">
aktualizováno: 04.09.2018 11:36:53 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

 
 
 
     Upřímně touto cestou děkujeme všem partnerům, sponzorům a organizacím, kteří podporují naši činnost a tím přispívají k zachování mysliveckých tradic a k rozvoji lovecké a myslivecké hudby.
   
 
 
 
 
  
Krajskému úřadu Jihočeského kraje za přidělení grantů k realizaci projektů seriálu koncertních seminářů lovecké hudby pro širokou veřejnost v rámci projektu : podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v oblasti zemědělství a myslivosti. Dále za podporu při účasti na Národní Česko - Slovenské soutěži mysliveckých trubačů. Tyto projekty jsou spolufinancovány grantovými programy Jihočeského kraje.
 
 
   
Vítejte v Lesích České republiky. Naším hlavním posláním je hospodaření v lesích, které jsou ve vlastnictví státu, a správa určených drobných vodních toků. Základem lesnické strategie je trvale udržitelné obhospodařování lesů, založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí vyvážené plnění produkčních funkcí svěřených lesů.
   
   
Statutárnímu městu České Budějovice za přidělení grantu k realizaci koncertu lovecké hudby k poctě sv. Huberta v koncertní síni Otakara Jeremiáše Jihočeské komorní filharmonie v Českých Budějovicích. Tento projekt je spolufinancován městem České Budějovice.
   
 
 
  
Společnosti Rybářství Třeboň a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, která je největším výrobcem sladkovodních ryb v České republice i v Evropě (podíl na celkové produkci ryb v ČR tvoří cca 15 %). Společnost hospodaří na 8086 ha rybníků (488 rybníků), z čehož v jejím vlastnictví je 1343 ha a zbývající plochu si firma pronajímá od měst, obcí a soukromých majitelů. Roční produkce ryb činí cca 3 000 t, z toho je 95 % kapra a 5 % vedlejších druhů ryb (lín, candát, štika, amur, tolstolobik, bílá ryba a okoun). Více než třetinu produkce kapra tvoří kapr lysý - http://www.trebonskykapr.cz
V následujících videích najdete návod např. na to, jak správně kapra s co možná s nejmenším utrpením usmrtit a zároveň se můžete seznámit s dalším zpracování kapra v prostředí domácí kuchyně.
   
   
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů na území ČR, která byla založena roku 1900 v Brně. Činnost Hasičské pojišťovny obnovilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 1992.
   
   
CB Florian s.r.o. Zprostředkování pojištění, výroba, obchod a služby.

 

TOPlist