">
aktualizováno: 14.04.2024 16:57:09 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

Kdy a co by se mělo troubit
 
Kdy a co by se mělo troubit
 
 
Na shromaždišti před nástupem :
k zahájení honu SVOLÁVÁNÍ VŠECH,
 
po nástupu VŠEOBECNÉ VÍTÁNÍ :
"Vítáme vás, vítáme vás, inu opravdu srdečně vítáme vás!",
 
po uvítání a vydání pokynů LOVU ZDAR : "Lovu zdar, lovu zdar! Lesu a lovu zdar!"
a POČÁTEK HONU : "Pozor si dej! Začínáme vesele, jako dobří přátelé. Flintu sobě přichystej a na povely pozor dej!"
 
Při zahájení leče POČÁTEK LEČE :
"Leč nová začíná, přestaň bavit souseda, připrav sobě zbraň!"
 
V průběhu leče možno troubit POSTUPOVAT POMALEJI, ZASTAVIT, POKRAČOVAT.
 
Po ukončení leče KONEC LEČE : "Leč už je skončena, dejte flinty na ramena!" Podle potřeby možno dále troubit i ODLOŽIT ZVĚŘ A SVOLÁVÁNÍ VŠECH.
 
Přestávka k občerstvení se oznámí troubením VELKÁ PŘESTÁVKA : "Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník, myslivec chce střílet, ale také pít, kuchařka čeká, nechte všeho být!"
Poté lze troubit i KONEC PŘESTÁVKY.
 
Před výřadem možno opět troubit SVOLÁVÁNÍ VŠECH a po nástupu a před podáváním úlomků LOVU ZDAR.
 
Po udělení úlomků i po závěrečném projevu u výřadu HLAHOL PŘÍSLUŠNÉHO DRUHU ZVĚŘE :
 
JELEN : "Zastřelil jsem jelena, aby měla radost má milá, aby čekala mne za humnama s růžovýma tvářema."
SRNEC : "Života máj uplynul, aj, srnečku rozmilý, již s lesem se loučíš, háje opouštíš, luh je osiřelý."
ČERNÁ : "Divočák byl u salaše, já jsem ho viděla, černý byl jak hříšná duše, já jsem se styděla. Já mám raděj pěkného myslivečka švarného, který líbá až do rána, aj, bílého!"
BAŽANT : "Ostruhy má a překrásné peří, teď, ach, tu leží, s kamarády víc neběží."
PERNATÁ : "Letěla husička, letěla moc prudce, trefil ji myslivec rovnou, aj, do srdce. Skonala, ach, na zelených lukách."
LIŠKA a ŠKODNÁ : "Ajta, ajta - paní kmotra, ajta, ajta - jezevec. Každá švanda má svou chvíli, ale také má konec!"
 
    A. Dyk uvádí dále hlaholy pro daňka, muflona, kamzíka a tetřeva. Pro zajíce zkomponoval hlahol skladatel Jaromír Bažant, stejně tak jako skladbu NEJLEPŠÍMU STŘELCI. Tu možno troubit po vyhlášení krále honu k předání diplomu.
 
Univerzálním hlaholem, kterým uctíme všechnu zvěř, je pak HALALI:
"Halali! Halali! Poslyšte, naši milí kamarádi, jak myslivecká pocta se koná na pozdrav poslední zhaslé zvěři. To zvyk zděděný, jenž zvěř i lovce ctí. To náš mrav starý."
Halali se troubí pomalým slavnostním tempem.
 
Na ukončení výřadu troubíme KONEC HONU :
"Pozor si dej! Dost již je lovení, čas je ukončení. Lověně buď zdar!"
 
Při zahájení pasování na lovce se troubí LOVU ZDAR a při zakončení HLAHOL příslušné zvěře a případně i HALALI.
 
Při přijímání mezi myslivce POZOR! POZOR SI DEJ! Ihned po ukončení HALALI a na závěr celého ceremoniálu LOVU ZDAR!
 
Při různých mysliveckých slavnostech, výstavách, sněmech a podobně je vhodné troubit SLAVNOSTNÍ FANFÁRU : "Sláva a zdar! Tobě na uvítání rozezvuč se lesnic hlásné troubení. Naše srdce vstříc plesá, jak ta hudba jásavá."
 
A. Dyk pamatoval i na myslivecký pohřeb složením posledního pozdravu LOUČENÍ:
"Loučení, loučení, je smutná věc, když z lesa odejde dobrý myslivec. Nežaluj, milený myslivečku, dáme ti zelenou haluzečku!"
 
    Noty, jak vidíte, vážení trubači či nastávající trubači, tady dnes nenajdete. Ty nám ostatně píše na jiném místě další nadšený propagátor mysliveckého troubení Mgr. Petr Duda. Troubení je možno také doprovázet zpěvem textů. To je obzvlášť působivé. U nás na jihu je to hezké zvláště v provedení trubačského souboru Jihočeští trubači a Povltavští trubači. Každý okresní myslivecký spolek by měl najít svého Dampierra a v každé honitbě by měli najít své „Švejdy a Rohlíky“! Text a kresby Oldřich Tripes