">
aktualizováno: 15.07.2024 12:24:34 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

Základní signály
 
 
Základní signály – Dykovo desatero
 
 
    Profesor Ing. Antonín Dyk patří k vůbec nejvýznamnějším osobnostem české i československé myslivosti.
    Narodil se 5. 3. 1871 v myslivně Harabaska u Kbelan v Čechách a zemřel 29.8.1952 v Brně. Od roku 1920 působil na Vysoké škole zemědělské v Brně jako první profesor lesnictví a myslivosti. V letech 1935 až 1937 byl děkanem a rektorem Vysoké školy v Brně.
    V roce 1927 byl zvolen předsedou Československé myslivecké jednoty, tuto funkci vykonával až do roku 1941, vydal řadu publikací např. knihy o bažantnictví, hodnocení loveckých trofejí spárkaté zvěře, rybářství atd.
    Mimo těchto aktivit byl také vynikajícím hudebníkem a je tvůrcem loveckých signálů, které se troubí na honech i při dalších příležitostech dodnes.
    Jako příležitostný skladatel, zvláště lovecké hudby napsal mimo jiné Deset mužských sborů (vydal Zemský svaz České myslivec­ké jednoty v Brně, Praha 1947).
    V roce 1936 složil lovecké signály "Signály pro lesnici B (Brno 1938)", jde o návěští a povely, celkem jich bylo 39. Tento notový materiál, většinou podložený textem, je pokládán za závazný a je uznán za oficiální signály ČMMJ pod názvem "Dykovo desatero". Využití jednotlivých signálů a fanfár je popsáno v rubrice "
trubačské příležitosti" a jednotlivé signály si můžete poslechnout v rubrice "ke stažení".

    Pro zajímavost a porovnání přikládáme dochovanou brožurku dalšího autora mysliveckých signálů "Troubení loveckých fanfár a povelů" s loveckými signály a popisem organizace honu z pera nadlesního, pana Ludvíka Doležala z roku 1934, která zároveň obsahuje i notový materiál.
 
 
 
 
Signály Doležal ČR 1934