">
aktualizováno: 04.09.2018 11:36:53 

Jihočeští trubači při OMS České Budějovice

 
 
 
     Děkujeme našemu generálnímu partnerovi, společnosti Zemědělské služby Dynín, a.s. a jejímu generálnímu řediteli panu Ing. Petru Pokornému za vstřícnost a podporu naší činnosti, která přispívá k zachování mysliveckých tradic a k rozvoji lovecké a myslivecké hudby v našem regionu.
   
 
 
   
 
 
   
   
   
     Společnost Zemědělské služby Dynín, a.s., 373 64 Dynín 92, jejímž cílem je působit na trhu v jihočeském regionu jako podnik, který je nezbytnou součástí agrárního řetězce, plně uspokojuje potřeby svých zákazníků a zůstane významným obchodním partnerem pro podnikatelské subjekty v regionu, ale i za jeho hranicemi v rámci evropského hospodářského prostoru.
 
    Současně s tímto cílem je dalším dlouhodobým záměrem zvyšování kvality produkce a tím i konkurenceschopnosti. Dalším cílem je udržení zemědělské výroby v regionu, stabilizace výrobních vertikál v rámci jižních Čech a okolí, krajinotvorba, přispění k udržitelnosti zemědělské výroby v regionu.
 
 
TOPlist