">
aktualizováno: 01.12.2018 22:42:44 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice


     Děkujeme našemu generálnímu partnerovi, společnosti Zemědělské služby Dynín, a.s. a jejímu generálnímu řediteli panu Ing. Petru Pokornému za vstřícnost a podporu naší činnosti, která přispívá k zachování mysliveckých tradic a k rozvoji lovecké a myslivecké hudby v našem regionu.
 
 
 
 
 
 
 
 
    Současně s tímto cílem je dalším dlouhodobým záměrem zvyšování kvality produkce a tím i konkurenceschopnosti. Dalším cílem je udržení zemědělské výroby v regionu, stabilizace výrobních vertikál v rámci jižních Čech a okolí, krajinotvorba, přispění k udržitelnosti zemědělské výroby v regionu.
 
     Společnost Zemědělské služby Dynín, a.s., 373 64 Dynín 92, jejímž cílem je působit na trhu v jihočeském regionu jako podnik, který je nezbytnou součástí agrárního řetězce, plně uspokojuje potřeby svých zákazníků a zůstane významným obchodním partnerem pro podnikatelské subjekty v regionu, ale i za jeho hranicemi v rámci evropského hospodářského prostoru.
 
 
 
 
 
     Upřímně touto cestou děkujeme i ostatním partnerům, sponzorům a organizacím, kteří podporují naši činnost a tím přispívají k zachování mysliveckých tradic a k rozvoji lovecké a myslivecké hudby.
   
 
 
 
 
  
Krajskému úřadu Jihočeského kraje za přidělení grantů k realizaci projektů seriálu koncertních seminářů lovecké hudby pro širokou veřejnost v rámci projektu : podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v oblasti zemědělství a myslivosti. Dále za podporu při účasti na Národní Česko - Slovenské soutěži mysliveckých trubačů. Tyto projekty jsou spolufinancovány grantovými programy Jihočeského kraje.
 
 
   
Vítejte v Lesích České republiky. Naším hlavním posláním je hospodaření v lesích, které jsou ve vlastnictví státu, a správa určených drobných vodních toků. Základem lesnické strategie je trvale udržitelné obhospodařování lesů, založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí vyvážené plnění produkčních funkcí svěřených lesů.
   
   
Statutárnímu městu České Budějovice za přidělení grantu k realizaci koncertu lovecké hudby k poctě sv. Huberta v koncertní síni Otakara Jeremiáše Jihočeské komorní filharmonie v Českých Budějovicích. Tento projekt je spolufinancován městem České Budějovice.
   
 
 
  
Společnosti Rybářství Třeboň a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, která je největším výrobcem sladkovodních ryb v České republice i v Evropě (podíl na celkové produkci ryb v ČR tvoří cca 15 %). Společnost hospodaří na 8086 ha rybníků (488 rybníků), z čehož v jejím vlastnictví je 1343 ha a zbývající plochu si firma pronajímá od měst, obcí a soukromých majitelů. Roční produkce ryb činí cca 3 000 t, z toho je 95 % kapra a 5 % vedlejších druhů ryb (lín, candát, štika, amur, tolstolobik, bílá ryba a okoun). Více než třetinu produkce kapra tvoří kapr lysý - http://www.trebonskykapr.cz
V následujících videích najdete návod např. na to, jak správně kapra s co možná s nejmenším utrpením usmrtit a zároveň se můžete seznámit s dalším zpracování kapra v prostředí domácí kuchyně.
   
   
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů na území ČR, která byla založena roku 1900 v Brně. Činnost Hasičské pojišťovny obnovilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 1992.
   
   
CB Florian s.r.o. Zprostředkování pojištění, výroba, obchod a služby.
   
   

Lesy a rybníky města Českých Budějovic 

Výhradním společníkem společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. je Město České Budějovice. Společnost se svými 50 zaměstnanci spravuje a obhospodařuje na základě nájemní smlouvy nejen agrární majetek města, ale také obslužný majetek, hájenky a bašty, sádky, zemědělské objekty v okolí Českých Budějovic. Hospodaří i na lesním a zemědělském majetku pronajatém od jiných subjektů.

Předmět podnikání:

 • lesnická činnost a myslivost
 • využívání rybníků a jiných rybochovných zařízení k chovu ryb a vodní drůbeže
 • zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • poradenská činnost (mimo přílohy č. 2, zák. 455/1991 Sb.)
 • výroba potravinářských výrobků
 • silniční motorová doprava

Hlavními produkty předmětu podnikání jsou:

 • dřevo pro nejrůznější použití - 9000 m3 / rok
 • tržní ryby s vysokým podílem kapra - 230 t / rok
 • pernatá zvěřina - kachna divoká a bažant - 12 tis. ks / rok
 • mléko - 300.000 l / rok
 • mladý skot
 • zpracované sladkovodní ryby, zvěřina

 

TOPlist